Ferie

Mor nekter å levere tilbake barn etter ferie

Publisert: 02.08.2019

I 2 uker har min datter på 2 år, mor og 2 søsken vært på ferie i min mors bil. De kom innom i går. De reiste hjem og skulle levere henne til meg i dag slik at jeg kunne ha ferie med henne i 2 uker ( og med farmor), etter avtale. Fikk plutselig en SMS i dag om at hun nekter meg samvær med min datter inntil videre. Vi har nylig hvert på familievernkontoret og da var alt ok. Og jeg har bare fått skryt som pappa av mor. Er dette lov? Hva med bestilte reiser ol.?

Les mer

Trekk i feriepenger

Publisert: 26.06.2019

Jeg har 40 % stilling og tjener 160 000,- i året. Jeg begynte hos bedriften 1/11-18. I dag mottok jeg lønnsslippen min der de har trukket ut hele junilønningen min, samt trukket ut 4 dager jeg har tatt ut i juni. Jeg har ikke hatt en eneste feriedag i 2019 med unntak av de 4 nå i juni. Nå har de gitt meg 0,- i lønn i juni samt trukket fra 4 dager på fjorårets feriepenger. Er det ikke slik at jeg skal få full pott for feriepengene fra i fjor - samt kun fratrekk på 4 dager nå i juni?

Les mer

Trukket for mye av feriepenger

Publisert: 21.06.2019

Jeg har 1 arbeidsplass hvor jeg har avtale på en ca 20 %-stilling, to dager annenhver uke. Deretter plukker jeg opp så mange ekstravakter jeg kan slik at jeg likevel arbeider rundt 100 %. Alle feriepengene utbetales i juni. Jeg blir trukket i feriepenger for den "femte" ferieuka. Grunnlaget for trekket er alle timene jeg har jobbet året i forveien, og ikke i forhold til 20 %-stilling. Jeg blir trukket 7000 av 42000, og får kun utbetalt lønn fra fast vakt, 1 dag, den uken jeg blir trukket i ferie.

Les mer

Lønnstrekk for helligdager

Publisert: 13.06.2019

Kan jeg trekkes for avspasering på 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag når jeg har fast månedslønn?

Les mer

Arbeidsgiver kutter i feriedager

Publisert: 13.06.2019
Emneord: ,

På min arbeidsplass har vi plukkdager på ferie 22 dager. Vi teller kun feriedager når vi har ferie på jobbdager. Ved normal skiftplan har vi 22 dager til rådighet pr år. Ved færre oppmøter og lengre dager får vi færre. Jeg byttet skiftplan i år med færre oppmøter og gikk fra 21 dager til 19 dager som er etter reglementet. Men jeg har 8 dager ekstra som jeg overførte fra fjoråret. Bedriften sier at det skal trekkes en feriedag fra de også, noe jeg finner urimelig.

Les mer

Lønn for feriedager man ikke får brukt

Publisert: 13.06.2019
Emneord: , ,

Jeg slutter jobben min den siste juni 2019 og har da 31 feriedager som jeg ikke har tatt ut. Dette er en fast ansettelse med oppsigelsestid på en måned. Da jeg kun skal studere til høsten og neste år, så er det ingen grunn til å føre over feriedagene til neste år. Kan jeg kreve av arbeidsgiver til å få utbetalt lønn for disse 31 feriedagene som jeg ikke har tatt ut?

Les mer

Tidligere arbeidsgiver betaler ikke ut feriepenger

Publisert: 13.06.2019

Min tidligere arbeidsiver betaler ikke ut opptjente feriepenger for 2018, selv om de har sendt meg A-melding som dokumenterer hva jeg har krav på her. Arbeidsgiver svarer ikke på mine henvendelser ang dette. Hva har jeg krav på og hva bør jeg gjøre ?

Les mer

Rett på lønn i juli?

Publisert: 07.06.2019

Jeg sa opp jobben min i mars. Jobber ut juni, og tar ferien min i juli. Nå fikk jeg nettopp beskjed om at feriepengene og ikke lønn blir betalt ut i juni. Har jeg da rett på utbetaling av lønn i juli ettersom jeg arbeidet hele juni? Ellers er det jo ingen grunn til at jeg skal sitte på jobb denne måneden.

Les mer

Mistet feriedager pga fridager

Publisert: 16.11.2018

Min bedrift har turnusordning, og elektronisk ferieoversikt. Vi kan ikke søke om ferie i en bestemt periode, men søker om individuelle feriedager basert på når vi jobber. Etter en nylig endring i vaktplanen, har jeg nå fått to arbeidsdager inne i en ferie, ettersom jeg ikke spesifikt har søkt om ferie de dagene. De dagene jeg har søkt om, og fått innvilget, er nå fridager, og feriedagene er dermed sporløst forsvunnet. Virker underlig?

Les mer

Blir trukket i lønn for ferie to ganger

Publisert: 01.10.2018

Min kone jobber på et tannlegekontor. Hun jobbet hele juni 2018, men ble trukket hele lønna denne måneden. Dette fordi hun får feriepenger og skal ha ferie hele juli. Men så ble hun skadet og ble sykmeldt fra første dag i ferien. Hun fikk så sykepenger fra NAV. Arbeidsgiver aksepterer at hun skal ha ny ferie. Men vil ikke betale lønn i den utsatte ferien. Kan dette være riktig? Isåfall blir det en måned uten noen form for betaling dette året.

Les mer