Foreldreansvar

Datter ønsker at stefar skal adoptere henne

Publisert: 01.10.2018

Min datter på 15 ønsker at stefar skal adoptere henne. Han har vært inni bildet siden jenta var 8 mnd, og hun kaller han pappa. Hennes kontakt med biologisk far har vært veldig av og på. Nå har hun avskåret han helt. Ikke snakket med ham på 1,5 år og vil ikke ha noe med han å gjøre. Er det slik at far MÅ samtykke for å få dette igjennom, eller kan hun få innvilget adopsjon selv om han ev sier nei? Vi har delt foreldreansvar.

Les mer

Far ønsker kontakt med barn etter å ha blitt rusfri

Publisert: 01.10.2018

Far har vært borti rus, men har hatt oppfølging i 1 år, med urinprøver hos politiet. Har vært rusfri over 1 år. Far er i arbeid. Mor nekter far å møte barnet, forteller ungen at det ikke er hans far, hennes familie og hun saboterer for samværet med barnet. Ungen er snart 3. Har faren rett til å søke fast bosted hos seg ? Er det en karantene for hvor lenge du må rusfri for at dette evt kan bli vurdert? Hvilke rettigheter har han?

Les mer

Kostnader for sak om foreldrerett

Publisert: 10.09.2018

Har 3 barn som ikke ønsker å se far pga psykisk og fysisk vold (er under etterforskning) og har hatt besøksforbud i 6 mnd som er gått ut nå. Nå forsøker far å oppsøke barna igjen, selv om han har lovet via barnevernet å la dem være og de er redde. Nytt besøksforbud er under behandling og barnas advokat mener det nå er på tide å forsøke at jeg får foreldreretten alene til barna. Spørsmålet mitt er hva kan jeg regne med dette koster om det kommer opp i retten. Må jeg betale begges saksomkostning?

Les mer

Ønsker fullt foreldreansvar

Publisert: 04.09.2018

Jeg (mor) har hatt daglig omsorg siden samlivsbrudd på barnet som er 7. Siden samlivsbruddet (4år siden) har ikke far vært med barnet, og jeg har gjentatte ganger blitt kontaktet av barnevernet da politiet har tatt far i ruset tilstand. Jeg får ikke tak i far, og han nekter å underskrive pass og navnbytte på barn (dette navnbyttet pga far har endret sitt etternavn i ettertid og barnet har derfor ikke noen av våre etternavn). Hvordan vil saken om at jeg får fullt foreldreansvar være? Er det mulig?

Les mer

Kan eksen få full foreldrerett?

Publisert: 30.08.2018

Kan min eks (vi har to barn, jente 5 og gutt 9) ta fra meg foreldreretten? Jeg og min kone flyttet til utlandet i 2017. Vi flyttet pga. økonomi, jobb og stygge familiekonflikter. Vi har besøkt barna i Norge 4-5 ganger og hatt de her nede en uke i sommer. Vi prater vi med dem på FaceTime 2-3 ganger i uken. Ingen historie med vold, rus etc. Argumentet til mor er at det kan bli vanskelig med papirer (skole, lege). Rettssak er 8/10. Har jeg krav på fri rettshjelp da det gjelder barna?

Les mer

Har ikke fått foreldreansvar

Publisert: 27.08.2018

Jeg har fortsatt ikke foreldreansvar for min sønn på grunn av at vi ikke underskrev papirer på sykehuset, men valgte å gjøre det selv. Dette har vi gjort en rekke ganger og sendt inn, møtt opp personlig sammen med mor og begge har skrevet under hver gang, men allikevel etter 10 år har fortsatt ikke foreldreansvar blitt registrert. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Foreldrerett når den ene forelderen vil flytte til utlandet

Publisert: 20.08.2018

Spørsmålet gjelder flytting til utlandet. Det er delt foreldreansvar for et barn (7-11 år). Ene parten vil flytte til utlandet med barnet, men uten samtykke av andre parten. Om ene parten sitter igjen med barnet i Norge, hva skjer med foreldreretten da? Får parten i Norge hele foreldreansvaret som en konsekvens av dette?

Les mer

Vil ha rettssak om omsorg

Publisert: 02.07.2018

Jeg har en datter på 6 år. Far og jeg har ikke bodd sammen på 5 år. Flyttet hjem til min hjemby grunnet dårlig forhold. Valgte å la mitt barn bli hos far da jeg ikke hadde noe som tilsa at jeg kunne forsørge henne der og da. I fjor ble far tatt for besittelse og deling av barnepornografi. Har erkjent straffeskyld og venter dom. Barnet sier også far er mye sint og frykter far. Nå skal han ta barnet med seg og flytte. Jeg vurderer å kjøre sak og få full omsorg. Er oddsene reelle?

Les mer

Far fester når han har samvær

Publisert: 22.06.2018

Jeg og barnefar er skilt. Delt foreldreansvar. Vårt samliv ble avsluttet fordi far prioriterer fest og alkohol over familien. Første året etter separasjon hadde jeg full omsorg for sønnen vår til han ble 2 år. Året etter var vi formelt skilt, og det er nå 40 % far og 60 % mor. I denne 40 % bruker far barnevakt i helgene slik at han kan feste. Kommunikasjon er dårlig og far stiller ikke opp på foreldremøter i barbnehagen. Hva er mulighetene min til å få fullt foreldreansvar og omsorg 70/30?

Les mer

Ikke sammen med barnefar, må mor søke om fullstendig foreldrerett?

Publisert: 05.06.2018

Jeg er gravid men er ikke sammen med barnefaren. Jeg lurer på om hvis han føres inn i fødselsattesten må jeg da søke om få fullstendig foreldrerett? Eller får jeg det automatisk uansett siden vi ikke er sammen? Blir det noen problemer ved reising eller ved flytting? Må man da ha tillatelse av faren, selv om jeg har fullstendig foreldrerett?

Les mer
1 2 3 12