Forskudd på arv

Mor ønsker at arven skal være særeie

Publisert: 11.12.2017

Jeg arver nå et beløp fra mor, som fortsatt lever. Hun har sagt muntlig at arven skal være mitt særeie. Det er også noe min ektefelle og jeg er enige om. Må vi skrive en avtale på det? Dersom jeg velger å sette beløpet inn på vårt felles rammelån for en tid, blir arven min da tapt? Vi er gjengifte og har egne men ingen felles barn.

Les mer

Vil kreve forskudd på arv

Publisert: 11.12.2017

Jeg er enearving etter min far. Kan jeg kreve forskudd på arv, når ny samboer kjøper seg inn i huset? Ny samboer har også et barn.

Les mer

Mor har gitt gaver fra uskiftet bo

Publisert: 11.12.2017

Min søster har tatt ansvar for å hjelpe min mor med økonomien etter at min far døde. Min mor har betalt for to dyre operasjoner for min søster. Det var ikke livstruende og summen er ca kr 300 000. Min mor satt i uskiftet bo. Nå er min mor død og kan dette regnes som forskudd på arv som vi to andre bør få kompensasjon for nå i arveoppgjøret? Det finnes ikke dokumentasjon på dette bortsett fra kanskje i bankhistorikken som min søster nekter oss innsyn i.

Les mer

Betale ut forskudd på arv til særkullsbarn

Publisert: 11.12.2017

Gift, har 2 felles barn og 1 særkullsbarn på hver side. Vi ønsker å sikre hverandre mest mulig. Kan man f.eks. betale ut særkullsbarna pr. idag slik at den delen av arv er ferdig og hva vil da ca summen bli ? Hvis et av barna vil ha sin arv nå og ikke det andre barnet, er dette også mulig? Eller hva er lønnsomt, prøve å få til uskiftet bo eller dele arv til det ene særkullsbarnet etter at en av oss faller bort? Kan regnes av verdier pr. idag kr. 8,5 millioner.

Les mer

Ønsker å gjøre sønn til deleier av leilighet

Publisert: 07.12.2017

Jeg og mannen min eier en leilighet, og nå vi er i separasjon over ett år. Mannen bor ikke med oss i denne leiligheten. Dattera har flyttet ut. Vi har to voksne barn. Siden sønnen vår bor sammen med meg, ønsker jeg å gi min eierdel til han som en gave. Hvordan jeg kan gjøre dette?

Les mer

Overta hytte som forskudd på arv

Publisert: 07.12.2017

En sønn skal overta en hytte som forskudd på arv. Hvordan sikres det at dette blir trukket i fra felles arv?

Les mer

Bare ett barnebarn arver familiehytte

Publisert: 26.10.2017

Mine foreldre vil gi bort familiehytten vi har vært faste brukere av og vedlikeholdt sammen siden 1960. De vil gi den til ett av sine barnebarn som er min eneste søsters sønn. Selv har jeg en datter og vi skal ikke ha noen del av denne arven. Jeg er blitt forespeilet en bruksrett, det skal også mine foreldre ha. Jeg føler at dette er en forfordeling det er svært vanskelig å godta. Hva slags bruksrett kan jeg kreve? Vil en bruksrett kunne føre til at arveloven trer inn med en mer rettferdig ordning?

Les mer

Arveavgift på leilighet som foreldre vil gi i gave?

Publisert: 20.10.2017

Foreldrene mine har en leilighet som de ønsker å gi videre til oss. Verdien på leiligheten er ca 6,5 millioner (mars. 2017) med en gjeld på 1,3 millioner. I realiteten så sitter de igjen med en formue på ca 5 millioner. Må man betale noe avgift til staten? Vi er 3 stk. vi arver ca 1,7 millioner hver. Kan dette brukes til å søke boliglån selv om det er et forskudd på arv i en eiendom?

Les mer

Mor vil gi forskudd på arv

Publisert: 20.10.2017

Jeg og min samboer skal bygge hus, vi bygger med leilighet som min mor skal få bo i. Hun skal betale 2,5 millioner av huset vårt mot at hun skal få bo der til hun dør/ikke kan bo der lenger. Hun ønsker å gi meg disse pengene i gave/forskudd på arv slik at vi kan bruke det som egenkapital i det nye huset. Min mor er ikke gift, hun bor alene. Og jeg er hennes eneste barn. Kan hun bare gi meg disse pengene?

Les mer

Kostnader ved overføring av hytte

Publisert: 19.10.2017

Min mor ønsker å overføre hytta på meg, hvordan går vi frem? Vil det påløpe kostnader for meg som arver hytta? Hvilke dokumenter må sende inn til tinglysning?

Les mer
1 2 3 6