Fri rettshjelp

Advokathjelp til sak mot kommunen

Publisert: 09.05.2017

Jeg leier en kommunal bolig og leieforholdet er sagt opp av kommunen. Jeg har holdt tilbake husleie siden kommunen tillater hundehold hos naboene i de kommunale leilighetene, men ikke tillater det i forhold til meg. Jeg mener at kommunen her bedriver myndighetsmisbruk/trakassering siden jeg har hatt konflikt med kommunen. Jeg lurer på om jeg kan få advokathjelp i forhold til dette.

Les mer

Opplever trusler i borettslag

Publisert: 27.03.2017

Andelseier-styre i borettslag: Jeg opplever at det har blitt uholdbart for meg å bli boende i borettslaget der jeg har bodd i mange år, fordi vi i har fått et styre som har vært bøllete mot meg, og for få dager siden til og med utsatt meg for vold. Volden ble anmeldt til politiet. Jeg er bekymret for at de kommer til å henlegge saken. Men nye voldsepisoder kan skje. Vi bor nært hverandre og jeg er ikke trygg lenger. Kan jeg få gratis bistandsadvokat for å få saken til retten, kreve at de holder seg unna meg og kreve erstatning?

Les mer

Rett til fri rettshjelp?

Publisert: 20.03.2017

Jeg kjenner noen som har måttet flytte fra mannen sin. Han nekter å signere under flyttemeldingen for barna og det fordi han ikke vil betale noe barnebidrag. Barna ønsker ikke å være/bo hos han. Hun er for tiden uten jobb og nå nylig ble en av barna hennes alvorlig syk. Hun kan da ikke jobbe. Hun ser seg nødt til å gå til retten for å få krav på barnebidrag. Hva er rettighetene hennes i forhold til fri retthjelp?

Les mer

Mulighet for gratis advokatbistand?

Publisert: 30.08.2016

Er det mulig å få gratis advokathjelp i Stavanger? Jeg får AAP og har 180 000 kr i årlig inntekt. Jeg trenger hjelp i forbindelse med to sak. Jeg prøvde å søke om voldoffererstatning og fikk et avslag. Jeg ønsker å klage på dette. 

Les mer

Saksomkostninger og fri rettshjelp

Publisert: 19.05.2016

Kan man dømmes til å betale saksomkostninger når man har fri rettshjelp / sakførsel og man lever under fattigdomsgrensen?

Les mer

Psykolog har brutt taushetsplikten

Publisert: 30.03.2016

Psykolog har brutt taushetsplikten for å melde til barnevern. Kan på ingen måte forstå hvordan kravene for opphøring av taushetsplikten skulle være fylt. Etter møte med barnevernet har jeg lest bekymringsmeldingen som består av mange grove, krenkende og usanne anklager.

Barnehagen har anbefalt meg å skaffe advokat og anmelde psykologen etter å ha fått høre hva som ble skrevet og sier de vil vitne i en eventuell rettsak. Hvordan går jeg fram? Hvem kontakter jeg? Fri rettshjelp?

Les mer

Rett til fri rettshjelp

Publisert: 02.02.2016

Jeg bor i en bemannet bolig og lurer på om hvilke rettigheter man har. Har man rett til gratis advokat på lik linje som fri rettshjelp når man bor i bolig? 

Les mer