Forskudd på arv

Skatt av arv

Publisert: 08.03.2016

Mor set i uskifta bu, har solgt leiligheten sin og leier no ein mindre leilighet. Ho ynskjer å gje 500 000 til kvar hennar to born. Må borna skatte av dette, eventuelt gje informasjon til skatteetaten om dette?

Les mer

Forskudd på arv

Publisert: 08.03.2016

Jeg har ett voksent barn som jeg har tenkt å gi forskudd på arv. Hans far er død. Hvordan skal jeg gå frem?

Les mer

Overføre bolig fra besteforeldre

Publisert: 03.02.2016

Jeg får en bolig av min bestemor, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem for å få det i mitt navn? Og hva det eventuelt vil koste å få dette til?

Les mer

Skal tidligere gave regnes med i arveoppgjør?

Publisert: 27.01.2016

En mor dør og etterlater seg fem barn, der ett av barna er særkull. Særkullbarnet får i 1967 en sum på kr. 20 000 av mor og stefar for å kunne arve sin biologiske fars gård. Når særkullbarnet skal arve mor, skal/vil summen på kr. 20 000 bli regnet med i arven hvis dette ikke er skrevet?

Les mer

Forskudd på arv

Publisert: 27.01.2016

Min kone er enearving til sin mor. Enebarn, far død for mange år siden. Hva er fremgangsmåte, og nødvendige skjema for at min kone kan ta forskudd på arv fra sin mor? Forskudd på arv gjelder bankinnskuddet til mor. 

Les mer

Arv, uskifte og særeie – kampen om hytta

Publisert: 05.08.2015

Even og Petter Jensen mistet alle rettigheter til familiehytta på fjellet, fordi de uten å stille betingelser aksepterte at arven etter faren ikke ble gjort opp da han døde. Uten å kunne gjøre noe må de se på at farens nye kone, Sissel, selger hytta der de har feriert fra de var små. Tapet av hytta kunne vært unngått.

Les mer

Verge – les om vergemål og fremtidsfullmakt

Publisert: 05.08.2015

Hva skjer når din demente mor eller far har havnet på gamlehjem og ikke lenger er i stand til å styre sine egne økonomiske midler? Har du lov til å selge dine gamle foreldres hus mens de ennå er i live? Og kan du kreve å få utbetalt forskudd på arv i en vanskelig livssituasjon?

Les mer

Arveavgift på arv og gaver, men fribeløp på 470.000 kroner

Publisert: 10.07.2015

Arvinger må betale arveavgift på arv og gaver. Loven fastsetter imidlertid et fribeløp på 470.000 kroner fra hver giver til hver mottager.

Les mer
1 5 6 7