Frynsegoder

Hva betyr fri mobil?

Publisert: 12.10.2015

Jeg har en setning i arbeidskontrakten min som lyder "fri mobil". Hvordan skal dette tolkes i forhold til privat bruk og sum? Jeg skatter for denne ordningen, men får påpekninger for at jeg bruker den for mye. Mobilen blir brukt både privat og jobbmessig på fritida. Jeg hadde for syv år siden en muntlig avtale om at jobbtelefonen kunne brukes privat uten at noen begrensing var avtalt. Jeg har nå ny sjef og har ikke fått slike bemerkinger før nå.

Les mer

Krav på fri telefon

Publisert: 02.09.2015

Jeg har en arbeidskontrakt som sier at stillingen berettiger, mobiltelefon og bærbar PC. Jeg har fått PC, har med mobil fra tidligere jobb og nå spør jeg om ny mobil. Arbeidsgiver svarer med at de ikke dekker telefonen, kun abbonementet? Jeg krever telefon i henhold til kontrakten, hvor de så vil lage en endring med at vi selv må legge ut for telefon og få 4000 kroner per annet år. Hva sier en advokat om dette?

Les mer

Formål med firmabil

Publisert: 26.08.2015

Kan arbeidsgiveren min ta fra meg firmabilen når jeg har det kontraktfestet i arbeidskontrakten. Begrunnelsen er at jeg bruker bilen for mye i min fritid.

Les mer

Frynsegoder – sjekk skatten på frynsegoder

Publisert: 12.08.2015

Frynsegoder som firmabil, aviser, telefon, barnepass og helsestudio er ofte fristende. Men mange arbeidstakere får en ubehagelig overraskelse når de oppdager hva dette medfører av skatt. Rådet er å sjekke skatten før du sier ja til frynsegoder.

Les mer

Formueskatt – slik reduserer du formueskatten ved omplassering av formuen

Publisert: 05.08.2015

For å redusere formueskatten kan det lønne seg å omplassere formuen helt eller delvis. Valgene berører ofte flere regelverk, og det lønner seg å oppsøke en erfaren rådgiver.

Les mer