Forkjøpsrett

Forkjøpsrett på dyr

Publisert: 10.03.2020

Jeg har et generelt spørsmål om forkjøpsrett på dyr. Hvis forkjøpsrett benyttes må det da være til samme pris som dyret ble kjøpt for. Eller kan kjøper sette ny pris?

Les mer

Forkjøpsrett fra 1991

Publisert: 11.02.2020

Jeg og samboeren min kjøpte bolig av hans besteforeldre. Nå i ettertid har vi blitt opplyst om at det et annet familiemedlem sitter på en forkjøpsrett fra 1991. Kjøpekontrakten og forkjøpsretten er ikke tinglyst. Er denne forkjøpsretten fortsatt gyldig?

Les mer

Har leietaker forkjøpsrett?

Publisert: 14.11.2019

Hvis leiligheten ikke har blitt seksjonert enda, men vi skriver i leiekontrakten at leietakere sier fra seg retten til å bruke forkjøpsretten til å kjøpe boligen til redusert pris. Vil dette da være gyldig? ( har ingen planer å selge bolig, men greit å ha ting på stell ).

Les mer

Angrer på kjøp av fritidsbolig med forkjøpsrett

Publisert: 09.09.2019

Kjøpte en fritidsbolig der det ikke ble opplyst om at de lå en forkjøpsrett på boligen. Dette oppdaget jeg ved en tilfeldighet en tid etter at jeg hadde overtatt. Saken er da at jeg ikke nødvendigvis hadde kjøpt boligen om jeg visste at det lå en forkjøpsrett på den. Kan jeg i dette tilfellet ha krav på en økonomisk kompensasjon eller heving av kjøp?

Les mer

Nabo hevder han har forkjøpsrett på traktor

Publisert: 28.01.2019
Emneord: ,

Jeg hjelper min svigermor med å selge to traktorer etter hennes avdøde far. Den ene er en uregistrert traktor fra 1958. Problemet er at naboen til avdøde hevder at de to hadde en muntlig avtale om at han hadde forkjøpsrett på denne traktoren på 4000 kr. Men ingen beviser på dette. Han mener han har krav på traktoren. Dette kommer han vel ikke langt med?

Les mer

Bortfall av tinglyst forkjøpsrett

Publisert: 27.09.2018

Bortfaller tinglyst forkjøpsrett til eiendom etter 30 år om den ikke er angitt med tidsbegrensning eller er knyttet til spesifikke personer?

Les mer

Spørsmål rundt forkjøpsrett av valp

Publisert: 28.08.2018

Om en oppdretter selger en valp til en valpekjøper og skriver som en klausul i kjøpekontrakten at oppdretter har forkjøpsrett på valpen hvis valpekjøper bestemmer seg for videresalg - kan første valpekjøper nekte oppdretter tilbakekjøp selv om det står i kontrakten at oppdretter har forkjøpsrett? Og hva gjør man om valpekjøper allerede har solgt valpen bak oppdretter rygg uten å si noe om det?

Les mer

Forkjøpsrett på delt hytte

Publisert: 31.05.2018
Emneord: ,

Vi er tre søsken som hver eier en 1/4 av bestemor sin hytte. Den siste 1/4 var det mamma som eide, og nå har mamma gått bort. To av mine søsken vil selge, men jeg har lyst til å beholde hytten. Det jeg lurer på er; har jeg førsterett til kjøp av hytten før interesserte utenfra, og har jeg rett til å kjøpe til skifterettsverdien uten at de to andre kan kreve "salg til høystbydende"?

Les mer

Forkjøpsrett på naust

Publisert: 14.03.2018

Jeg eier en sjøeiendom der det er satt opp to naust vegg i vegg. Jeg eier det ene naustet, mens mine to søskenbarn eier det andre. Eiendommen har kun ett bruksnummer, men naustene er seksjonert inn i A og B med to separate skjøter. Tomten og uteområdet er felles. Det som skjer nå, er at mine to søskenbarn holder på å selge deres del til en venn av dem, og de har prøvd å holdt dette skjult for meg. Spørsmålet er: Kan jeg kreve forkjøpsrett?

Les mer

Selger har forkjøpsrett på boligen

Publisert: 05.01.2018

På vårt hus som vi kjøpte for 28 år siden, står i skjøtet at selger har forkjøpsrett til eiendommen. Hva slags innvirkning har denne heftelsen på salgsverdien? Kan denne rettigheten arves (til selgers arvinger).

Les mer