Friluftsliv

Klage på verning av område

Publisert: 13.03.2018

Min 90-årige mor har en boligeiendom som nå regnes som verneverdig av, og er med i en kulturminneplan som snart skal behandles og vedtas. Vi og andre berørte naboer sender nå inn merknader der vi motsetter oss verning. Vi frykter jo redusert salgbarhet og verditap. Det verneverdige er kledningen (aluminumsplater) som ikke lenger produseres. Huset er altså ikke mulig å verne slik det er tenkt fra kommunens side. Spørsmål: Har vi noen sak juridisk sett hvis verning vedtas?

Les mer

Skiltet med «privat» ved naustrekke

Publisert: 28.02.2018

Vi har naust i en naustrekke. Området er sentrumsnært (by) og i nærheten av friluftsområde. Det er ikke satt opp stengsler rundt naustene, og det er med hensikt tilrettelagt for at personer lett kan bevege seg i strandsonen foran naustene og bak/mellom naustene. På naustveggen er det montert skilt med tekst PRIVAT. I tillegg er tilgang til (godkjent) flytebrygge avstengt med tau og skilt med tekst PRIVAT. Skiltene sier ikke noe om begrensning i ferdsel e.l. Er dette tillatt?

Les mer

Avslag på dyrehold i borettslag

Publisert: 13.02.2018

Jeg har flyttet inn i borettslag hvor det i ordensreglene står at man kan søke om dyrehold. Jeg har søkt om å få ta med katten min - og fikk blankt avslag. Uten gode argumenter. Ønsker hjelp til å få beholde katten. Det bor allerede hund og katt i en boenhet her, og stiller meg spørrende til om det er lov å gjøre forskjellsbehandling. Det står jo at man kan søke om dyrehold. Skal til fastlegen i dag for å få legeerklæring.

Les mer

Utleier nekter dyrehold på tross av hva som ble avtalt

Publisert: 09.10.2017

Jeg og min samboer søkte spesifikt etter leiligheter med dyrehold tillat. Vi fant en leilighet og fikk beskjed om av vi fikk den. Vi sa opp kontrakten for vårt tidligere bosted. Når vi skulle signere ny kontrakt fikk vi beskjed om at utleier mente det var lurt å vente med å skaffe husdyr, da vi ventet barn. Dyrehold ble derfor ikke tillatt i kontrakten, men de sa at det ikke kom til å være noe problem når den dag kommer. Nå får vi nei til å skaffe oss en katt. Er dette lov?

Les mer

Allemannsretten – hvor går grensen for fri ferdsel – allemannsretten

Publisert: 19.08.2015

Allemannsretten står sterkt i Norge, og de fleste søndagsturer og badeutflukter gjennomføres uten konflikt av noe slag. Når konflikter likevel oppstår, handler det ofte om uklare grenser mellom innmark og utmark.

Les mer

Gjerde i strandsonen skaper konflikter

Publisert: 12.08.2015

Ulovlige gjerder og skilt med "Privat eiendom, ingen adgang" i strandsonen og annen utmark skaper konflikter mellom grunneiere og norske kommuner, og mellom grunneiere og turgåere.

Les mer

Allemannsretten – strenge regler for biler og snøscooter

Publisert: 12.08.2015

Allemannsretten har en begrensning som ikke alle ser ut til å være klar over: Det er ikke adgang til fri ferdsel med snøscootere, motorsykler eller biler i utmark. For bruk av motorkjøretøy gjelder det egne, strenge regler.

Les mer

Reguleringsplaner – Konsekvenser når reguleringsplaner endres

Publisert: 05.08.2015

Endringer i norske kommuners reguleringsplaner kan få store konsekvenser for bolig- og hytteeiere. Mest dramatisk er omregulering til friluftsformål, fredning og vern.

Les mer

Miljøinformasjon – du har rett til miljøinformasjon i ditt nærområde

Publisert: 05.08.2015
Emneord:

Visste du at du har rett til informasjon om utslipp av miljøfarlige stoffer og andre miljøproblemer i nærområdet ditt? Din rett til miljøinformasjon gjelder både overfor bedrifter og offentlige myndigheter.

Les mer

Allemannsretten – telting og bærplukking på privat eiendom

Publisert: 05.08.2015

Du har hørt om et skogsbæreldorado, men lurer på om det er mulig å ta seg dit fordi du må passere privat eiendom og gå på privat vei? Allemannsretten gir deg lov til dette så lenge du f. eks. går langs kanten av et jorde eller på opptrådte stier. Når veien går gjennom utmark, kan du ferdes der både på sykkel og til fots.

Les mer