Forskudd på arv

Trekkes forskudd på arv fra pliktdelsarven?

Publisert: 05.06.2018

Jeg og min ektefelle har ved gjensidig testament avtalt at gjenlevende arver alt, med unntak av den maksimale pliktdelsarven som hvert av våre tre felles barn har krav på. Vi ønsker nå å gi våre barn et forskudd på en million hver som skal trekkes fra pliktdelsarven deres når en av oss dør. Spørsmålet er om forskuddet automatisk trekkes fra pliktdelsarven eller må vi lage en avtale med våre barn hvor de aksepterer at pliktdelsarven reduseres tilsvarende?

Les mer

Kan fast eiendom overføres som gavesalg?

Publisert: 05.06.2018

Far sitter i uskiftet bo. Vil gi hytte med tomt til ene barnet som ønsker å beholde den, to andre søsknene vil egentlig selge. Skjønner at fast eiendom ikke kan gis som gave. Kan hytta overføres som gavesalg dersom de to andre søsknene godtar det? Eller bør dette være forskudd på arv, og hva da med avkortning til de to andre søsknene. Regnes ut fra takst, markedsverdi, fritt bestemt? Eller kan far i uskifte bestemme i testamente at ene søskenet skal arve hytta alene?

Les mer

Søsken som verge vil gi forskudd på arv

Publisert: 05.06.2018

Søsken i 20-årene. Den ene hardt skadet i ulykke, og fikk flere millioner i erstatning. Vil aldri stifte egen familie (er utviklingshemmet). Har kjøpt hus, har daglig tilsyn/hjemmetjenester og masse penger på bok hos Fylkesmannen. Søsken eier ingenting, er i full jobb. Foreldreløse, ingen arv fra foreldre. Kan den skadde gi sitt søsken 1,5 mill. i forskudd på arv som bidrag til å kjøpe leilighet? Eller er noe til hinder i lovverket? Jeg er verge for den skadde (ikke egeninteresse).

Les mer

Ønsker at bare datter skal arve

Publisert: 04.06.2018

Jeg og min kone har en datter på 22 år. Og jeg har en sønn som jeg ikke har kontakt med. Vi har en leilighet som jeg og min kone ønsker at vår datter skal arve. Samt all tilgang til forsikringer, bank og kontanter når vi dør.

Vi vil gjerne at ting blir ordnet før vi dør. På hvilken måte kan vi sikre oss at hun får alt etter oss?

Les mer

Skatt av billig bolig

Publisert: 04.06.2018

Vi har en bolig som den ene av våre barn skal kjøpe til fordelaktig pris. Taksten er kr. 2,5 millioner, og vi tenker å selge boligen for kr. 1 million til vår datter. Utløser dette noen form for skatt? Vi ser differansen som forskudd på arv.

Les mer

Skatt på forskudd av arv

Publisert: 04.06.2018

Kan jeg gi 1 million til eneste barn som forskudd på arv og til oppussing av bad? Må hun skatte av det?

Les mer

Søke om forskudd på arv fra far med verge

Publisert: 22.05.2018

Jeg er kommet i en særdeles tung økonomisk situasjon med mye forbruksgjeld. Ca 750 000. Min far er skilt fra min mor og gift på nytt. Jeg har også et helsøsken og min far har bare oss to barn. Min far bor fast på sykehjem etter slag og hans kone har flyttet ut fra huset som kun han har eid. Han har verge fra fylkeskommunen. Huset er nå i en prosess hvor det skal selges og jeg ønsker å få forskudd på arv grunnet min situasjon. Er det mulig og hvor stort beløp kan jeg søke om?

Les mer

Sikre datters forskudd på arv

Publisert: 22.05.2018

Min datter kjøper bolig sammen med sin samboer. Hun får 750 000 i forskudd på arv eller gave fra meg i denne forbindelse. Hun er enebarn. Ved et evt. samlivsbrudd kan arven/gaven gå inn i felles bo og hennes samboer kan da få deler av dette. Hvordan kan det sikres at hun får dette beløpet igjen ved et evt. salg ? Jeg kjenner ikke nøyaktig til hvordan de har innrettet seg, men har oppfattet det slik at de begge betaler en halvpart hver av boliglånet.

Les mer

Skatt og forskudd på arv

Publisert: 14.05.2018

Jeg skal kjøpe leilighet. Og til dette skal pappa hjelpe meg med egenkapitalen jeg mangler. Han skal gi meg 220 000 kr. Hvordan vil dette påvirke han med tanke på skatt?

Les mer

Overføre verdier fra uskiftet bo til ett av barna

Publisert: 14.05.2018

Min mann døde for 2 år siden. Jeg sitter i uskiftet bo. Vi har 2 døtre. Nå vil jeg gi min ene datter 600 000 kr. for egenandel til boligkjøp , som forskudd på arv. Dette skal da senere trekkes fra arveoppgjøret etter meg. Vår andre datter aksepterer dette, da hun har leilighet.

1.Hvordan går jeg frem?

2.Kan det resultere i skattesmell for min datter?

Les mer