Ferie

Ferie når man er sykemeldt

Publisert: 01.03.2016

Hvordan er det med ferie når man er sykmeldt? Jeg har vært sykmeldt hele fjoråret, og trodde jeg hadde ferie til gode da fastlege sa at ferien i fjor sommer ble utsatt da jeg var 100 % sykmeldt.

Arbeidsgiver mener at den ferien er brukt opp. Jobber i barnehage og barnehagen var feriestengt i 2 uker da jeg var sykmeldt. Er de to ferieukene brukt opp da eller er de til gode når jeg hadde sykmelding?

Les mer

Avvikling av ferie i oppsigelsestid

Publisert: 09.02.2016

Jeg er oppsagt fra jobben fra 1. februar og har tre måneders oppsigelsestid. Arbeidsgiver kan da forlange at jeg avvikler ferien i oppsigelsen. Spørsmålet blir da, hvor mye av ferien kan de forlange at jeg tar ? Har arbeidsgiver varslingsplikt hvis de forlanger at jeg tar ut ferie i oppsigelsen, evt hvor lang tid i forveien skal jeg varsles ? Står det noe om denne fristen i ferieloven ?

Les mer

Ferie i deltidsstilling

Publisert: 04.02.2016
Emneord: ,

I 2015 jobbet jeg 86%, fra 1. januar 2016 økte jeg til 94%. Vi får ferietimer og jeg har da fått ferietimer i år tilsvarende 94%. Dette mener jeg er feil da jeg kun har opparbeidet ferietid tilsvarende 86%. Dette fører jo til at inntrekket blir større og utbetalingen av feriepenger blir tilsvarende mindre. Det føles som jeg blir tvunget til å ta ferie uten lønn. Har arbeidsgiver rett til dette?

Les mer

Sykemelding i ferie

Publisert: 04.02.2016

Kan man sykmeldes under lovpålagt ferie? Også dersom man av helsemessige grunner vurderer å si opp jobb, etter samråd med lege? Eller må man vente med sykmelding til oppsigelse er levert, eller lovpålagt ferie er gjennomført? Hva skjer da med den lovpålagt ferien, tas den etter oppsigelsestid eller endt sykmelding?

Les mer

Trekk i lønn for ferie

Publisert: 28.01.2016

Har et spørsmål omkring ferie og lønnstrekk: En som er ansatt i 20% stilling (fast del) og for øvrig jobber variabelt utover dette, har 1 uke ferie på høsten. Ferie er alt avviklet. Den 20% faste delen av jobben er ikke knyttet til daglig oppmøte, men over en periode på en måned. Altså 33 timer pr. mnd. Vedkommende hevder selvsagt å ha jobbet de 20% uansett, i de ukene ikke på ferie, slik at jobben sånn sett ble ivaretatt. Skal/kan vedkommende trekkes i lønn for å ha vært på ferie den ene uka? Hva er rett jus på arbeidsplassen her?

Les mer