Foreldreansvar

Flytte barn til privat skole uten fars samtykke

Publisert: 26.11.2018

Kan jeg flytte mitt barn fra offentlig til privat skole uten fars samtykke? Vi har delt foreldreansvar, men barnet har bostedsadresse hos meg. Årsaken til flyttingen er ekstremt dårlig faglig og sosialt miljø på skolen. Barnet ønsker selv overflytting og er over 12 år, men under 18.

Les mer

Vil kreve full foreldrerett

Publisert: 26.11.2018

Eg vil kreve full foreldrerett, då ektemannen min som er av utenlandsk opprinnelse utanfor Schengen, har flytta heim til heimlandet sitt. Han ynskjer ikkje å skilla seg og har ingen kontakt med meg eller barnet vår. Vil ikkje gje i frå seg foreldreretten. Han har 1 år igjen på oppholdskortet sitt i Norge. Vil no fornya passet til barnet vårt, for ei kortere reise.

Les mer

Slippe bidrag hvis man ikke har foreldreansvar

Publisert: 19.11.2018

Om en gravid kvinne som vet at hun ikke selv ønsker et barn bestemmer seg for å la barnets far, som vil ha barnet, oppdra det - er hun da pliktig å betale barnebidrag selv om hun har sagt fra seg foreldreansvaret? Har hørt at menn kan si fra seg foreldreansvaret, men har aldri visst hvordan dette var med kvinner.

Les mer

Juridisk skilsmisse fra foreldre

Publisert: 12.11.2018

Kan man juridisk skille seg fra moren sin? Rett og slett fraskrive seg retten til arv osv?

Les mer

Blir ikke enige om barnets navn

Publisert: 09.11.2018

Kan retten avgjøre i saker hvor foreldre som ikke bor sammen er uenige om hvilket navn barnet skal få, om barnet skal døpes og lignende?

Les mer

Vil at barnefar skal registreres etter flere år

Publisert: 05.11.2018

Hvis man har et barn med "ukjent" far, og etter flere år nå likevel ønsker at far skal registreres - Hva vil konsekvensene bli for meg og ham?

Les mer

Flytte med barn til utlandet

Publisert: 05.11.2018

Ved delt foreldreansvar, kan den ene foreldre nekte den andre å flytte til utlandet med et barn på 16 år, hvis barnet selv har lyst til å flytte?

Les mer

Far ønsker foreldreansvar

Publisert: 23.10.2018

Jeg har en sønn på 15 år som jeg har hatt foreldreansvaret for alene siden han var en fire mnd gammel baby. Far har samvær annenhver helg. Nå, de to siste ukene har min sønn snakket mindre og mindre med meg. Har fått vite at barnefar har vist han alt av rettsdokumenter og skriv fra hans advokat til min. Jeg og barnefar har vært igjennom rettsaker om samvær da vi gikk fra hverandre. Det er disse papirene min sønn har fått. Nå vil far gå til retten for å få foreldreansvaret. Hva er mine rettigheter?

Les mer

Datter ønsker at stefar skal adoptere henne

Publisert: 01.10.2018

Min datter på 15 ønsker at stefar skal adoptere henne. Han har vært inni bildet siden jenta var 8 mnd, og hun kaller han pappa. Hennes kontakt med biologisk far har vært veldig av og på. Nå har hun avskåret han helt. Ikke snakket med ham på 1,5 år og vil ikke ha noe med han å gjøre. Er det slik at far MÅ samtykke for å få dette igjennom, eller kan hun få innvilget adopsjon selv om han ev sier nei? Vi har delt foreldreansvar.

Les mer

Far ønsker kontakt med barn etter å ha blitt rusfri

Publisert: 01.10.2018

Far har vært borti rus, men har hatt oppfølging i 1 år, med urinprøver hos politiet. Har vært rusfri over 1 år. Far er i arbeid. Mor nekter far å møte barnet, forteller ungen at det ikke er hans far, hennes familie og hun saboterer for samværet med barnet. Ungen er snart 3. Har faren rett til å søke fast bosted hos seg ? Er det en karantene for hvor lenge du må rusfri for at dette evt kan bli vurdert? Hvilke rettigheter har han?

Les mer
1 2 3 13