Forskudd på arv

Kan ektefeller ha to forskjellige adresser?

Publisert: 10.04.2018

Kan ektefeller ha to forskjellige adresser ( en primærbolig hver) i tilfeller hvor det har vært vanskeligheter i forholdet uten at vi er separert eller skilt? Kan leiligheten ved senere anledning gis som forskudsarv til barnet vårt uten større utgifter?

Les mer

Skatt på forskudd på arv

Publisert: 25.03.2018

Jeg eier en leilighet sammen med faren min, 50 % hver. Jeg har bodd i leiligheten i 15 år og skal nå selge. Min far har bare stått som eier på papiret, aldri disponert leiligheten. Han vil at hele salgssummen skal tilfalle meg. Må jeg da betale skatt på 50 % av gevinsten ved salg?

Les mer

Redd for at svigerdatter stikker av med sønnens penger

Publisert: 14.03.2018

Vi ga vår sønn 1 700 000 kr i forbindelse med kjøp av bolig. Ser at forholdet til sønn og svigerdatter ikke er av de beste. Huset står i dag på vår sønn, da hun ikke jobber. Hun har tenkt å bli medeier den dagen hun begynner å jobbe. Nå lurer vi på om vi kan skrive et dokument via advokat, som sier at vi lånte han disse pengene? Vi, min mann og jeg underskriver da med et vitne. Dette for å sikre at hun ikke stikker av med halvparten av disse pengene om de skulle gå fra hverandre i fremtiden.

Les mer

Skatt på forskudd på arv?

Publisert: 01.02.2018

Vår mor har flyttet på sykehjem. Fast plass fra jan 2017. Leiligheten hennes ble solgt i nov `17 med overtagelse mars 2018. Hun gir barna sine forskudd på arv av salget. Blir det skatt på arven?

Les mer

Overføre leilighet fra barnløs tante

Publisert: 01.02.2018

Kan en leilighet overdras til fremtidig arving for å unngå at kommunen får 75% av leieinntektene da eier er kommet på sykehjem? Står som nærmeste pårørende til en barnløs tante som eier to leiligheter vi ikke får solgt. Hun har testamentert alt som blir etter henne til meg og bror. Men hun har så store utgifter med å sitte med disse at vi gjerne vil leie de ut uten å tape 75% av leien til kommunen. Hvordan skal vi gå frem, kun meg og bror vet at vi er arvingene. Bør vi bare la de stå tomme ?

Les mer

Hvordan fordele forskudd på arv likt

Publisert: 01.02.2018

Sak: Overta eiendom som forskudd på arv. Dele likt mellom to søsken. Jeg skal overta og betale ut mitt søsken. Takst eiendom 3,7 mill. Jeg eier 0,5 mill i eiendom fra før. Hvor mye skal jeg betale mitt søsken for at vi skal dele likt ? Jeg tenker at hvis vi deler 3,2 mill (3,7-0,5) og betaler 1,6 mill så vil jeg kun få halvparten av mine 0,5 mill. Fordi halvparten av 3,7 mill er 1,85 mill. Og 1,85-1.6 er 0,25 mill. Så hva er riktig formel for lik fordeling samtidig som jeg får godtgjort min 0,5 m andel.

Les mer

Særeie på forskudd på arv

Publisert: 31.01.2018

Vi vil gi våre barn forskudd på arv.

Spørsmål 1: Denne arven skal være særeie. Hvordan gjøres dette i praksis? Må avtalen tinglyses? Hvor henvender vi oss?

2: De giftet seg mens vår svigersønn var under gjeldssanering. Han er nå ferdig med denne, og er nå under sikringsbestemmelsene (2 år?). Kan namsretten på noen måter ta ut av hennes arv?

3: De har fått huslån. Vår datters arv( særeie), skal være egenkapitalen til lånet.

Les mer

Mor ønsker at arven skal være særeie

Publisert: 11.12.2017

Jeg arver nå et beløp fra mor, som fortsatt lever. Hun har sagt muntlig at arven skal være mitt særeie. Det er også noe min ektefelle og jeg er enige om. Må vi skrive en avtale på det? Dersom jeg velger å sette beløpet inn på vårt felles rammelån for en tid, blir arven min da tapt? Vi er gjengifte og har egne men ingen felles barn.

Les mer

Vil kreve forskudd på arv

Publisert: 11.12.2017

Jeg er enearving etter min far. Kan jeg kreve forskudd på arv, når ny samboer kjøper seg inn i huset? Ny samboer har også et barn.

Les mer

Mor har gitt gaver fra uskiftet bo

Publisert: 11.12.2017

Min søster har tatt ansvar for å hjelpe min mor med økonomien etter at min far døde. Min mor har betalt for to dyre operasjoner for min søster. Det var ikke livstruende og summen er ca kr 300 000. Min mor satt i uskiftet bo. Nå er min mor død og kan dette regnes som forskudd på arv som vi to andre bør få kompensasjon for nå i arveoppgjøret? Det finnes ikke dokumentasjon på dette bortsett fra kanskje i bankhistorikken som min søster nekter oss innsyn i.

Les mer
1 2 3 6