Foreldreansvar

Selvprosederende i en foreldresak

Publisert: 14.08.2019

Lurer på hvor jeg best kan finne info om prosedyre etter at jeg har levert stevning i en foreldresak om fast bosted, ansvar, etc. Hva er rutine for videre sak/møter/dokumenter? Lenker eller bok? Hva gjør typisk en advokat som en oppegående far kan gjøre selv? Eksempel?

Les mer

Redd for å miste foreldreansvar

Publisert: 08.08.2019

Min ekssamboer har kontaktet tingrett for å få 100 % foreldreansvar for barnet vårt. Hun oppgir som grunn at det er manglende kommunikasjon oss i mellom. Jeg må skrive et tilsvar til tingretten, men er usikker på hvordan jeg skal formulere meg. Vi har meklet flere ganger, og hun krever mer samvær uten grunn. Selv etter at hun har sagt i tidligere mekling at jeg kan få mer. Jeg og barnet har allerede kommet dårlig ut av dette da vi bare har 30 % samvær med hverandre. Jeg kan ikke miste foreldreansvar.

Les mer

Barnefar nekter å betale barnebidrag

Publisert: 08.08.2019

Gravid og barnefar vil ikke ha noe med meg eller barn og gjøre. Kan han nekte å betale barnebidrag? Truer med at han skal ha 50/50 om han må betale. Noe jeg ikke vil da vi har vår andre rettssak pågående, der han har utført vold mot meg og mer til. Jeg vet også at han ikke vil ha noe samvær med det fremtidige barnet. Har ikke noe kontakt med barnefar nå.

Les mer

Mor nekter å endre barnets navn

Publisert: 27.05.2019

Min samboer har et barn fra før, som nå er 4 år gammel. Barnet har folkeregistrert adresse hos mor, men de har delt foreldreansvar, og barnet er hos far 5 dager annenhver uke. Barnet har ikke etternavnet til far. Far har prøvd å endre dette, men mor nekter å signere på navnet. Kan mor nekte dette?

Les mer

Dårlig samarbeid med barnefar

Publisert: 21.05.2019

Vi har delt foreldreansvar. Etter samlivsbrudd for 5 år siden, har samarbeidet blitt dårligere og dårligere, for til slutt å ende opp i null. Konfliktnivå er alarmerende. Far har blant annet sagt fra seg samvær med barnet med bakgrunn i at barnet er for lik mor og at dette må barnet endre på før han vil at barnet skal komme igjen. Far hevder å ha PTSD og har gått sykemeldt i nærmere ett år. Han har nektet barnet hjelp på BUP og han nekter barnet pass. Er det grunn til å få foreldreansvar alene?

Les mer

Ønsker at fraværende far skal miste foreldreansvar

Publisert: 12.02.2019

Faren til dattera min på 11 år rømte fra landet i 2017 . Jeg har ikke fått barnebidrag fra han fra da. Han forsørger ikke dattera si, men vi deler foreldreansvar når det gjelder papirer, tillatelser og så videre. Hvordan kutte ut foreldrerettighetene hans?

Les mer

Frasi seg foreldreansvar for å slippe barnebidrag

Publisert: 12.02.2019

Jeg lurer på om jeg kan skrive fra meg barna mine. Slipper jeg da å betale barnebidrag?

Les mer

Barnefar nekter å ha samvær med barna

Publisert: 14.01.2019

Jeg har 3 barn med min eksmann etter 14 års ekteskap. Vi har vært skilt i 11 år og har felles foreldreansvar selv om barnefar har nektet å ha samvær og kontakt med sine barn hele denne tiden. Det er vanskelig å få hans underskrift på bl.a. pass, opprettelse av bankkonto til barna (de to yngste er 15 og 17 år) og opprettelse av Vipps. Banken min foreslo at jeg kan kreve å få hele foreldreansvaret alene. Hvordan går jeg frem for å få foreldreansvaret alene? Vil det ha noe å si for barnefars bidragsplikt?

Les mer

Fri rettshjelp til barnevernssak

Publisert: 14.01.2019

Har 1 barn på 10 år og ikke foreldreansvar. Føler at barnevern presser mor til barnet å nekte meg samvær og å ilegge meg besøksforbud. Barnevern mottok bekymringsmelding ang mor og rus, føler de skylder på at jeg er uegnet som far uten å hatt noen samtale med meg angående dette. Finnes det noen måte å få advokatbistand/gå til sak mot barnevern under fri rettshjelp? Har inntekt på kr 289 000 ,-. Ønsker kun det beste for min sønn.

Les mer

Flytte barn til privat skole uten fars samtykke

Publisert: 26.11.2018

Kan jeg flytte mitt barn fra offentlig til privat skole uten fars samtykke? Vi har delt foreldreansvar, men barnet har bostedsadresse hos meg. Årsaken til flyttingen er ekstremt dårlig faglig og sosialt miljø på skolen. Barnet ønsker selv overflytting og er over 12 år, men under 18.

Les mer