Forbrukslån

Er man ansvarlig for ektefellens gjeld?

Publisert: 10.03.2017

Er man ansvarlig for en ektefellens kredittgjeld og banklån hvis man ikke har skrevet under på dem?

Les mer

Hjelp til gjeldsproblemer

Publisert: 12.11.2015

Etter skilsmisse som følge av mange år i samliv med en mann med spilleavhengighet, ble huset vårt solgt på tvangsauksjon. Vi sitter nå igjen med stor gjeld på huset, i tillegg til flere forbrukslån og private lån. Jeg blir sendt rundt av Namsmannen, banken, Lindorff og gjeldsrådgiver på nav, uten å få hjelp. Har du noen råd? 

Les mer

Sliter med forbruksgjeld

Publisert: 05.10.2015

Jeg sliter med å kunne beholde min leilighet. Jeg ble innvilget startlån i kommunen grunnet min datter var medlånetaker. Jeg sliter også med forbruksgjeld, som ikke ble innfridd med startlånet. Fikk til svar at dette måtte jeg løse på egenhånd da de mente dette var luksusproblem. Jeg ble utsatt for grov vold, som førte til disse igjensittende kreditorer. Har selv prøvd og forhandle med disse, men uten positiv resultat. jeg blir bare bedt om og selge boligen og flytte til kommunal bolig. Hva kan jeg gjøre? Jeg har en datter med store psykiske plager.

Les mer

Forbrukslånene har gått til inkasso

Publisert: 01.10.2015

Jeg hadde samlivsbrudd for to år siden der vi hadde et par forbrukslån. Nå disse gått til inkasso og alt er falt på meg fordi jeg sitter igjen med huset, da hun ikke har verken inntekt eller jobb. Burde ikke disse lånene deles på begge to?

Les mer

Forbrukslån – lånegiver må sjekke din betalingsevne

Publisert: 05.08.2015

Banker og andre profesjonelle långivere skal fraråde låneopptak hvis låntakeren ikke har evne til å tilbakebetale lånet. Hvis de likevel gir deg et usikret forbrukslån, og du ikke makter avdrag og renter, kan lånet bli satt ned.

Les mer