Felleseie

Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd

Publisert: 15.01.2016

For 6 år siden kjøpte vi en leilighet, og da hadde samboeren min 400 000 i egenkapital og jeg null. Så ble leiligheten solgt med 400 000,- i gevinst. Vi kjøpte en ny bolig som nå har økt i verdi med ca 500 000,-. Ved et samlivsbrudd: Skal han da ha de 400 000,- + verdiøkningen av den nye boligen?

Les mer

Skjæringstidspunktet ved skilsmisse

Publisert: 16.12.2015

Jeg bor for tiden sammen med min kone og sønn i USA. I løpet av neste måned flytter min kone og sønn tilbake til Norge, mens jeg flytter til et tredje land. I praksis er det et samlivsbrudd. Spørsmålet er om vi formelt må søke om separasjon eller om det er tilstrekkelig at vi får forskjellige adresser til at situasjon kan juridisk oppfattes som et samlivsbrudd. Jeg har forstått det slik at ved separasjon eller samlivsbrudd er det formuen på bruddets tidspunkt som gjelder ved deling av boet?

Les mer

Opprettelse av særeie

Publisert: 30.11.2015

Hvordan kan jeg best beskytte min nåværende bolig, gård og verdier med særeie/ekteskapspakt før ekteskap?

Les mer

Deling av boet ved samlivsbrudd

Publisert: 26.11.2015

For ett år siden kjøpte min samboer og jeg en tomannsbolig. Før det bodde vi i en leilighet som kun stod i mitt navn. Her har vi bodd med felles barn i  23 år. Han har aldri stått som medeier. Han har betalt på lån vi har tatt opp til kjøp av bil etc. Jeg ga en liten sum for leilighet før jeg traff han. Vi solgte for for en større sum og puttet det inn i leilighet vi bor i nå. Vi står nå oppført som eiere begge to av den ny tomannsboligen. Hva skjer nå ved samlivsbrudd?

Les mer

Deling av bolig ved skillsmisse

Publisert: 10.11.2015

Min kone har funnet ut at hun vil selge huset og beholde hele salgssummen selv. Huset står på henne da hun arvet det mens vi var gift. Vi solgte vårt gamle hus og la hele overskuddet (500 000) samt mine sparepenger (100 000) og et lån på 700 000, inn i hennes hus i form av nedbetaling av morens gamle gjeld på huset og oppussing. Huset er stort og består også av en utleieleilighet. Jeg har gjort alt arbeid selv og totalrenovert alt både utvendig og innvendig. Har jeg virkelig ikke krav på noenting?

Les mer

Overføring av særeie til ektefelle ved ektepakt

Publisert: 09.11.2015

Jeg ønsker å gi bort 50% av en andel i en borettslagsleilighet til min ektefelle. Hun har bidratt med halvparten av utgifter til lån og husleie i en betydelig del av tiden vi har bodd sammen og leiligheten er vår første. Nå ønsker hun og jeg at andelen formelt overdras til henne, og at lånet splittes / evt at hun står som medlåntaker på lånet leiligheten har (ca 1/5 av leilighetens verdi). Vi har en streng ektepakt om særeie ved skilsmisse, felleseie ved død. Hvordan går man best mulig frem for å hindre skatter og avgifter i denne prosessen?

Les mer

Deling av aksjeutbytte ved skilsmisse

Publisert: 22.10.2015

Viss min mann har 1 000 000 kroner på sparekonto etter aksjesalg som han kjøpte etter vi giftet oss, vill da dette bli delt likt ved en skillsmisse? Og hvilken paragraf er gjeldende her?

Les mer

Ansvar for aksjeselskap ved skilsmisse

Publisert: 20.10.2015

Min ektemann og jeg har startet to aksjeselskap sammen. Nå har han mot min vilje opprettet et nytt aksjeselskap. Hvilket ansvar har jeg for det selskapet ved en skilsmisse? Og hva bør jeg gjøre ifht de to andre aksjeselskapene ved en skilsmisse? Jeg har ikke kontroll over den økonomiske statusen per dags dato. Han har prokura og benytter seg av den. Vil det beste være å ta kontakt med en advokat for å få en totaloversikt?

Les mer

Fordeling av gjeld ved skilsmisse

Publisert: 16.10.2015

Hvis totalformuen etter skifte blir mindre enn null, hva gjør man da med resterende gjeld? Hovedsaklig handler det om privatlån til min far som vi begge har dradd nytte av i løpet av et 10 år langt ekteskap. Tre biler, restskatt, renter, ekstra kapital til kjøp av to boliger etc. Skal gjelden deles den også? Utestående restskatt ved skjæringspunktet? Hun nekter for å ha samtykket i lånene, men hun har jo selfølgelig det ut ifra hva de er brukt på, noe som kan dokumenteres, samtidig som banken kan vitne om at hun samtykket. Hva gjør jeg nå?

Les mer

Verdi på fellesbo

Publisert: 24.08.2015

Jeg er i en seperasjon akkurat nå og vil overta huset og huslønn. Vedien på huset er to millioner kroner. Vi har lønn på 1,8 millioner kroner, men min eks-kone og hennes advokat vil at jeg skal betale til henne 300 000 kroner, eller selge den vis jeg vil overta huse med lønn. Har de lov til det? Skulle det ikke være nok å betale til henne kun 100 000 kroner.

Les mer