Ferie

Mistet feriedager pga fridager

Publisert: 16.11.2018

Min bedrift har turnusordning, og elektronisk ferieoversikt. Vi kan ikke søke om ferie i en bestemt periode, men søker om individuelle feriedager basert på når vi jobber. Etter en nylig endring i vaktplanen, har jeg nå fått to arbeidsdager inne i en ferie, ettersom jeg ikke spesifikt har søkt om ferie de dagene. De dagene jeg har søkt om, og fått innvilget, er nå fridager, og feriedagene er dermed sporløst forsvunnet. Virker underlig?

Les mer

Blir trukket i lønn for ferie to ganger

Publisert: 01.10.2018

Min kone jobber på et tannlegekontor. Hun jobbet hele juni 2018, men ble trukket hele lønna denne måneden. Dette fordi hun får feriepenger og skal ha ferie hele juli. Men så ble hun skadet og ble sykmeldt fra første dag i ferien. Hun fikk så sykepenger fra NAV. Arbeidsgiver aksepterer at hun skal ha ny ferie. Men vil ikke betale lønn i den utsatte ferien. Kan dette være riktig? Isåfall blir det en måned uten noen form for betaling dette året.

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 30.08.2018
Emneord: , ,

Jeg startet i ny jobb den 1. juni 2018, og har nå sagt opp (den 14. august 2018, med siste arbeidsdag den 29. august), dvs. at jeg har jobbet i nesten 3 måneder, som også er min prøvetid. Har jeg rett til å ta ut feriedagene, før jeg slutter, som er opptjent i løpet av de 3 månedene jeg har jobbet? Skal feriepenger utbetales siste arbeidsdag?

Les mer

Kan feriedagene utsettes på grunn av sykemelding?

Publisert: 28.08.2018

Lurer på en ting. Ble 50 % sykemeldt før jeg begynte på tre uker ferie. Har jeg krav på å tilbake 7 1/2 ferie dag tilbake eller må jeg ta 15 feriedager?

Les mer

Får ikke utbetalt feriepenger

Publisert: 24.08.2018

Har ikke mottatt feriepenger for avsluttet arbeid i 2017 september-perioden. Ønsket å ventet til 2018 mai-perioden for vanlig utbetaling. Fikk beskjed i mai om at arbeidsplassens kunder ikke hadde gjort opp kontoen (ikke betalt for oppdrag) - grunn til ikke utbetale feriepenger. Venter til august, sendte klage brev, som rekommandert post. Arbeidsgiveren har ikke hentet brevet. Hva bør jeg gjøre? Sende en kopi på mail? Vente til brevet blir returnert, deretter sende strengere krav om konkurs?

Les mer

Endringer i pakkereiseloven

Publisert: 03.08.2018

Fra første 1. juli 2018 trådte den nye pakkereiseloven i kraft, som gir reisende flere rettigheter.

Les mer

Tvinges til å ta fri på inneklemte dager

Publisert: 03.07.2018

Jeg befinner meg i en arbeidssituasjon som innkjøper i en teknologibedrift der jeg går på halvårskontrakter. De fast ansatte jobber 15 min. ekstra hver dag slik at de kan ta fri alle inneklemte dager. I år har det vært mange og jeg har tapt mange tusen på dette. Jeg har prøvd å få lov til å jobbe på disse dagene, men bedriften sier nei. Kan bedriften påtvinge på meg dette tapet av inntekt?

Les mer

Feriepenger eller lønn i juli

Publisert: 02.07.2018

Jeg har et spørsmål om feriepengeperioden. Har 100 % stilling, jobber i byggebransjen. Jobba hele 2017. Skal ta ferie i juli. Jobba hele juni og fikk nettopp feriepenger isteden for vanlig lønn. Det jeg lurer på er: Får jeg lønn i juli selv om jeg er på ferie?

Les mer

Hvem bestemmer ferien?

Publisert: 05.06.2018
Emneord: ,

Jeg er selvstendig næringsdrivende. Jeg jobber i en norsk dagligvarekjede med et regionskontor over meg. Kan regionskontoret nekte meg å ta ferie når jobbmøter er lagt etter skoleslutt i juni mnd (etter 20. juni)? Har jeg ikke rett på å selv bestemme min egen hovedferie? Selvstendig næringsdrivende er ikke påvirket av ferieloven.

Les mer

Lønn og ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 30.04.2018

Jeg planlegger å si opp jobben. Jeg har en måneds oppsigelsestid, og får utbetalt lønn på «etterskudd». Jeg har også tre ukers ferie i juli. Hvis jeg sier opp jobben juni blir oppsigelsestiden min i juli (altså i ferien), har jeg da krav på full lønn i august?

Les mer