Forsikring

Forsikring dekker ikke sotskader i bolig

Publisert: 11.08.2017

Jeg har over tid fått sotskader i bolig på grunn av feil på vedovn. Har fått ny ovn, men verken mitt forsikringsselskap eller ovnleverandør vil dekke skadene i boligen. Har dere noen gode råd for hva jeg kan gjøre videre, eller hvem jeg kan kontakte for hjelp?

Les mer

Hjelp til forsikringssak

Publisert: 07.06.2017

Det gjelder forsikringssak. Masse unødvendig samtale mellom forsikringsselskapene. Jeg ble påkjørt bakfra. Har filmen som viser kollisjonsøyeblikket. Kvinnen bremser ikke i det hele tatt. De påstår at jeg provoserte kollisjon fordi filmen bare viser kollisjonsøyeblikket. Har dere mulighet å hjelpe meg med det?

Les mer

Melde krav på gamle forsikringer

Publisert: 07.06.2017

Jeg har nettopp blitt 80 % ufør. I vedtaket står det at mitt uføretidspunkt er oktober 2003. I året 2003 hadde jeg en del forsikringer uten begrensinger. Noen år senere ble jeg separert og flyttet ut. Jeg sto på bar bakke, leide meg et rom og lot mine regninger fortsatt komme til hjemmet jeg hadde hatt med tidligere ektefelle.

Vi hadde fremdeles felles konto og hun skulle betale regninger som kom inn. Jeg husker ikke hvorfor, men tror jeg skulle melde i fra om adresseendring, kontaktet forsikringsselskapet og fant ut at det ikke var innbetalt noe på mine forsikringer. Jeg måtte opprette nye forsikringer, men med begrensinger på rygg og psyke. Forsikringene ble sagt opp etter mitt uføretidspunkt i oktober 2003, så mitt spørsmål er om jeg kan benytte meg av forsikringer som var gyldige i 2003?

Les mer

Finne fars forsikringer

Publisert: 06.03.2017

Tør ikke å kontakte forsikringsselskapet før vi har kontroll! Min far er syk og får stadig nye sykdommer og nå sist kreft. Samt han skader seg lett pga. sykdommen.

Det rare er at han er svært tilbakeholden med sitt syn på personforsikringer og skadeforsikringer han har. De brukes ikke. Jeg kjenner ikke helt til hvilke forsikringer han har (de blir byttet hvert 2-3 år.)

Mitt spørsmål er: a) Hvilken fremgangsmetode er best for å gå frem med krav? b) Kan tidl. forsikringer være gjeldende? Hvor langt bak i tid?

Les mer

Skal forsikringsselskapet dekke advokatutgifter?

Publisert: 21.02.2017

Min datter ble påkjørt av en bil i et kryss. Bilen hadde vikeplikt, men stoppet ikke. Nå nekter forsikringsselskapet å erklære skyld i saken med bakgrunn i at bilfører ikke ble straffet. Jeg har spurt om selskapet vil dekke advokatutgifter for barnet, men dette nekter de. Jeg har sett at dere skriver et annet sted at bilens forsikringsselskap skal dekke advokat for syklisten i slike tilfeller. Tar dere feil eller tar forsikringsselskapet feil? Hvis selskapet tar feil; hvor kan jeg finne lovhjemmel til dette?

Les mer

Forsikring for skade oppstått før avtaleinngåelse

Publisert: 14.10.2016

Jeg skaffet meg uføreforsikring og 9 eller 10 veker etter fikk jeg prolaps i nedre del av rygg. Når jeg søkte om å få forsikringspremien min, så fikk jeg svar:  Sykdom som har vist symptom innen 3 måneder regnet fra denne dato (symptomperioden) gir ikke utbetaling.

Hvordan kan forsikringen ta betalt 3 måneder der den ikke gjelde? Personen som skrev kontrakten med meg visste ikke om denne loven. Har det noe å si? Etter forsikringsavtaleloven § 13-5 så har jeg ingen rett på penger. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Forsikringsselskap uenig i diagnose

Publisert: 14.10.2016

Sønn er diagnostisert med ulcerøs colitt juni 2016. Tryg mener symptomer startet 29.0914, og gjør 90 dager gjeldende. Sønn var da til lege med magebesvær, sendt til anoasopi, ingen sykdom funnet da. Trygs lege mener vår sønn har ulcerøs proktosigmoditt som ikke dekkes. Hva gjør vi ?

Les mer

Erstatning for yrkesskade

Publisert: 02.09.2016

Har jobbet for en stor arbeisgiver i noen år. Jeg har i forkant blitt levertransplantert pga kreft og skulle ta ting litt med ro. Dette visste arbeidsgiver.

Jeg ble satt inn i et vanskelig arbeidsmiljø ble stadig presset utover hva man kunne forvente og var stadig alene. Stressende arbeidsdager som gjerne varte i 14 timer. Jeg hadde på det verste ca 700 registrerte overtidstimer og ganske så mange uregistrerte også på ett år.

Arbeidsforholdet mitt endte med at jeg i fjor ble 100 % arbeidsufør pga prolaps i rygg og utmattelse. Kan jeg saksøke?

Les mer

Kan jeg gå til sak mot sykehuset etter mislykket operasjon?

Publisert: 30.08.2016

Jeg hadde en operasjon i benet mitt for noen år siden.  Resultatet etter operasjonen er at jeg har fortsatt plager. Når gipsen ble tatt av hadde alle stingene gått opp og såret var helt åpent. Uheldigvis var jeg, min søster og min far veldig sjokkert på det tidspunket slik at ingen av oss tok bilder. Jeg har lyst til å gå til sak mot Akershus universitetssykehus (Ahus) for disse feilene, og for at skaden har gitt meg problemer i ettertid. Da jeg ikke har noen bilder av skadene etter operasjonen, kan jeg likevel saksøke Ahus for dette forholdet?

Les mer

Betale skatt av erstatningssum

Publisert: 19.05.2016

Jeg har vært utsatt for en alvorlig badeulykke i utlandet. Siden jeg er ansatt av et svensk firma i Asia, er jeg forsikret gjennom et belgisk forsikringsselskap. Nå har de godkjent legens epikriser og er klar for å utbetale erstatning på ulykken. Jeg betaler per idag skatt i Norge.

Må jeg betale skatt for erstatningen jeg kommer til å få utbetalt av forsikringsselskapet dersom det blir overført til den norske bankkontoen min? Tror erstatningen kommer til å bli mer enn NOK 1 000 000,-, hvordan beregner man skatten?

Les mer
1 2 3 11