Fri rettshjelp

Tjener for mye for fri rettshjelp

Publisert: 22.12.2017

Jeg er ufør med 5 mindreårige barn og en eks som det siste året har nektet meg samvær. Barnevernet sier det er en sak under barneloven. Mor til barna våre vil aldri la meg se barna igjen - hevn mot meg. Min nåværende advokat sier at vi må ta dette til tingretten. Og det vil jeg gjøre! Problemet er at "barnetilleggene" jeg mottar som trekkes rett over til min x og barna - gjør at min "skattepliktige inntekt" som da blir 26 000 kr mnd er for høy til å få "fri rettshjelp". Hva gjør jeg da?

Les mer

Krav på fri rettshjelp i farskapssak

Publisert: 23.10.2017

Et avdød familiemedlem er sannsynligvis far til barn i utlandet. Barnemoren prøvde via ambassaden å få tatt blodprøve av barnefar, men barnefar nektet. Han mener han ikke opphold seg i landet på tidspunktet, da visum i hans pass viser at han kom 2 måneder senere. Svar fra Norske myndigheter er at "saken vil være vanskelig å vinne" og at han er en "etablert familiefar". Tvillingene er nå 50 år gammel og ønsker å få avklart farskapet. Mulige halvsøsken nekter å gi DNA. Har disse rett til fri rettshjelp?

Les mer

Samlivsbrudd der ektefelle er økonomisk avhengig av den andre

Publisert: 25.09.2017

My husband of 3 years wants to divorce. I am Spanish and I haven't worked in Norway since I came here. I have been economically dependant of him. Now I found myself with no means to support myself and no place to live. What are my rights? This is an emergency. Thanks for your help.

Les mer

Hvordan søke fri rettshjelp

Publisert: 23.06.2017

Har et spørsmål om fri rettshjelp, hvordan søke og hvor lang tid tar det før man får svar.

Les mer

Beregne grunnlag for fri rettshjelp

Publisert: 09.05.2017

Tas feriepengene med i beregningen når man søker fri rettshjelp? Eller er det bare lønn den mnd som regnes med? Enn barnebidrag og barnetrygd, regnes det med?

Les mer

Advokathjelp til sak mot kommunen

Publisert: 09.05.2017

Jeg leier en kommunal bolig og leieforholdet er sagt opp av kommunen. Jeg har holdt tilbake husleie siden kommunen tillater hundehold hos naboene i de kommunale leilighetene, men ikke tillater det i forhold til meg. Jeg mener at kommunen her bedriver myndighetsmisbruk/trakassering siden jeg har hatt konflikt med kommunen. Jeg lurer på om jeg kan få advokathjelp i forhold til dette.

Les mer

Opplever trusler i borettslag

Publisert: 27.03.2017

Andelseier-styre i borettslag: Jeg opplever at det har blitt uholdbart for meg å bli boende i borettslaget der jeg har bodd i mange år, fordi vi i har fått et styre som har vært bøllete mot meg, og for få dager siden til og med utsatt meg for vold. Volden ble anmeldt til politiet. Jeg er bekymret for at de kommer til å henlegge saken. Men nye voldsepisoder kan skje. Vi bor nært hverandre og jeg er ikke trygg lenger. Kan jeg få gratis bistandsadvokat for å få saken til retten, kreve at de holder seg unna meg og kreve erstatning?

Les mer

Rett til fri rettshjelp?

Publisert: 20.03.2017

Jeg kjenner noen som har måttet flytte fra mannen sin. Han nekter å signere under flyttemeldingen for barna og det fordi han ikke vil betale noe barnebidrag. Barna ønsker ikke å være/bo hos han. Hun er for tiden uten jobb og nå nylig ble en av barna hennes alvorlig syk. Hun kan da ikke jobbe. Hun ser seg nødt til å gå til retten for å få krav på barnebidrag. Hva er rettighetene hennes i forhold til fri retthjelp?

Les mer

Mulighet for gratis advokatbistand?

Publisert: 30.08.2016

Er det mulig å få gratis advokathjelp i Stavanger? Jeg får AAP og har 180 000 kr i årlig inntekt. Jeg trenger hjelp i forbindelse med to sak. Jeg prøvde å søke om voldoffererstatning og fikk et avslag. Jeg ønsker å klage på dette. 

Les mer

Saksomkostninger og fri rettshjelp

Publisert: 19.05.2016

Kan man dømmes til å betale saksomkostninger når man har fri rettshjelp / sakførsel og man lever under fattigdomsgrensen?

Les mer