Forsikringskrav

Melding av yrkesskade

Publisert: 11.11.2015

Jeg hadde ett fall på ungdomskolen, som nå har blitt til en skade og som aldri ble meldt inn til NAV eller forsikringen. Nå har jeg fylt 21 år, og tatt med legepapirer til NAV, og fått det godkjent som yrkesskade. Ettersom at skolen ikke har informert forsikringen om det, så har NAV sagt at det er for sent. Har vært sykmeldt snart i 1 år, pga hendelsen på skolen. Har du/dere noen råd jeg kan ta med videre, eller er det noe jeg kan gjøre med denne saken?

Les mer

Foreldelse på forsikringskrav

Publisert: 28.09.2015

Jeg var i 2005 utsatt for en ulykke på skolen, og jeg sliter enda i dag med skaden. Ikke bare fysisk, men også psykisk ettersom jeg ikke fikk noe hjelp den gangen. Jeg følte at jeg ble presset til å ta i mot en forsikringspremie på noen få tusen kroner. Er det noen mulighet for meg å kreve erstatning for skaden, ettervirkningene og tapt arbeidsinntekt? Og er det for sent til å kreve erstatning nå etter 10 år?

Les mer

Erstatning etter sykkelulykke

Publisert: 26.08.2015

Jeg ble påkjørt siste uke av en bil mens jeg syklet. Jeg syklet på en kombinert gang- og sykkelveg, dog på motsatt side av bilenes kjøreretning. Han kommer ut fra en liten sidevei og har full vikeplikt, men han ser meg ikke og kjører rett på meg som jeg sykler forbi. Det skjedde heldigvis ikke noe alvorlig med meg, men min sykkel har fått så mange skader at det er nesten rimeligere å kjøpe en ny enn at få den reparert. Har krav på å få erstattet sykkelen av han som kjørte på meg?

Les mer

Forsikringskrav – pass på meldefrist ved forsikringskrav

Publisert: 19.08.2015

Forsikringsavtaleloven sier at du mister retten til erstatning hvis du er for sent ute med å melde ditt krav til forsikringsselskapet. Det er en del konflikter om meldefrister, og du bør ikke automatisk godta en påstand om at kravet er meldt inn for sent.

Les mer

Erstatningskrav mot hundeeier

Publisert: 12.08.2015

Hunden til noen i nabolaget har skadet bilen min. Bilen var parkert på gårdsplassen og hunden med eier kommer innom uten invitasjon. Hunden lekte i hagen da den satte full fart mot bilen min. Hunden var ikke i bånd. Naboen er vitne til det som skjedde. Skadetaksten er på 16000 kroner. Jeg har skrevet brev til hundeier med krav om å betale skaden. I går fikk jeg imidlertid høre fra hundeier at forsikringsselskap ikke betaler, og at jeg bør melde skaden til mitt forsikringsselskap. Jeg har imidlertid bare delkasko og jeg får derfor ikke erstattet skaden.

Les mer

Må jeg stille erstatningskrav?

Publisert: 11.08.2015

Jeg lurer på hvem som er ansvarlig når brann i nabohuset forårsaker skader på mitt innbo? Hovedsakelig røyk og sotskader. Jeg syns det ikke er greit at jeg skal bruke min innboforsikring hvor jeg har 4000 kroner i egenandel på skader som er oppstått på grunn av en tredjepart. Dekker eventuelt naboens innboforsikring mine utgifter jf innboet mitt, eller må jeg stille erstatningskrav til naboene mine? Hva bør jeg gjøre?

Les mer

Sykemeldt i karenstiden

Publisert: 10.08.2015

Jeg har kollektiv uføreforsikring med karenstid på to år (paragraf 19-10). Hvis jeg blir sykemeldt en kort periode i karenstiden, men blir friskmeldt et halvt år etter, for så å blir langtidssykemeldt som fører til uføre. Vil det da bli utbetalt forsikring til tross for kort sykeperiode i karenstiden?

Les mer

Pass på klagefristen ved feil eller mangler

Publisert: 05.08.2015

Hvis du oppdager feil eller mangler ved en vare eller tjeneste, må du ta mangelen opp med selgeren innen rimelig tid. Mange forbrukere taper sine rettigheter fordi de klager for sent, og advokatenes råd er å klage så snart du oppdager problemet.

Les mer

Krav på erstatning fra arbeidsgiver?

Publisert: 10.04.2015

Jeg har delkasko på min bil. I går kjørte jeg min privatbil for å handle mat til bedriften jeg jobber i når ulykken skjedde. Har jeg da noe krav på erstatning fra min arbeidsgiver? Tenker da på bilberging og reparasjon av bilskade.

Les mer