Foreldres rettigheter og plikter

Psykisk og fysisk vold fra ektemann

Publisert: 13.03.2017

Mor vil flytte fra sin (psykisk, og muligens fysisk) voldelige mann, og vil ta med seg deres ene barn som går i barnehage. Hun er redd for reaksjonen når hun går fra ham. Hun kan få hjelp til bolig i en nabokommune i en overgang, og vil muligens etablere seg her. Men hun kan vel ikke bare ta med seg barnet ut av hjemmet? Må hun innom et krisesenter? Eller hva er "rett" fremgangsmåte her i påvente av en evt. rettssak?

Les mer

Hvem skal betale for barnas klær?

Publisert: 06.03.2017

Jeg er skilt. Vi har to barn - nå 4 og 7 år. Han betaler ikke barnebidrag til meg (han betaler bidrag for et barn fra tidligere). Dette er beregnet fra NAV. Jeg mottar utvidet barnetrygd som aleneforsørger. Jeg mottar ingen andre stønader og dekker alle utgifter. Barna er hos far ca 10 overnattinger i mnd. Far mener jeg skal betale alt av klær osv til barna - også når de er hos han. Jeg mener han må kunne dekke basisklær som f.eks sokker, en bukse osv når de er hos han. Hva er riktig?

Les mer

Kan mor flytte langt unna med barnet?

Publisert: 02.11.2016

Dersom mor flytter med felles barn, uten å informere far, hvordan løses det? Far mistenker at mor vil flytte til andre deler av landet. Hvordan vil det bli løst? Og hvem vil evt. hente barnet?

Les mer

Innsyn i korrespondanse mellom skole og hjem

Publisert: 28.09.2016

Ved delt foreldreansvar, har begge foreldrene rett til full innsikt i alt som mailkorrespondanse mellom skole/hjem, selv om det kan være opplysninger om den andre som kan virke støtende?

Les mer

Dele utgifter til samvær

Publisert: 14.09.2016

Jeg henter og bringer sønnen min til hvert eneste samvæ r(som ikke alltid blir til hjemmet hennes). Har han annenhver helg og hver mandag. + 50/50 fordeling på ferier. Betaler også barnebidrag. Kan jeg kreve at hun må bli med å betale reiseutgiftene?

Les mer

Ansvar for skade utført av barn

Publisert: 30.08.2016

Barnet mitt på 12 år syklet inn i bil og skadet den. Jeg har fått krav om å betale, pr. nå egenandel på 4000 kr gjennom innboforsikring. Jeg bor ikke med far, som er bidragspliktig, vi har delt ansvar. Kan jeg kreve at han hjelper til med å betale halvparten?

Les mer

Trenger jeg samtykke til behandlingstur?

Publisert: 02.05.2016

Skal på behandlingsreise i fire uker med kronisk sykt barn. Jeg og barnets far er skilt, barnet bor mest hos meg, men vi har delt foreldreansvar. Ser at jeg kan ta med barnet på kortere turer utenlands, men ikke flytte utenlands uten fars samtykke. Fire uker - er det kortere tur? Eller trenger jeg samtykke fra far for å ta barnet ut av landet? (Far er enig i turen).

Les mer

Adopsjon av stebarn

Publisert: 28.01.2016

Jeg har ett barn på 4 år som aldri har hatt noe med barnefaren å gjøre. Far har selv valgt å holde seg unna og har ikke en gang sett barnet. Jeg har nå samboer og vi har vært sammen siden barnet var 7 mnd. Barnet har automatisk sett på ham som far og han er hennes pappa som hun vet.

Min samboer vil nå gjerne få rettigheter for min datter. Men hvordan kan jeg gå frem for eventuelt å få biologisk far til å fraskrive seg barnet? Og er det mulig at min samboer kan få adoptere min datter ? Dette er noe vi begge ønsker veldig sterkt.

Les mer

Spesialundervisning – rett til spesialundervisning i skolen

Publisert: 11.08.2015

En del elever med rett til spesialundervisning får verken tilbud eller informasjon om slik undervisning. Dårlig kommuneøkonomi fører til at foreldre ofte må kjempe for å få nødvendig opplæringstilbud for barn med spesielle behov.

Les mer