Ferie

Fraskrive seg retten til feriepenger og pensjonspoeng

Publisert: 06.04.2020

Jeg lurer bare på om en arbeidsgiver (som nettopp tapte i retten og ble lovpålagt å betale feriepenger) kan gjennom arbeidskontrakten få arbeidstaker til å fraskrive seg retten til feriepenger og pensjonspoeng? Har de lov til å gjøre det?

Les mer

Rett til fri på røde dager i ny stilling?

Publisert: 23.03.2020

Jeg er fast ansatt i kommunen, jobber dagtid. Dermed fri røde dager osv. Pga korona er jeg for en periode omplassert i en bolig og jobber turnus. Helt ok såklart! Har jeg fortsatt rett på fri ved røde dager? Og hvis jeg jobber, får jeg bare tilleggene eller som om jeg jobber en ekstra dag?

Les mer

Pålagt å ta ut ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 16.03.2020

Sa opp min stilling f.o.m. 01.02 pga. uholdbare forhold på jobb. Ble pålagt å ta ut min ferie i oppsigelsestiden ettersom jeg hadde mye ferie til gode. Må jeg godta dette, og er det tillatt? Det er også endel andre momenter; innsyn mail og videresending av min jobbmail til en felles jobbmail som flere i bedriften har tilgang til/benytter. Har dere arbeidsrett som spesialfelt i tilfelle jeg trenger bistand?

Les mer

Feriepenger og lønn i oppsigelsestid

Publisert: 26.02.2020

Jeg er i prosess med å finne meg ny jobb, og tenker at det blir til at jeg sier opp i mars. Med tre måneder oppsigelse så jobber jeg ut juni. Men ettersom jeg er fast ansatt og de normalt trekker meg for 1 mnd lønn + 5 ferie uke i juni, kan de da foreta trekk i juni på de feriedagene jeg måtte ha igjen?

Les mer

Krav på ferie i oppsigelsestiden?

Publisert: 24.02.2020

Jeg har nå søkt ny jobb i mens jeg er i mammapermisjon. Jeg har i dag en fast stilling, men ønsker meg noe nærmere. Jeg har lagt 45 dager med ferie til gode etter permisjonen er ferdig (på den nåværende jobben). Om jeg sier opp jobben min nærmere permisjonslutt, har jeg fortsatt krav på de utestående feriedagene før jeg evt starter i ny jobb? Kan jeg ta de som en del av oppsigelsestiden?

Les mer

Trekk i feriepenger fra arbeidsgiver

Publisert: 21.02.2020

Jeg har sagt opp i januar 2020. Den 13. januar var min fridag, men den 12. januar kveld, sendte arbeidsgiver en ny vaktlisten. De endret arbeidsplan og i vaktlisten viste at jeg måtte jobbe den 13. - 26. januar. Jeg svarte at den 13. var min fridag, og jeg hadde avtale allerede. Jeg fikk spaken pga. jeg ikke stilte på jobb den 13. januar. Nå har jeg ikke fått feriepenger. Arbeidsgiver mener at de kan trekke feriepenger ved noe unntak (trekk tapt omsetning og opplæring ny ansatt). Er det lov å gjøre det?

Les mer

Ferie i oppsigelsestid

Publisert: 10.02.2020

Er nå i oppsigelsestiden på jobben min, men har ikke avviklet ferie i år. Arbeidsgiver mener jeg ikke har plikt på ferie i oppsigelsestiden, ettersom denne kommunale enheten kun trekker lønn i juni - på et tidspunkt jeg ikke lenger er arbeidstaker. Føler dette er en ganske tynn begrunnelse for å ikke kunne avvikle ferie, og lurer derfor på hvem som har rett i denne saken.

Les mer

Ferie og feriepenger i ny jobb

Publisert: 10.02.2020

Jeg har sagt opp jobben min og har oppsigelsestid på 2 måneder. Jeg jobber ut mars. Pr. dags dato så har jeg 25 dager til ferie for i år som er ubrukt. Jeg antar at jeg får feriepengene mine utbetalt siste lønningsdag dvs i mars. Spørsmålet mitt er: Hva skjer med de 25 dagene? Hvis jeg velger å ta dem ut i oppsigelseperioden blir jeg da trukket i lønn den perioden? Jeg begynner i nye jobben 1. april. Får jeg lønn i juni mens de andre ansatte får feriepenger?

Les mer

Får ikke alle feriedagene etter internt stillingsbytte

Publisert: 27.01.2020

Jeg jobber en organisasjon og byttet stilling internt 1. desember. Jeg gikk da betydelig opp i lønn. På nyåret får jeg vite at jeg ikke får 25 betalte feriedager som før, men 24 pluss en ubetalt feriedag. Dette er grunnet at feriepengene opptjent i fjor ikke er nok til å dekke den siste dagen med ferie i år. Jeg synes dette virker rart. Har jeg ikke uansett rett på de 25 dagene betalt ferie, bare at de utbetalte feriepengene ikke nødvendigvis står i forhold til årets lønn, men fjorårets?

Les mer

Får ikke feriepenger med siste lønning

Publisert: 27.01.2020

Jeg har sagt opp min jobb som sykepleier og har bedt om å få feriepengene utbetalt sammen med min siste lønning eller ved sluttoppgjøret måneden etter jeg har sluttet. Min leder nekter og sier det står i tariffavtalen at feriepenger utbetales i juni. Kan jeg gjøre noe med dette?

Les mer