Ferie

Betaling for ubrukte feriedager ved oppsigelse

Publisert: 22.01.2020

Jeg har sagt opp og skal jobbe ut juli. Vi blir trukket lønn i juni, og får kun utbetalt fjorårets opptjente feriepenger i juni. Om jeg ikke rekker å ta ut mine feriedager innen den tid, må da arbeidsgiver tilbakebetale for de dagene de har trukket, men som jeg ikke har fått tatt ut i ferie?

Les mer

Når får man feriepenger når man slutter i jobb?

Publisert: 20.01.2020

Min gamle jobb startet jeg i februar 2019 og hadde min siste dag der i midten av desember 2019. Jeg har lest, samt erfaring fra tidligere arbeidsplasser, at feriepengene man har opparbeidet seg gjennom året, skal utbetales med siste lønning. Da dette ikke skjedde har jeg kontaktet min tidligere arbeidsgiver og de var usikre på om jeg kunne få dem nå eller om jeg måtte vente? Det virker også som de prøver å utsette dette. Kan jeg kreve å få dem utbetalt nå?

Les mer

Rett på feriepenger som nyansatt

Publisert: 27.09.2019

Jeg startet nytt jobb i februar -19, har nå sagt opp og har min siste dag nå i slutten på september -19. Det er første året i Norge for meg, men har jobbet utenlands i flere år tidligere. Er det riktig at jeg ikke har rett til feriepenger, har arbeidsgiver krav på å fortelle meg det eller er det jeg som må finne ut av det?

Les mer

Arbeidsgiver skylder lønn og feriepenger

Publisert: 28.08.2019

Jeg har jobbet skift og har en sak pågående nå hvor en tidligere arbeidsgiver er skyldig meg en del lønn og feriepenger. Jeg har blitt tilbudt ca. 3/4 av dette og vil "tape" nesten 1/4 av det jeg har "rett" på. Dette beløpet kommer av manglende lønn for 3 dager og feriepenger. Er blitt "fortalt" at dette er ett ok tilbud, men jeg er ikke fornøyd med dette selv. Har videre blitt fortalt at jeg har rett på feriepenger pga uklar kontrakt, og manglende lønn. Hvordan er dette mulig i år 2019?

Les mer

Mor nekter å levere tilbake barn etter ferie

Publisert: 02.08.2019

I 2 uker har min datter på 2 år, mor og 2 søsken vært på ferie i min mors bil. De kom innom i går. De reiste hjem og skulle levere henne til meg i dag slik at jeg kunne ha ferie med henne i 2 uker ( og med farmor), etter avtale. Fikk plutselig en SMS i dag om at hun nekter meg samvær med min datter inntil videre. Vi har nylig hvert på familievernkontoret og da var alt ok. Og jeg har bare fått skryt som pappa av mor. Er dette lov? Hva med bestilte reiser ol.?

Les mer

Trekk i feriepenger

Publisert: 26.06.2019

Jeg har 40 % stilling og tjener 160 000,- i året. Jeg begynte hos bedriften 1/11-18. I dag mottok jeg lønnsslippen min der de har trukket ut hele junilønningen min, samt trukket ut 4 dager jeg har tatt ut i juni. Jeg har ikke hatt en eneste feriedag i 2019 med unntak av de 4 nå i juni. Nå har de gitt meg 0,- i lønn i juni samt trukket fra 4 dager på fjorårets feriepenger. Er det ikke slik at jeg skal få full pott for feriepengene fra i fjor - samt kun fratrekk på 4 dager nå i juni?

Les mer

Trukket for mye av feriepenger

Publisert: 21.06.2019

Jeg har 1 arbeidsplass hvor jeg har avtale på en ca 20 %-stilling, to dager annenhver uke. Deretter plukker jeg opp så mange ekstravakter jeg kan slik at jeg likevel arbeider rundt 100 %. Alle feriepengene utbetales i juni. Jeg blir trukket i feriepenger for den "femte" ferieuka. Grunnlaget for trekket er alle timene jeg har jobbet året i forveien, og ikke i forhold til 20 %-stilling. Jeg blir trukket 7000 av 42000, og får kun utbetalt lønn fra fast vakt, 1 dag, den uken jeg blir trukket i ferie.

Les mer

Lønnstrekk for helligdager

Publisert: 13.06.2019

Kan jeg trekkes for avspasering på 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag når jeg har fast månedslønn?

Les mer

Arbeidsgiver kutter i feriedager

Publisert: 13.06.2019
Emneord: ,

På min arbeidsplass har vi plukkdager på ferie 22 dager. Vi teller kun feriedager når vi har ferie på jobbdager. Ved normal skiftplan har vi 22 dager til rådighet pr år. Ved færre oppmøter og lengre dager får vi færre. Jeg byttet skiftplan i år med færre oppmøter og gikk fra 21 dager til 19 dager som er etter reglementet. Men jeg har 8 dager ekstra som jeg overførte fra fjoråret. Bedriften sier at det skal trekkes en feriedag fra de også, noe jeg finner urimelig.

Les mer

Lønn for feriedager man ikke får brukt

Publisert: 13.06.2019
Emneord: , ,

Jeg slutter jobben min den siste juni 2019 og har da 31 feriedager som jeg ikke har tatt ut. Dette er en fast ansettelse med oppsigelsestid på en måned. Da jeg kun skal studere til høsten og neste år, så er det ingen grunn til å føre over feriedagene til neste år. Kan jeg kreve av arbeidsgiver til å få utbetalt lønn for disse 31 feriedagene som jeg ikke har tatt ut?

Les mer