Festetomt

Pris på festetomt

Publisert: 09.11.2017

Har hatt festetomt (hyttetomt) i 30 år neste år. Har varslet bortfester at jeg ønsker å kjøpe tomten neste år. Varselet er sendt på forskriftsmessig måte minimum 1 år før. Det er vanlig festekontrakt (Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund) på 80 år.

Har forstått at vi kan gå for 25 ganger festesum etter justering for konsumprisindeks eller 40 % av tomtepris (rågrunn). Kan bortfester nekte dette hvis festeinntektene utgjør hovedinntekt på gården? Eller annen grunn?

Les mer

Grunneier ønsker å regulere festetomt

Publisert: 30.10.2017

Har kjøpt en liten hytte som har vært i familien siden den ble bygget i 1966. Hytten har festetomt og festeavgiften ble satt til kr. 500.- i 1990. I kontrakten står det at avgiften kan reguleres dersom hytten selges ut av familien. Nå lurte grunneier på om det var ok at vi betalte kr. 6000.- I året. Må ikke en evt.ny avgift indeksreguleres på grunnlag av eksisterende avgift? Og hvor mye kan det bli? Tomten er på 1,3 dekar.

Les mer

Regulering av festeavgift og tilbud om innløsning

Publisert: 15.09.2017

Vi har 3 festetomter som har vært i vår familie i seks generasjoner. Mine forfedre har leid ut festetomtene nærmest gratis. Vi ønsker nå å øke leien eller gi leier en mulighet til å få kjøpt ut tomten. Hvordan går man frem når man ønsker å gjøre noe slikt? En av de som leier er lite medgjørlig, og å besøke vedkommende er nærmest umulig. Jeg har ikke avtalene tilgjengelig. Som sagt er det mine forfedre som har leid ut disse og en av tomtene står fortsatt på min oldemor.

Les mer

Festekontrakt for hytte

Publisert: 28.04.2017

Jeg eier en hytte som står på festet tomt, uten eget gnr/bnr. Det er ikke tinglyst noe festenummer og befester har i kjøpekontrakten skrevet at "leietiden er 35 år, med utløp i 2027, men med mulighet til forlengelse". Planen er å selge denne hytta nå, og ønsker da å få skrevet en festekontrakt for eventuell ny eier av hytta. Har forsøkt å ta kontakt med befester og forklart at jeg behøver en underskrift, slik at festekontrakten kan tinglyses med et festenummer som gjelder for fremtidig ny eier av hytta. Opplever nå store problemer med å oppnå forståelse mot befester som er vanskelig og lite imøtekommende.

Spørsmålet er da:

1. Kan befester nekte å underskrive en festekontrakt som skal gjelde for ny eier av hytta?

2. Etter utløp av festetiden, vil festet automatisk bli forlenget for meg, men ikke for ny eier? (ref bl.a §33 i festeloven). Håper med dette, et forklarende og informativ beskrivelse for hva som gjelder i denne sammenhengen - gjerne med henvisning til festelovens forskjellige paragrafer.

Før dette er avklart, kan jeg ikke starte med salg av hytta da jeg føler det er mitt ansvar å sørge for at gjeldende regler blir beskrevet i salgs prospektet (tenker å ordne med salg uten bruk av megler)

Les mer