Forsikring

Overtatt bolig med ufagmessig arbeid

Publisert: 17.04.2018

Dårlig/ufagmessig arbeid er foretatt av en tidligere eier. Problemet er at boligen har skiftet eier to ganger etter det ufagmessige arbeidet. Vi henvendte oss til forsikringsselskapet som hadde eierskifteforsikring ved vår overtakelse, men de henviser til at det ikke er deres ansvar siden det var eieren som var før den de representerer som voldet skaden. Vi lurer på saksgangen her. Bør vi bare gå rett til eieren som voldet skaden , altså "hoppe over" ett eierledd?

Les mer

Plutselig utestående beløp hos forsikringsselskap

Publisert: 06.03.2018

Forsikringsselskapet ringte i dag og sa at vi hadde utestående ca. 50 000,-. Selskapet hadde lagt om fakturabetalingen i juli 2016. Etter dette har de ikke mottatt innbetaling fra oss. Vi har autotrekk på alle faste regninger for å slippe å følge med på hva som trekkes. Vi har derfor trodd at alt har vært i orden. Nå, 1 1/2 år etter, får vi FØRSTE beskjeden om at de ikke har mottatt betaling fra oss pga. en feil fra deres side. Hva kan vi gjøre?

Les mer

Kan forsikring gjelde ved ME?

Publisert: 04.02.2018

Forsikring knyttet til innskuddspensjon, unntaket «Sykdom, skade eller lyte som medlemmet hadde, og må antas å ha kjent til ved inntredelsen i kollektivforsikringen og som innen to år deretter medfører nedsatt inntektsevne.» Vil unntaket ovenfor kunne gjelde for ME da jag var sykemeldt 1 år etter at ansettelse for en operasjon relatert hodepine med påfølgende sykemelding? Siden 4 månader foreligger fritak fra arbeidsgiveravgift ved sykefravær kronisk migrene.

Les mer

For sent å melde fra om personskade?

Publisert: 10.11.2017

Jeg falt i skibakken i 2009 og har vært utallige ganger til fastlege og spesialister siden pga mye plager i hodet og kroppen. Har hatt mye plager og perioder med sykemeldinger. Fikk nevropatidiagnose for noen år siden og er nå til utredning for det de mener er ryggmargskade.

Min lege mener dette kommer fra fallet i skibakken. Jeg ble hentet med ambulanse den gangen og var sykemeldt, men jeg meldte dette ikke til forsikringsselskapet da jeg ikke ante konsekvensene. Er det for sent?

Les mer

Barnefar vil ikke dele forsikringsutbetaling

Publisert: 09.11.2017

Barnefar har tegnet forsikring på vårt barn i 2010. Nå har barnet hjelpestønad sats 2 fra NAV. Dette betyr at vi kan få utbetalt 55 000 i året grunnet hans utfordringer. Barnefar har ikke samarbeidet med meg som mor og disse pengene er vel til vårt barn? Han mener at han har krav på disse som far og ikke jeg. Barnet bor 80/20 hos meg. Jeg har ikke fått tegne forsikring fordi barnefar hele tiden har hatt denne på seg. Kan jeg gjøre noe for at pengene skal utbetales til sønnen vår?

Les mer

Forsikring som dekker advokatutgifter i tvistesak

Publisert: 09.11.2017

Er det noen forsikring man kan tegne som dekker advokatutgifter i en tvistesak med arbeidsgiver?

Les mer

Bruke innboforsikring til advokathjelp

Publisert: 25.10.2017

Eg vurderar ein mobbesak mot tidlegare arbeidsgiver. Må bruke innboforsikringa til advokathjelp. Men på denne nettsida står dette: "Eksempler på tvister som ikke dekkes er: Tvist som har sammenheng med yrke eller erverv". Men siden eg ikkje jobbar lenger, kan eg vel få hjelp av advokat via innboforsikringa?

Les mer

Erstatning etter fall fra stige

Publisert: 06.10.2017

Min mann falt ned fra stige for 3 år siden og fikk ankel knust. Ble hentet av sykebil og ble værende på sykehuset i 4 dager. Knust høyre ankel og venstre arm ute av ledd. Armen er bra igjen, men benet blir aldri bra igjen i følge sykehuset. Kan vi melde inn til forsikringsselskap på reiseforsikring eller er det for sent uansett? Fikk vite nylig at erstatning er mulig.

Les mer

Foreldelsesfrist på personskade som barn

Publisert: 29.09.2017

Jeg lurer på om det finnes en frist for å melde personskade etter trafikkulykke som barn? Jeg var i bilulykke som 5-åring sammen med bestemor. Alle ble slått bevisstløse under kræsj og bestemor fikk whiplash. Da jeg ble 11-12 fikk jeg sterke plager som kan oppstå etter ulykke. I USA er det slik at barns melde-frist er frem til de blir 18 år, fordi senskader vil mest sannsynligvis oppstå. Ulykken ble meldt på dagen, men senskader ble ikke meldt til selskapet før 10 år etterpå.

Les mer

Forsikring dekker ikke sotskader i bolig

Publisert: 11.08.2017

Jeg har over tid fått sotskader i bolig på grunn av feil på vedovn. Har fått ny ovn, men verken mitt forsikringsselskap eller ovnleverandør vil dekke skadene i boligen. Har dere noen gode råd for hva jeg kan gjøre videre, eller hvem jeg kan kontakte for hjelp?

Les mer