Ferie

Tvinges til å ta fri på inneklemte dager

Publisert: 03.07.2018

Jeg befinner meg i en arbeidssituasjon som innkjøper i en teknologibedrift der jeg går på halvårskontrakter. De fast ansatte jobber 15 min. ekstra hver dag slik at de kan ta fri alle inneklemte dager. I år har det vært mange og jeg har tapt mange tusen på dette. Jeg har prøvd å få lov til å jobbe på disse dagene, men bedriften sier nei. Kan bedriften påtvinge på meg dette tapet av inntekt?

Les mer

Feriepenger eller lønn i juli

Publisert: 02.07.2018

Jeg har et spørsmål om feriepengeperioden. Har 100 % stilling, jobber i byggebransjen. Jobba hele 2017. Skal ta ferie i juli. Jobba hele juni og fikk nettopp feriepenger isteden for vanlig lønn. Det jeg lurer på er: Får jeg lønn i juli selv om jeg er på ferie?

Les mer

Hvem bestemmer ferien?

Publisert: 05.06.2018
Emneord: ,

Jeg er selvstendig næringsdrivende. Jeg jobber i en norsk dagligvarekjede med et regionskontor over meg. Kan regionskontoret nekte meg å ta ferie når jobbmøter er lagt etter skoleslutt i juni mnd (etter 20. juni)? Har jeg ikke rett på å selv bestemme min egen hovedferie? Selvstendig næringsdrivende er ikke påvirket av ferieloven.

Les mer

Lønn og ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 30.04.2018

Jeg planlegger å si opp jobben. Jeg har en måneds oppsigelsestid, og får utbetalt lønn på «etterskudd». Jeg har også tre ukers ferie i juli. Hvis jeg sier opp jobben juni blir oppsigelsestiden min i juli (altså i ferien), har jeg da krav på full lønn i august?

Les mer

Rett til feriepenger i år?

Publisert: 27.04.2018
Emneord: ,

Jeg jobbet som ekstrahjelp. Ansatt sommeren 2017 i 7 måneder. På lønnslippen trekker det feriepenger 2017. Har jeg rett på feriepenger i år?

Les mer

Får ikke lønn i ferie

Publisert: 27.04.2018

Jeg sa opp jobb 6. april, gjeldende fra 1. mai (begynte mars 2017 i jobben jeg har nå) 3 måneders oppsigelse. Får gå tidligere, 31. mai for ny arbeidsgiver vil jeg skal starte 1. juni. Fått OK på det fra nåværende arbeidsgiver. Vil gjerne ta ut 1 uke ferie siste uken i mai, men får da beskjed om at jeg kommer til å bli trukket i lønn på dette. Kan dette stemme, synes det høres veldig merkelig ut! Trodde jeg hadde opparbeidet med ferie i 2017. Har bare tatt ut 1 dag ferie i 2018.

Les mer

Arbeidsgiver pålegger ferie stedet for avspasering

Publisert: 01.12.2017
Emneord: ,

Jeg har 22 feriedager til gode i år. Jeg har søkt avspasering i tre dager som det er 5,75 timer for å ikke miste 6 timer av feriedagene mine. Jeg fikk beskjed om at det ikke gikk og at jeg måtte bruke feriedagene mine her. Er det riktig? Resten får jeg overført til neste år.

Les mer

Rett til utbetalt lønn for ubrukte feriedager

Publisert: 26.06.2017
Emneord: ,

Jeg har sluttet i min stilling pr 1. juni, har fått utbetalt feriepenger. Jeg hadde 20 feriedager til gode som jeg ikke fikk tatt pga sykdom. Nå har jeg flyttet til utlandet og kommer ikke til å jobbe mer. Har jeg rett på utbetaling av disse feriedagene, eller er det ivaretatt gjennom feriepenger?

Les mer

Uenighet om ferielengde på jobb

Publisert: 09.06.2017
Emneord: ,

I fjor hadde jeg hadde ulønnet permisjon fra jobben i seks måneder, noe som fører til at feriepengeopptjeningen er redusert tilsvarende. Jeg overførte dessuten fem feriedager fra i fjor til i år. Jeg ønsker å ta ut fem ferieuker i år i tillegg til den overførte uken. Men arbeidsgiveren sier at jeg kun får ta fem ferieuker i år medregnet den overførte uken. Kan det stemme?

Les mer

Arbeidsgiver fryser ferien

Publisert: 28.10.2016
Emneord: ,

Har arbeidsgiver rett til å fryse ferie? Og kan de nekte deg ferie i den fryste perioden hvis ferien er planlagt og betalt for?

Jeg jobber i butikk og hadde spurt butikkleder om jeg kunne ta tre ukers ferie. Da jeg fikk en muntlig godkjennelse av butikkleder på dette, bestilte jeg om min samboer en tur over tre uker med fly og hotell. Ca tre uker etter at vi bestilte turen, tikket det inn en mail fra hovedkontoret om at de fryser ferien til alle ansatte i tidsperioden.

Les mer