Foreldreansvar

Foreldreansvar

Publisert: 30.03.2016

Far har forfalsket min underskrift og sendt inn forledreansvarskjema om at han skal ha foreldreansvaret alene. Dette har nå medført store problemer for meg og min datter, som nå blir nektet samvær uten grunn.

Holder det virkelig med en simpel, forfalsket underskrift så har ikke jeg som mor noen rettigheter? 

Les mer

Barnefordeling til barnets beste

Publisert: 20.01.2016

Jeg og min eks-samboer har en gutt på 2 år. Vi har bodd sammen i ca 1 år. Vi har nå 70/30 samvær, men far ønsket i utgangspunktet 50/50. Dette gikk ikke jeg med på (og familievernkontoret anbefaler jo heller ikke det til så små barn). Han jobber utenlands ca 5 måneder i året, fra 3 måneder til 1-2 ukers varighet per gang. Han har sagt at han når han kommer hjem neste gang krever 50/50 samvær, og da lurer jeg på hvor sterk saken hans stiller seg? Jeg ønsker 70/30 fremover da jeg mener det er best for barnet.

Les mer

Barns rettigheter

Publisert: 20.08.2015

Som mindreårig kan du i utgangspunktet ikke selv foreta rettslige handlinger eller råde over dine midler, med mindre noe annet er særlig bestemt. Det finnes imidlertid noen unntak fra regelen – ikke minst gjelder dette for barn som er 15 år eller eldre.

Les mer

Foreldreansvar – hva innebærer felles foreldreansvar?

Publisert: 05.08.2015

De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Felles foreldreansvar betyr at foreldrene sammen tar alle viktige beslutninger om barna. Advokatene opplever at mange ikke vet hva foreldreansvaret innebærer, og en del blander sammen foreldreansvar med fast bosted.

Les mer
1 7 8 9