Forsikringskrav

Hjelp til forsikringssak

Publisert: 07.06.2017

Det gjelder forsikringssak. Masse unødvendig samtale mellom forsikringsselskapene. Jeg ble påkjørt bakfra. Har filmen som viser kollisjonsøyeblikket. Kvinnen bremser ikke i det hele tatt. De påstår at jeg provoserte kollisjon fordi filmen bare viser kollisjonsøyeblikket. Har dere mulighet å hjelpe meg med det?

Les mer

Melde krav på gamle forsikringer

Publisert: 07.06.2017

Jeg har nettopp blitt 80 % ufør. I vedtaket står det at mitt uføretidspunkt er oktober 2003. I året 2003 hadde jeg en del forsikringer uten begrensinger. Noen år senere ble jeg separert og flyttet ut. Jeg sto på bar bakke, leide meg et rom og lot mine regninger fortsatt komme til hjemmet jeg hadde hatt med tidligere ektefelle.

Vi hadde fremdeles felles konto og hun skulle betale regninger som kom inn. Jeg husker ikke hvorfor, men tror jeg skulle melde i fra om adresseendring, kontaktet forsikringsselskapet og fant ut at det ikke var innbetalt noe på mine forsikringer. Jeg måtte opprette nye forsikringer, men med begrensinger på rygg og psyke. Forsikringene ble sagt opp etter mitt uføretidspunkt i oktober 2003, så mitt spørsmål er om jeg kan benytte meg av forsikringer som var gyldige i 2003?

Les mer

Forsikring for skade oppstått før avtaleinngåelse

Publisert: 14.10.2016

Jeg skaffet meg uføreforsikring og 9 eller 10 veker etter fikk jeg prolaps i nedre del av rygg. Når jeg søkte om å få forsikringspremien min, så fikk jeg svar:  Sykdom som har vist symptom innen 3 måneder regnet fra denne dato (symptomperioden) gir ikke utbetaling.

Hvordan kan forsikringen ta betalt 3 måneder der den ikke gjelde? Personen som skrev kontrakten med meg visste ikke om denne loven. Har det noe å si? Etter forsikringsavtaleloven § 13-5 så har jeg ingen rett på penger. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Forsikringsselskap uenig i diagnose

Publisert: 14.10.2016

Sønn er diagnostisert med ulcerøs colitt juni 2016. Tryg mener symptomer startet 29.0914, og gjør 90 dager gjeldende. Sønn var da til lege med magebesvær, sendt til anoasopi, ingen sykdom funnet da. Trygs lege mener vår sønn har ulcerøs proktosigmoditt som ikke dekkes. Hva gjør vi ?

Les mer

Krav om erstatning etter ulykke

Publisert: 05.02.2016

Ble påkjørt av bil for snart tre år siden på ferie i Asia. Fikk skadet lår og skulder samt mistet to tenner. Lå to dager på kjent sykehus og gikk til fysioterapi (la ut selv). Kontaktet SOS og legen konkluderte med at jeg skulle ble hentet til Norge med medisinsk eskorte, men forsikringsselskapet til Mastercard i Norge bare drøyet tiden. Ved hjelp av andre klarte jeg å komme til Norge og søkte forsikringsselskapet om erstatning(sendte inn originalene), men de nekter å ha mottatt kvitteringene. Kan jeg ha krav på erstatning fra offentlige?

Les mer

Har foreldrene et ansvar for skade som barna deres gjør?

Publisert: 21.12.2015

Min far passet mine barn da 9 og 3 år. I et uoppmerksomt øyeblikk tok minstemann en sten og ripet opp min fars bil. Dette gikk ikke på forsikring og kostet min far flere tusen kroner. Min far har nå gitt meg regningen på dette og krever at jeg skal betale. Er det slik at jeg er økonomisk ansvarlig når barna er hos besteforeldre?

Les mer

Krav på erstatning etter påkjørsel?

Publisert: 07.12.2015

Min datter og hennes hund ble påkjørt i et gangfelt. Etter medisinsk behandling ble det konstatert 3 brudd i ankelen, og mistenke om at hun hadde fått prolaps i ryggen som følge av påkjørselen. Hun mottar 100 % uføretrygd. Kan hun få noen form for erstatning/oppreisning som følge av påkjørselen? Hun har dårlig råd og måttet betale utgifter til lege/medisiner selv. Hunden ble også truffet, har hun rett til å få den sjekket den hos veterinær? Sjåføren prøvde å stikke av, men vitner holdt han igjen til politiet kom.

Les mer

Melding av yrkesskade

Publisert: 11.11.2015

Jeg hadde ett fall på ungdomskolen, som nå har blitt til en skade og som aldri ble meldt inn til NAV eller forsikringen. Nå har jeg fylt 21 år, og tatt med legepapirer til NAV, og fått det godkjent som yrkesskade. Ettersom at skolen ikke har informert forsikringen om det, så har NAV sagt at det er for sent. Har vært sykmeldt snart i 1 år, pga hendelsen på skolen. Har du/dere noen råd jeg kan ta med videre, eller er det noe jeg kan gjøre med denne saken?

Les mer

Foreldelse på forsikringskrav

Publisert: 28.09.2015

Jeg var i 2005 utsatt for en ulykke på skolen, og jeg sliter enda i dag med skaden. Ikke bare fysisk, men også psykisk ettersom jeg ikke fikk noe hjelp den gangen. Jeg følte at jeg ble presset til å ta i mot en forsikringspremie på noen få tusen kroner. Er det noen mulighet for meg å kreve erstatning for skaden, ettervirkningene og tapt arbeidsinntekt? Og er det for sent til å kreve erstatning nå etter 10 år?

Les mer

Erstatning etter sykkelulykke

Publisert: 26.08.2015

Jeg ble påkjørt siste uke av en bil mens jeg syklet. Jeg syklet på en kombinert gang- og sykkelveg, dog på motsatt side av bilenes kjøreretning. Han kommer ut fra en liten sidevei og har full vikeplikt, men han ser meg ikke og kjører rett på meg som jeg sykler forbi. Det skjedde heldigvis ikke noe alvorlig med meg, men min sykkel har fått så mange skader at det er nesten rimeligere å kjøpe en ny enn at få den reparert. Har krav på å få erstattet sykkelen av han som kjørte på meg?

Les mer