Gave

Skatt og avgift på nedbetaling

Publisert: 13.02.2018

Hvis min mor betaler ned 1 million kroner på mitt boliglån, må jeg da betale skatt/avgifter for dette beløpet?

Les mer

Eks vil ha penger for bil gitt i gave

Publisert: 03.02.2018
Emneord: ,

Kan en eks kreve penger tilbake hvis han kjøpte en bil til meg mens vi enda var i lag? Den står i mitt navn, og han sa aldri til meg at jeg bare fikk låne pengene, eller noe om at jeg skulle betale tilbake før nå når det er slutt.

Les mer

Dokumentavgift ved overføring av eiendom til søsken

Publisert: 30.10.2017

Jeg eier en hytte sammen med to søsken. Jeg ønsker nå å gi min del av hytta til mine to søsken. Må det betales dokumentavgift og må den betales to ganger, da det her er snakk om å gi hytta bort til to personer? Hvem skal betale dokumentavgiften? Finnes det en måte å unngå dokumentavgift?

Les mer

Overdragelse av utleieleilighet som gave

Publisert: 08.09.2017

Jeg har en utleieleilighet som jeg nå ønsker å gi i gave til min mor. Hvordan går jeg frem og hva skal jeg ta hensyn til?

Les mer

Føre opp gave i selvangivelsen

Publisert: 24.10.2016
Emneord: , ,

Hvis jeg får 250 000,- som en pengegave fra en privatperson som har dette beløpet på sin konto, så må jeg vise dette på selvangivelse del 1.5.3.

Trenger jeg å forklare til myndigheter hvor penger kommer fra og hvorfor? Trenger jeg å fremskaffe noe grunnlag? Slipper jeg å betale skatt i alle tilfeller hvis det er en gave?

Les mer

Gaver og arv

Publisert: 10.10.2016

Jeg har mottatt en del ting av mindre verdi fra min mor og far, før mor døde. Far sitter nå i uskiftet bo, og ønsker å gi meg noen møbler med mer. Vi er to arvinger. Kan han gi meg dette utenom det endelige arveoppgjøret?

Dette er ønske fra min far fordi min bror har brutt all kontakt med familien for fire år side. Min far er nå på sykehjem, og hans kommunale leiligheten må nå tømmes. Plikter jeg å informere min bror om dette? Noe som min far er sterkt imot. Må gavene gitt før mor døde dokumenteres ovenfor min bror?

Les mer

Overføre bolig fra besteforeldre

Publisert: 03.02.2016

Jeg får en bolig av min bestemor, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem for å få det i mitt navn? Og hva det eventuelt vil koste å få dette til?

Les mer

Kan arveloven gi ulik arv til barna?

Publisert: 01.12.2015

Min ene sønn har gjort og gjør veldig mye for meg. Kan han få mer arv da. Han har også lån på mitt hus som han betaler. Og om jeg dør må jo dette lånet slettes før arven deles? Ønsker også at han skal få noen fordeler for alt han har gjort for meg.

Les mer

Øvre grense for pengegave

Publisert: 25.11.2015
Emneord: ,

Er det en øvre grense på pengegave fra søsken? Gjelder det også om denne bor i utlandet?

Les mer

Tinglysning av eierskifte ved arv

Publisert: 25.11.2015

Min far vil overdra en eiendom til meg hvor det står en eldre fritidsbolig. Eiendommen arvet han i sin tid etter sine foreldre. Problemet er at det aldri ble tinglyst og eiendommen står fortsatt på hans mor, som døde på 80-tallet. Nå lurer jeg på hvem som skal eller kan underskrive som hjemmelshaver på skjøte? Min far har søsken.

Les mer