Foreldres rettigheter og plikter

Mor ønsker at barnet kun skal bo med henne

Publisert: 06.11.2017

Jeg er fra Litauen og min samboer er fra Norge. Vi har et felles barn. I det siste har vi kranglet ganske mye og jeg begynte å tenke på mine rettigheter hvis vi skulle bestemme oss for å flytte fra hverandre. Jeg vil gjerne at mitt barn bor med meg. Hans far jobber mye og har synsskader, noe som blant annet innebærer dobbeltsyn. Jeg er litt usikker at han kan ta riktig vare på et barn, da barnet har spesielle behov, slik som allergi og astma.

Les mer

Hvilke rettigheter har far uten foreldreansvar?

Publisert: 06.06.2017

Jeg og barnefar har tre felles barn. For en tid tilbake gikk vi fra hverandre. Det var et turbulent samlivsbrudd som endte med at jeg nå har barna alene, grunnet mistanke om rus hos far. Vi var samboere fram til bruddet. Jeg har fullt foreldreansvar, vi har vært på mekling, men det ble ikke skrevet noen samværsavtale. Har barnefar lov å hente i barnehage? Hvis han kan, hva må jeg eventuelt gjøre for å unngå dette?

Les mer

Mors advokat krever dokumenter utlevert

Publisert: 02.05.2017

Har en sønn på 13 år. Bodd hos meg siden 2007. Vi ble separert i 2007. Skilt i 2008. Har samvær med mor hver 3. helg, alle skoleferiene. Mor bor på Østlandet, undertegnede i vest.

I september 2016 inngår barnevernet, far, mor, barn en skriftlig avtale om hvor barnet skal bo de neste 3 årene. Skal bo hos meg. Dette etter at mor har mast på barnet om å flytte til henne. Mor har nå gått til advokat for å få barnet til å bo hos henne. Hennes advokat har bedt om kopi av all korrespondanse mellom meg, barnet og barnevernet.

Er det lurt av meg å utlevere all korrespondanse som angår meg? Barnet har spesielle utfordringer. Ligger veldig etter på skolen. Få/ingen venner. Isolerer seg hjemme. Nekter å gå ut, besøke familie, venner. Søker seg vekk i familieselskap. Er under utredning hos BUP, fastlege, barnevernet. Dette noe jeg jobber med, mor nekter for at han har problemer. Hva skal jeg gjøre i denne sak?

Les mer

Har stemor plikt til å møte i barnevernsmøter?

Publisert: 20.03.2017

Min mann og hans ekskone er i møter med barnevernet ang sønnen og konflikt mellom de voksne. Sønnen er pr dags dato ikke hos sin far pga konfliktene. Det var et raskt sammendrag og det jeg lurer på er: Dersom barnevernet vil innkalle meg til møte,er jeg pliktig til å møte? Jeg ønsker alt godt for denne gutten, men ønsker ikke bli dradd inni dette og orker ikke heller.

Les mer

Psykisk og fysisk vold fra ektemann

Publisert: 13.03.2017

Mor vil flytte fra sin (psykisk, og muligens fysisk) voldelige mann, og vil ta med seg deres ene barn som går i barnehage. Hun er redd for reaksjonen når hun går fra ham. Hun kan få hjelp til bolig i en nabokommune i en overgang, og vil muligens etablere seg her. Men hun kan vel ikke bare ta med seg barnet ut av hjemmet? Må hun innom et krisesenter? Eller hva er "rett" fremgangsmåte her i påvente av en evt. rettssak?

Les mer

Hvem skal betale for barnas klær?

Publisert: 06.03.2017

Jeg er skilt. Vi har to barn - nå 4 og 7 år. Han betaler ikke barnebidrag til meg (han betaler bidrag for et barn fra tidligere). Dette er beregnet fra NAV. Jeg mottar utvidet barnetrygd som aleneforsørger. Jeg mottar ingen andre stønader og dekker alle utgifter. Barna er hos far ca 10 overnattinger i mnd. Far mener jeg skal betale alt av klær osv til barna - også når de er hos han. Jeg mener han må kunne dekke basisklær som f.eks sokker, en bukse osv når de er hos han. Hva er riktig?

Les mer

Kan mor flytte langt unna med barnet?

Publisert: 02.11.2016

Dersom mor flytter med felles barn, uten å informere far, hvordan løses det? Far mistenker at mor vil flytte til andre deler av landet. Hvordan vil det bli løst? Og hvem vil evt. hente barnet?

Les mer

Innsyn i korrespondanse mellom skole og hjem

Publisert: 28.09.2016

Ved delt foreldreansvar, har begge foreldrene rett til full innsikt i alt som mailkorrespondanse mellom skole/hjem, selv om det kan være opplysninger om den andre som kan virke støtende?

Les mer

Dele utgifter til samvær

Publisert: 14.09.2016

Jeg henter og bringer sønnen min til hvert eneste samvæ r(som ikke alltid blir til hjemmet hennes). Har han annenhver helg og hver mandag. + 50/50 fordeling på ferier. Betaler også barnebidrag. Kan jeg kreve at hun må bli med å betale reiseutgiftene?

Les mer

Ansvar for skade utført av barn

Publisert: 30.08.2016

Barnet mitt på 12 år syklet inn i bil og skadet den. Jeg har fått krav om å betale, pr. nå egenandel på 4000 kr gjennom innboforsikring. Jeg bor ikke med far, som er bidragspliktig, vi har delt ansvar. Kan jeg kreve at han hjelper til med å betale halvparten?

Les mer
1 2 3 5