Foreldreansvar

Mor nekter å endre barnets navn

Publisert: 27.05.2019

Min samboer har et barn fra før, som nå er 4 år gammel. Barnet har folkeregistrert adresse hos mor, men de har delt foreldreansvar, og barnet er hos far 5 dager annenhver uke. Barnet har ikke etternavnet til far. Far har prøvd å endre dette, men mor nekter å signere på navnet. Kan mor nekte dette?

Les mer

Dårlig samarbeid med barnefar

Publisert: 21.05.2019

Vi har delt foreldreansvar. Etter samlivsbrudd for 5 år siden, har samarbeidet blitt dårligere og dårligere, for til slutt å ende opp i null. Konfliktnivå er alarmerende. Far har blant annet sagt fra seg samvær med barnet med bakgrunn i at barnet er for lik mor og at dette må barnet endre på før han vil at barnet skal komme igjen. Far hevder å ha PTSD og har gått sykemeldt i nærmere ett år. Han har nektet barnet hjelp på BUP og han nekter barnet pass. Er det grunn til å få foreldreansvar alene?

Les mer

Ønsker at fraværende far skal miste foreldreansvar

Publisert: 12.02.2019

Faren til dattera min på 11 år rømte fra landet i 2017 . Jeg har ikke fått barnebidrag fra han fra da. Han forsørger ikke dattera si, men vi deler foreldreansvar når det gjelder papirer, tillatelser og så videre. Hvordan kutte ut foreldrerettighetene hans?

Les mer

Frasi seg foreldreansvar for å slippe barnebidrag

Publisert: 12.02.2019

Jeg lurer på om jeg kan skrive fra meg barna mine. Slipper jeg da å betale barnebidrag?

Les mer

Barnefar nekter å ha samvær med barna

Publisert: 14.01.2019

Jeg har 3 barn med min eksmann etter 14 års ekteskap. Vi har vært skilt i 11 år og har felles foreldreansvar selv om barnefar har nektet å ha samvær og kontakt med sine barn hele denne tiden. Det er vanskelig å få hans underskrift på bl.a. pass, opprettelse av bankkonto til barna (de to yngste er 15 og 17 år) og opprettelse av Vipps. Banken min foreslo at jeg kan kreve å få hele foreldreansvaret alene. Hvordan går jeg frem for å få foreldreansvaret alene? Vil det ha noe å si for barnefars bidragsplikt?

Les mer

Fri rettshjelp til barnevernssak

Publisert: 14.01.2019

Har 1 barn på 10 år og ikke foreldreansvar. Føler at barnevern presser mor til barnet å nekte meg samvær og å ilegge meg besøksforbud. Barnevern mottok bekymringsmelding ang mor og rus, føler de skylder på at jeg er uegnet som far uten å hatt noen samtale med meg angående dette. Finnes det noen måte å få advokatbistand/gå til sak mot barnevern under fri rettshjelp? Har inntekt på kr 289 000 ,-. Ønsker kun det beste for min sønn.

Les mer

Flytte barn til privat skole uten fars samtykke

Publisert: 26.11.2018

Kan jeg flytte mitt barn fra offentlig til privat skole uten fars samtykke? Vi har delt foreldreansvar, men barnet har bostedsadresse hos meg. Årsaken til flyttingen er ekstremt dårlig faglig og sosialt miljø på skolen. Barnet ønsker selv overflytting og er over 12 år, men under 18.

Les mer

Vil kreve full foreldrerett

Publisert: 26.11.2018

Eg vil kreve full foreldrerett, då ektemannen min som er av utenlandsk opprinnelse utanfor Schengen, har flytta heim til heimlandet sitt. Han ynskjer ikkje å skilla seg og har ingen kontakt med meg eller barnet vår. Vil ikkje gje i frå seg foreldreretten. Han har 1 år igjen på oppholdskortet sitt i Norge. Vil no fornya passet til barnet vårt, for ei kortere reise.

Les mer

Slippe bidrag hvis man ikke har foreldreansvar

Publisert: 19.11.2018

Om en gravid kvinne som vet at hun ikke selv ønsker et barn bestemmer seg for å la barnets far, som vil ha barnet, oppdra det - er hun da pliktig å betale barnebidrag selv om hun har sagt fra seg foreldreansvaret? Har hørt at menn kan si fra seg foreldreansvaret, men har aldri visst hvordan dette var med kvinner.

Les mer

Juridisk skilsmisse fra foreldre

Publisert: 12.11.2018

Kan man juridisk skille seg fra moren sin? Rett og slett fraskrive seg retten til arv osv?

Les mer
1 2 3 9