Foreldreansvar

Ønsker å få datter tilbake fra fosterfamilie

Publisert: 23.03.2020

Vi vil gjerne å anke for å få barnet vårt tilbake fra fosterforeldre. Hun er 9 år. Er det mulig å få henne tilbake?

Les mer

Avtale om å si fra seg foreldrerett ved brudd

Publisert: 20.01.2020

Jeg og min samboer vil prøve å få barn, men vi har hatt mye problemer i det siste, så fremtiden vår er ikke sikker sammen. Men hun vil ha barn med meg uansett. Er det mulig å skrive en kontrakt eller lignende, hvor hun underskriver at hun gir fra seg retten til barnet 100 % om vi skulle gå hverandre?

Les mer

Mor har døpt barn uten fars samtykke

Publisert: 20.01.2020

Jeg har min sønn, 6 år, samværsklasse 2 og 50 % foreldreansvar. Min eks fra et annet land, men gutten er født i Norge og har norsk pass. Hun flyttet etter bruddet til Bergen til en ny mann fra hennes hjemland. Det er 2 år siden bruddet, men nå i julen 2019 så døpte hun begge sine sønner i Polen. 6/10 år, og vi begge fedrene er fortvilet over at hun gjør dette mot oss uten å avtale og fortelle dette til oss i forkant. Jeg var utmeldt av statskirken før han var født. Har hun lov til dette? Hva om hun flytter med barna dit?

Les mer

Barnefar ønsker foreldreansvar

Publisert: 20.01.2020

Jeg og barnefar er ikke sammen, vi har nettopp vært på mekling siden far ønsker foreldreansvar, noe jeg ikke går med på da han ser bare barnet kanskje 2 timer pr. uke på eget initiativ. Kan også legge til at han gjorde det slutt med meg da jeg ble gravid, dette var ikke planlagt. Er det stor sannsynlighet for at barnefar vil få medhold ved en evt rettssak? Barnet kjenner ikke faren.

Les mer

Ønsker ikke at mor skal ha den daglige omsorgen

Publisert: 04.12.2019

Mor og far felles barn snart 4 mnd. Det er slutt, mor tar med seg barnet og flytter 3 timer unna. Far jobber. Han er uenig i at mor skal ha den daglige omsorgen på grunn av psykiske utfordringer som kan i verste fall føre til at hun glemmer hvor hun er, hvor og hvem mennesker er. Får har gått til advokat. Mor sier ingenting på omsorgsevne til far. Mor skal hente ting hos far om kort tid. Han vil da holde sin sønn tilbake. Han er registrert på fars adresse. Hva vil skje? De er ikke enig.

Les mer

Viljeserklæring ved dødsfall før barna blir 18

Publisert: 02.12.2019

Jeg har daglig omsorg for mine 2 minste barn 9 og 12 år. I og med min alder vil jeg tegne ned ett dokument med navn "Viljeserklæring". Om jeg dør før mine 2 minste har fylt 18 år vil jeg min daglige omsorg skal overtas av mine 4 eldste døtre. Vi har diskutert dette på forhånd. Årsak er dessverre ei alkoholisert mor. Tragisk, men sant. Hvordan skal jeg gå frem og hva må gjøres juridisk sett så viljeserklæringen blir 100 % gyldig?

Les mer

Far vil ikke gi fra seg hovedomsorg

Publisert: 02.12.2019

Min eksmann og jeg praktiserer delt omsorg - vi har barna 50 % hver og deler løpende utgifter. Han har hovedomsorg (som var korrekt da vi gikk fra hverandre for 10 år siden, men situasjonen endret seg vesentlig ganske raskt). 50-50 deling på tid og økonomi har vi hatt de siste 6 årene. De siste året har barna vært mer hos meg enn han. Han mottar barnetrygd og barnebidrag. Han vil ikke endre frivillig. Hva kan jeg gjøre? Må jeg gå til sak og kreve hovedomsorg for å få endring?

Les mer

Far truer med å ta barnet pga mors økonomi

Publisert: 30.10.2019

Kan en barnefar som overhodet ikke har oppfylt noen retningslinjer fra familievern etc, ta fra meg ungen pga dårlig økonomi?

Les mer

Far samarbeider ikke om barnet

Publisert: 30.10.2019

Jeg er en utenlandsk mor som har et norsk barn med norsk mann. Mitt barn er 10 år og har ikke hatt samvær med faren i over et år. Faren samtykker ikke ved passlaging. Er det mulig at jeg kan søke full foreldrerett?

Les mer

Mor har omsorg til tross for at hun har utøvd vold

Publisert: 15.10.2019

Barnevernet har gitt mor daglig omsorg pga en politisak mot meg. De pratet med min datter som pekte ut noe på et skjema. Hun har ikke sagt noe ang det hun pekte på. Det er over 2 måneder siden, og enda har de ikke hatt samtale med henne. Mor har utøvet vold mot barna i mange år, leverer da en bekymringsmelding. Fremdeles så har mor barna, selv om hun har innrømmet deler av vlkdsbeskrivelsen, psykisk og fysisk. Har barnevernet plikt å anmelde mor for vold? Føler at jeg må gjøre det, blir ikke hørt.

Les mer