Ferie

Muntlig avtale om feriepenger

Publisert: 12.06.2015
Emneord: ,

Jeg jobber i en privat bedrift som har hatt en muntlig avtale om fem uker ferie i ca 10 år med da 12 prosent av feriepenger fra lønn 2014. En uke før årets utbetaling av feriepenger, bestemmer leder at vi skal ha fire uker og en dag og dermed kun 10,2 prosent. Er dette lov uten en skriftlig beskjed?

Les mer

Legge ferie til oppsigelsestiden

Publisert: 12.06.2015

Jeg skal sies opp i juni etter arbeidsgiverens initiativ, og har tre måneders oppsigelsesfrist i min avtale som løper fra 1. juli. Jeg har avtalt ferie i juli-august. Driften hos oss stanses helt i denne tiden og ferien ble fastsatt lenge siden. Jeg interessert i å beholde min arbeidsplikt og rett og jobbe ut mine tre måneder. Kan arbeidsgiveren redusere min lønn ved å kreve at min ferie brukes som oppsigelstid og oppsigelsesfristen blir 30.09? Eller har jeg krav på at feriedagene legges til oppsigelsesperioden, og at fristen blir fire uker lengre?

Les mer

Får jeg feriepenger?

Publisert: 05.06.2015
Emneord: ,

Jeg har jobbet som tilkallingsvikar på apoteket siden 2012, og har fortsatt ikke forstått systemet helt. Ettersom jeg jobbet i fjor (2014), får jeg da feriepenger i tillegg til lønn, eller får jeg kun feriepenger utbetalt som lønn?

Les mer

Ferierettigheter hos ny arbeidsgiver

Publisert: 01.06.2015

Jeg har vært ansatt som vikar i to år som ergoterapeut i en kommunal virksomhet. Jeg var ansatt i hele fjor og har dermed opparbeidet meg fem uker ferie. Jeg har benyttet en uke ferie i år. Jeg har nå fått tilbud om fast stilling i en annen kommune. Jeg har en måned oppsigelse tid, gjelder den fra datoen jeg sier opp? Og hvordan blir det med ferien jeg har tilgode? Kan jeg avsluttet mitt vikariat på dagen, eller er det slik at det betales ut lønn for ferien jeg har tilgode?

Les mer

Forskuttere feriepenger

Publisert: 13.05.2015
Emneord: ,

Jeg har spurt min arbeidsgiver om en delvis utbetaling av feriepenger, som skal dekke kjøp av ferie, han henviser til ferieloven og sier nei. Dette har vært mulig tidligere, men han henviser nå til ny lova av 2015.

Les mer

Feriepenger og oppsigelse

Publisert: 13.05.2015

Selskapet jeg jobber i er i prosess med nedskjæringer og i den forbindelse har jeg et spørsmål. Dersom jeg blir en av de som mister jobben har jeg en måneds oppsigelse. I dette tilfellet vil det bli i juni. Dersom bedriften betaler ut feriepenger i juni, vil dette bli å anse som betaling for oppsigelse perioden, eller vil jeg uansett ha krav på en månedslønn i forbindelse med oppsigelse, samt opptjente feriepenger for 2014?

Les mer

Kreve ustatt ferie ved oppsigelse

Publisert: 12.05.2015

Jeg har oppsigelsestid på tre måneder. Jeg ble sykemeldt i dag på grunn av dårlig arbeidsforhold. Da jeg informerte om at jeg var blitt sykemeldt krevde de at jeg tar ut min ferie for i år i oppsigelsestiden. Kan de gjør det når jeg er sykemeldt?

Les mer

Må jeg ta ut ferie i oppsigelsestiden?

Publisert: 11.05.2015

Jeg har blitt varslet om mulig oppsigelse, og har blitt forespeilet at jeg antageligvis må ta ut ferien min innenfor oppsigelsestiden. Jeg har en oppsigelsestid på tre måneder og arbeidsgiver krever at jeg legger ferien i denne perioden, kan han det? Eller har jeg krav på å få ta ut ferien min etter oppsigelsestidens utløp hvis jeg ønsker det. For det tilfelle at jeg velger å ta ut ferie innenfor oppsigelsestiden, hvordan påvirker det lønnen som jeg vanligvis ville hatt krav på i denne perioden? Får jeg f. eks. lønn i tre måneder og feriepenger?

Les mer

Kan jeg kreve å få ferie?

Publisert: 08.05.2015
Emneord: ,

Jeg er en deltidsansatt i en privat bedrift - 10 timer pr måned i kontrakt. Jeg jobber rundt 40 timer per måned, og enda mer i ferie. Jeg har to måneder før bedt sjefen om å få fri fire dager i juni, Hun nekter meg imidlertid å gi meg fri de dagene pga. at en skal slutte i juni, samtidig som det er høysesong. Hun påpekte at under intervjuet sa hun at ingen får lov å ta ferie i juni. Ellers blir jeg tilgjengelig resten av juni, hele juli og august. Jeg har ikke fått arbeidsplanen for juni, så vet ikke nøyaktig hvilken dag blir jeg satt opp, men vil helst ha de dagene fri. Hvordan sikrer jeg det?

Les mer

Avtale om ferie og feriepenger

Publisert: 07.05.2015
Emneord: ,

Kan tillitsapratet inngå avtale med arbeidsgiver om ferie og feriepenger, eller er det ferieloven som gjelder?

Les mer