Ferie

Avvikling av ferie i oppsigelsestid

Publisert: 09.02.2016

Jeg er oppsagt fra jobben fra 1. februar og har tre måneders oppsigelsestid. Arbeidsgiver kan da forlange at jeg avvikler ferien i oppsigelsen. Spørsmålet blir da, hvor mye av ferien kan de forlange at jeg tar ? Har arbeidsgiver varslingsplikt hvis de forlanger at jeg tar ut ferie i oppsigelsen, evt hvor lang tid i forveien skal jeg varsles ? Står det noe om denne fristen i ferieloven ?

Les mer

Ferie i deltidsstilling

Publisert: 04.02.2016
Emneord: ,

I 2015 jobbet jeg 86%, fra 1. januar 2016 økte jeg til 94%. Vi får ferietimer og jeg har da fått ferietimer i år tilsvarende 94%. Dette mener jeg er feil da jeg kun har opparbeidet ferietid tilsvarende 86%. Dette fører jo til at inntrekket blir større og utbetalingen av feriepenger blir tilsvarende mindre. Det føles som jeg blir tvunget til å ta ferie uten lønn. Har arbeidsgiver rett til dette?

Les mer

Sykemelding i ferie

Publisert: 04.02.2016

Kan man sykmeldes under lovpålagt ferie? Også dersom man av helsemessige grunner vurderer å si opp jobb, etter samråd med lege? Eller må man vente med sykmelding til oppsigelse er levert, eller lovpålagt ferie er gjennomført? Hva skjer da med den lovpålagt ferien, tas den etter oppsigelsestid eller endt sykmelding?

Les mer

Trekk i lønn for ferie

Publisert: 28.01.2016

Har et spørsmål omkring ferie og lønnstrekk: En som er ansatt i 20% stilling (fast del) og for øvrig jobber variabelt utover dette, har 1 uke ferie på høsten. Ferie er alt avviklet. Den 20% faste delen av jobben er ikke knyttet til daglig oppmøte, men over en periode på en måned. Altså 33 timer pr. mnd. Vedkommende hevder selvsagt å ha jobbet de 20% uansett, i de ukene ikke på ferie, slik at jobben sånn sett ble ivaretatt. Skal/kan vedkommende trekkes i lønn for å ha vært på ferie den ene uka? Hva er rett jus på arbeidsplassen her?

Les mer

Krav på feriepenger

Publisert: 22.09.2015
Emneord: ,

Jeg har jobbet for et enkeltmannsforetak en stund. Dette firmaet gikk bra. og ble senere endret til et aksjeselskap med et annet navn, som jeg også jobbet for. Jeg skulle hatt utbetalt feriepenger der for lenge siden, men sjefen unngår meg og sier at det medfører regnskapskluss å betale ut feriepengene fra aksjeselskapet. Kan dette stemme, eller er det bare en unnskyldning for å slippe å betale ut pengene?

Les mer

Arbeidsgivers styringsrett på ferie

Publisert: 22.09.2015

Jeg jobber offshore og hadde fått godkjent en ferie på en av mine turer for mange måneder siden. Ferien var godt planlagt med flere familier der de hadde tatt ut sin ferie etter min fritur, slik at vi alle kunne reise sammen. Caravan var bestillt og betalt til ferien. Ca en uke før ferien ringte arbeidsgiver og sa de trakk tilbake ferien min, og påpekte samtidig at de hadde styringsrett på ferie. Jeg hadde ingen valg der, og da måtte jeg bare reise på jobb slik de beordret meg til. Har de rett til dette?

Les mer

Sykemelding i ferien

Publisert: 08.09.2015

Jeg har vært sykemeldt i to uker i min fire uker lange ferie. Jeg har levert sykemelding til min styrer første dagen jeg var sykemeldt, og i tillegg har sendt henne melding siden hun var ikke tilstede da jeg leverte sykemeldingen. Da jobben skulle se på ferieønskene fikk jeg beskjed at jeg får ikke mine feriedagene tilbake siden jeg har ikke krevet om det. Er sykemelding ikke et krav? Har hatt samtale med styrer om dette, men hun mente at det gjelder ikke som krav, og da jeg sa at nå krever jeg på mine ferie så sa hun at det er allerede for sent.

Les mer

Har arbeidsgivers styringsrett til ferieavvikling

Publisert: 13.06.2015
Emneord: ,

Kan min arbeidsgiver komme i dag (5. juni) og kreve at jeg tar tre uker ferie i juli? Slik jeg oppfatter ferieloven (paragraf 6) er dette feil siden slikt skal varsles med minimum to måneders fris? Men det viktigste spørsmålet er at jeg samtidig blir nektet to uker ferie fra midten av september hvor jeg og kona har synkronisert oss for å feriere kombinert med deltakelse i et vennepars bryllup i utlandet. Alt er booket og betalt nå. September er mer enn to måneder unna, men likevel "innenfor" slik jeg leser paragraf 7. (1/6 - 30/9)

Les mer

Muntlig avtale om feriepenger

Publisert: 12.06.2015
Emneord: ,

Jeg jobber i en privat bedrift som har hatt en muntlig avtale om fem uker ferie i ca 10 år med da 12 prosent av feriepenger fra lønn 2014. En uke før årets utbetaling av feriepenger, bestemmer leder at vi skal ha fire uker og en dag og dermed kun 10,2 prosent. Er dette lov uten en skriftlig beskjed?

Les mer

Legge ferie til oppsigelsestiden

Publisert: 12.06.2015

Jeg skal sies opp i juni etter arbeidsgiverens initiativ, og har tre måneders oppsigelsesfrist i min avtale som løper fra 1. juli. Jeg har avtalt ferie i juli-august. Driften hos oss stanses helt i denne tiden og ferien ble fastsatt lenge siden. Jeg interessert i å beholde min arbeidsplikt og rett og jobbe ut mine tre måneder. Kan arbeidsgiveren redusere min lønn ved å kreve at min ferie brukes som oppsigelstid og oppsigelsesfristen blir 30.09? Eller har jeg krav på at feriedagene legges til oppsigelsesperioden, og at fristen blir fire uker lengre?

Les mer