Forsikringer

Overtatt bolig med ufagmessig arbeid

Publisert: 17.04.2018

Dårlig/ufagmessig arbeid er foretatt av en tidligere eier. Problemet er at boligen har skiftet eier to ganger etter det ufagmessige arbeidet. Vi henvendte oss til forsikringsselskapet som hadde eierskifteforsikring ved vår overtakelse, men de henviser til at det ikke er deres ansvar siden det var eieren som var før den de representerer som voldet skaden. Vi lurer på saksgangen her. Bør vi bare gå rett til eieren som voldet skaden , altså "hoppe over" ett eierledd?

Les mer

Forsikring for skade oppstått før avtaleinngåelse

Publisert: 14.10.2016

Jeg skaffet meg uføreforsikring og 9 eller 10 veker etter fikk jeg prolaps i nedre del av rygg. Når jeg søkte om å få forsikringspremien min, så fikk jeg svar:  Sykdom som har vist symptom innen 3 måneder regnet fra denne dato (symptomperioden) gir ikke utbetaling.

Hvordan kan forsikringen ta betalt 3 måneder der den ikke gjelde? Personen som skrev kontrakten med meg visste ikke om denne loven. Har det noe å si? Etter forsikringsavtaleloven § 13-5 så har jeg ingen rett på penger. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Forsikringsselskap uenig i diagnose

Publisert: 14.10.2016

Sønn er diagnostisert med ulcerøs colitt juni 2016. Tryg mener symptomer startet 29.0914, og gjør 90 dager gjeldende. Sønn var da til lege med magebesvær, sendt til anoasopi, ingen sykdom funnet da. Trygs lege mener vår sønn har ulcerøs proktosigmoditt som ikke dekkes. Hva gjør vi ?

Les mer

Erstatning for yrkesskade

Publisert: 02.09.2016

Har jobbet for en stor arbeisgiver i noen år. Jeg har i forkant blitt levertransplantert pga kreft og skulle ta ting litt med ro. Dette visste arbeidsgiver.

Jeg ble satt inn i et vanskelig arbeidsmiljø ble stadig presset utover hva man kunne forvente og var stadig alene. Stressende arbeidsdager som gjerne varte i 14 timer. Jeg hadde på det verste ca 700 registrerte overtidstimer og ganske så mange uregistrerte også på ett år.

Arbeidsforholdet mitt endte med at jeg i fjor ble 100 % arbeidsufør pga prolaps i rygg og utmattelse. Kan jeg saksøke?

Les mer

Kan jeg gå til sak mot sykehuset etter mislykket operasjon?

Publisert: 30.08.2016

Jeg hadde en operasjon i benet mitt for noen år siden.  Resultatet etter operasjonen er at jeg har fortsatt plager. Når gipsen ble tatt av hadde alle stingene gått opp og såret var helt åpent. Uheldigvis var jeg, min søster og min far veldig sjokkert på det tidspunket slik at ingen av oss tok bilder. Jeg har lyst til å gå til sak mot Akershus universitetssykehus (Ahus) for disse feilene, og for at skaden har gitt meg problemer i ettertid. Da jeg ikke har noen bilder av skadene etter operasjonen, kan jeg likevel saksøke Ahus for dette forholdet?

Les mer

Betale skatt av erstatningssum

Publisert: 19.05.2016

Jeg har vært utsatt for en alvorlig badeulykke i utlandet. Siden jeg er ansatt av et svensk firma i Asia, er jeg forsikret gjennom et belgisk forsikringsselskap. Nå har de godkjent legens epikriser og er klar for å utbetale erstatning på ulykken. Jeg betaler per idag skatt i Norge.

Må jeg betale skatt for erstatningen jeg kommer til å få utbetalt av forsikringsselskapet dersom det blir overført til den norske bankkontoen min? Tror erstatningen kommer til å bli mer enn NOK 1 000 000,-, hvordan beregner man skatten?

Les mer

Ønsker større utbetaling av forsikringspenger

Publisert: 18.05.2016

Pågående erstatningssak der motpart innrømmet erstatningsansvar fullt ut. Skaden skjedde i 2014. Jeg ble påkjørt på jobb. Jeg får arbeidsavklaringspenger. Jeg har fått delutbetalinger, men de er små.

Jeg måtte flytte da bolig ikke var mer egnet pga skaden. Ny bolig er dyrere og måtte bytte bil da jeg trengte det pga skaden. Fant en rimelig bil, men den er dyrere enn den vi hadde.

Kona går på skole, men har måtte redusere pga omsorgsbehov er stort, noen dager må hun bli hjemme. Jeg ønsket en større delbetaling så vi slipper å ligge på etterskudd. Advokaten er negativ til det. Dette er jo utgangspunkt i henhold til skaden godkjent yrkesskade

Les mer

Helseforsikring endret

Publisert: 08.04.2016
Emneord:

Min mann har er blitt ufør pga Parkinson sykdom i ung alder, som følge av mye stress på jobben, ifølge spesialistuttalelse. Har hatt gode forsikringsavtaler gjennom jobbene.

Nå viser det seg at det siste firmaet han jobbet for har fornyet sin avtale med forsikringen som gjør at mannen min mangler to dager fra frisk til sykmeldt. Den avtalen mannen min har sier ikke noe om dette og firma har heller ikke opplyst om dette.

Altså ingen ting som tilsier at fornyelser mellom firma/forsikringsselskap skal ha noen innvirkning for den enkelte arbeidstaker. Hva gjør vi nå?

Les mer

Krav om erstatning etter ulykke

Publisert: 05.02.2016

Ble påkjørt av bil for snart tre år siden på ferie i Asia. Fikk skadet lår og skulder samt mistet to tenner. Lå to dager på kjent sykehus og gikk til fysioterapi (la ut selv). Kontaktet SOS og legen konkluderte med at jeg skulle ble hentet til Norge med medisinsk eskorte, men forsikringsselskapet til Mastercard i Norge bare drøyet tiden. Ved hjelp av andre klarte jeg å komme til Norge og søkte forsikringsselskapet om erstatning(sendte inn originalene), men de nekter å ha mottatt kvitteringene. Kan jeg ha krav på erstatning fra offentlige?

Les mer

Avkorting av erstatning

Publisert: 02.02.2016

Var uoppmerksom og kjørte over på rødt lys. Det medførte kollisjon med bil som kom ut i krysset som hadde grønt lys. Min bil ble kondemnert, førerkort inndratt i seks mnd og bot på 8600 kr. Viser til overtredelse av Vegtrafikkloven §31 første ledd jf §3 og Vegtrafikkloven §31 første ledd jf 5 første ledd jf annet ledd jf skiltforskriften §24. Forsikringsselskapet hevder at jeg har opptrådt grovt uaktsomt, og vil avkorte erstatningssummen. Jeg lurer på om atferden er å regne som grov uaktsom? Dette mtp avkorting.

Les mer