Ferie

Hvor mye ferie har jeg rett på?

Publisert: 23.02.2021
Emneord: ,

Siste år 2020, var 100 % fra 01.01.2020 til og 25.08.2020 , 50 % fra 26.08.2020 til og 26.09.2020 , og jobbet til enda av 2020. Kor mye feriedager har eg fra jobben? Som eg vil ta mindre feriepenger, først for de første 45 sykedager og cirka 14 000 feriepenger fra jobben, og grunn at jobben vil bruke min feriedager for å spare penger.

Les mer

Bedrift har ikke råd til feriepenger

Publisert: 11.02.2021

En ansatt har sluttet i stillingen sin, og skal ha utbetalt feriepenger. Grunnet omsetningssvikt under pandemien har bedriften svært dårlig likviditet, og ikke mulighet til å utbetale feriepenger på nåværende tidspunkt. Hva skjer i en slik situasjon?

Les mer

Hvor mange ferieuker må man ta?

Publisert: 10.02.2021

Hvor mange ferieuker kan arbeidsgiver kreve at en ansatt på 40 % stilling må ta i løpet av året? Kan arbeidsgiver kreve at jeg må ta alle 5 uker? Jobber 2 dager i uken.

Les mer

Lønn eller feriepenger i juni?

Publisert: 04.02.2021

Jeg er ansatt 10/10/2020 til 16/07/2021. I selskapet utføres betalinger for en gitt måned. Han får den siste oktober for oktober. I juni blir feriepenger betalt - spørsmålet er om jeg får betalt for denne måneden? Eller hva? Jeg har hørt at jeg bare vil jobbe for feriepenger, dvs. for 6000? Jeg tror noe er galt. 16. juli begynner selskapet ferien til 10.08 for alle. De som har faste kontrakter vil motta lønn i juli og august. Hvordan vil det være med meg?

Les mer

Nattevakt som spiser av ferien

Publisert: 02.02.2021
Emneord: , ,

Kan en nattevakt avsluttes kl. 07:45 søndag før ferie og ny nattevakt starte kl. 22:00 på siste søndag i ferien? I følge ferieloven kan vel ikke arbeidsgiver forlange dette, ettersom man skal ha fri en av søndagene? I følge ferieloven skal man også ha 16 timer fri i tillegg til 3 uker/21 døgn ferie nettopp for å unngå at man må jobbe både siste søndag før ferie og på søndag/siste feriedag.

Les mer

Trukket i lønn for ferie

Publisert: 04.01.2021

Jobber heltid turnus med arbeid annenhver helg og varierende timeantall pr uke. Arbeidsplan hver måned med 14 dagers varsel, fast månedslønn. Feriepengene utbetales i juni. Junilønn/deler av feriepenger holdes tilbake. Jeg har tatt ut full ferie, en uke i enkeltdager og resten i hele uker. Arbeidsgiver har nå trukket meg 8000,- i lønn, fordi jeg i timer skal ha tatt ut for mye ferie. Ingen informasjon er gitt. Man teller ikke timer ved ferieavvikling? Tillitsvalgt/ verneombud kan ikke hjelpe.

Les mer

Når skal feriepenger utbetales etter oppsigelse?

Publisert: 07.12.2020

Jeg har jobbet et sted i fem år og skal slutte i jobben til jul. Vi får utbetalt på etterskudd, det du har jobbet i desember, får du utbetalt i januar osv. Når har jeg rett til å få utbetalt feriepengene mine? Om jeg jobber fullt ut 2020, og får betaling for det jeg jobbet i desember i januar? Skal jeg få dette utbetalt (ferielønn med grunnlag fra 2020) i januar? eller sommeren? og det jeg får utbetalt i januar, skal det utbetales sommeren 2021?

Les mer

Arbeidsgiver krever avvikling av ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 16.10.2020

Jeg har vært koronapermittert siden april. Nå har jeg fått oppsigelse fra 1. november av arbeidsgiver hvor arbeidsgiver krever min ferie avviklet i oppsigelsestiden. Ettersom permittering har gått over ferien og jeg ikke har fått mulighet å avvikle ferie i år krever arbeidsgiver at jeg nå skal ha en av de tre månedene jeg har som oppsigelsestid uten lønn ettersom jeg må avvikle ferie før årets utløp. Kan arbeidsgiver fraskrive seg en måned betalingsansvar i oppsigelsestiden slik?

Les mer

Kan arbeidsgiver kreve at man tar ferie under sykemelding?

Publisert: 08.10.2020

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tar ut ferie når sykemeldingsperioden på ett år er over? Selv om jeg er nyoperert og fortsatt sykemeldt (AAP).

Les mer

Karantene utenom ferie

Publisert: 10.09.2020
Emneord: , ,

Kan jeg få sparken fra jobben, hvis jeg ikke regnet med karantenetiden med i ferien?

Les mer
1 2 3 6