Feil og mangler

Feilsendt post fra inkassoselskap

Publisert: 06.03.2018

Har inkassoselskaper lov til å sende krav i mitt navn til min fars adresse? Ville jo vært lettere for dem å sende meg post i stedet for at han skal ringe meg, for å så sende den videre. Jeg har ikke hatt adresse hos han siden 2007 og all annen post kommer riktig. Dette har skjedd ved flere anledninger.

Les mer

Feilsendt faktura fra strømselskap

Publisert: 14.02.2018

Strømselskapet sender fakturaene jeg skal ha til ukjent adresse, hus er revet. Inkassoselskap sender meg krav. Dette har pågått i to år. Jeg har kontaktet begge parter flere ganger, har det siste halve året blitt veldig oppgitt. De forstod problemet da jeg fikk inn digtal strømmåler. Strømselskapet vil ikke gjøre noe med saken, og inkassoselskapet vil ha mer penger?

Les mer

Heving av husleieavtale der radongass er oppdaget

Publisert: 18.09.2017

Jeg har inngått en leiekontrakt med ett års binding og to måneders oppsigelsestid, samt mulighet for utleier til å øke husleie i forhold til brukt strøm. Det er en kjellerleilighet. Det har vist seg at leiligheten har store verdier av radongass, noe utleier hevder han ikke har visst om. Jeg vil nå ikke bo her så lenge, særlig av hensyn til barns helse. Dette gjelder uansett om utleieren sørger for tiltak i framtiden. Kan jeg bryte kontrakten? Og hva om utleier stiller seg negativt til dette?

Les mer

Klage på kjøp av russebuss

Publisert: 24.05.2017

Vi er 28 gutter som kjøpte en russebuss "et år for tidlig" og leier ut til de som er ett år eldre. Vi skulle få bussen i EU-godkjent tilstand av de vi kjøpte av, men det var den ikke. Vi tok da og reparerte den for omlag 190 000 kr, men de vi kjøpte den av nekter å betale fordi de mener den var EU-godkjent. Hva kan vi gjøre?

Les mer

Reklamere på lakkeringsjobb på bruktbil

Publisert: 02.05.2017

Kjøpte en bil i april 2014 av en privatperson. Den ble da solgt med en ny reparasjon av kanal. Kanal var byttet og lakkert av godkjent karosseriverksted i bilselgerens nærområde. Kvittering på arbeidet fulgte med. Bilen fremsto som strøken ved kjøp, det var jo tross alt en 4 mnd gammel lakkeringsjobb av kanalen. Nå 2 år og 5 mnd etter falt plutselig all lakken av og det har begynt å ruste. Jeg tok bilen til et karosseriverksted, og de sa at det var tydelig at verkstedet som hadde utført jobben hadde gjort mangelfullt arbeid, da særlig i grunningsprosessen.

En annen bilkyndig person i min familie som har sett på kanalen, mente det manglet grunning, at det var lakkert direkte på kanalen. Det vil koste rundt 8000 kr å utbedre feilen. De ved karosseriverkstedet mente også at det var klart at man skulle forvente at lakkeringsjobben som ble gjort burde ha vart mye lenger siden det var en ny del som ble satt på bilen og deretter lakkert.

Jeg har henvend meg direkte til lakkeringsverkstedet som avviser alle krav jeg har rettet mot dem. De sier jeg ikke kan rette reklamasjon mot de direkte. De mener også at det er feilbruk fra min sin side som har ført til de omfattende rustproblemene.

Er det sånn da at jeg må rette klagen mot hun som solgte meg bilen? Hun kunne umulig ha visst at det var dårlig utført reparasjon på bilen hun solgte til meg, og jeg føler det er litt urettferdig at et godkjent verksted skal slippe unna dette når alt er deres feil og de har gjort elendig arbeid.

Les mer