Farskapstest

Trenger hjelp til farskapstest

Publisert: 19.11.2018

Trenger en blodprøve i farskapssak. Ungen er 23 år og motsetter seg. Kan jeg stevne fram en test?

Les mer

Usikker på farskap

Publisert: 01.10.2018

Min samboer har ett barn fra tidligere som han i senere tid har blitt usikker på om han er den biologiske far til. Dette pga at det har kommet fram diverse utroskap i forholdet. Per dags dato har han ingen kontakt med barnet, men vil gjerne DNA-teste henne for å vite sikkert om han er far eller ikke. Av tidligere erfaringer kommer barnemoren mest sannsynlig til å nekte på en sånn test? Hvordan går vi frem da? Og er det muligheter for at staten kan nekte han en rettslig DNA-test?

Les mer

DNA-test av barn

Publisert: 27.08.2018

Jeg er far til 2 voksne barn, ble skilt fra mor for over 20 år siden. Jeg har hele livet følt meg usikker på om jeg faktisk er den biologiske faren til begge barna. Har jeg rett til å få vite dette? I tilfelle hvordan går jeg frem? Jeg ønsker først og fremst å vite dette for min egen del og holde dette for meg selv.

Les mer

Ønsker å DNA-teste to menn for mulig farskap

Publisert: 16.04.2018

Hvordan går man fram for å DNA-teste 2 personer om mulig farskap til min sønn? Hva gjør jeg hvis jeg bare kjenner den ene farens etternavn, men ikke den andre?

Les mer

Er gammel DNA-prøve sikker?

Publisert: 13.03.2018

Er en DNA-test fra 1998 sikker, eller bør jeg ta en ny farskapstest?

Les mer

Juridisk far er ikke biologisk far

Publisert: 26.02.2018

Ett barn på 18 år har fått bekreftet av sin juridiske far at DNA ikke matcher. Barnet har fått opplysninger om en mulig biologisk far. Barnet har kontaktet den uvitende mulige biologiske faren. Han sier seg villig til å ta en DNA-prøve. Vil dette kunne få noen økonomiske konsekvenser, i form av bidrag og liknende for den potensielle biologiske faren om DNA matcher?

Les mer

Hvordan bevise hvem som er barnefar?

Publisert: 04.02.2018

Mor og far bor kvar for seg. Under ein krangel, seie mor att det er ikkje sikkert att det er du som er faren. Finnest ikkje likheta mellom mellom far og sønn. Sønnen har heile tida vært lik på ein anna mann. No er faren død, og det skal fordelast arv etter oldeforeldre. Korleis kan det bevisast att sønnen som har passert 18 år, er sønnen eller om det er ein anna far til barnet, når faren er død? Kan mora nekte att det tas DNA-test av barnet, når det er over 18 år? Faren døde for 1 1/2 år sia.

Les mer

Fremmed kvinne krever DNA-test

Publisert: 03.02.2018

Det er en kvinne på 43 år som plutselig har dukket opp og påstår hun er min kompis' datter. Kan hun kreve DNA-test? Er saken foreldet?

Les mer

Håndtering av blodprøve til farskapstest

Publisert: 10.01.2018

Fastsettelse av farskap. Dersom en mann bosatt i Spania blir innkalt til blodprøvetaking ved et Toksikologisk institutt i Spania og dette er forkynt av Førsteinnstansdomstolen i Spania på vegne av Tingretten i Norge, antar jeg at dette kan håndheves av spansk rett. I denne saken sendte mannen en blodprøve tatt av lege og denne KAN være manipulert. Hvilke muligheter har norsk rettsvesen til å sørge for at denne blodprøven FAKTISK blir tatt ved det Toksikologiske Instituttet?

Les mer

Påstått biologisk far nekter å ta farskapstest

Publisert: 06.11.2017

Jeg vokste opp uten å vite hvem min far var. Startet med å undersøke selv og fant han som det sies at det er. For noen år siden gikk han med på å møtes og vi avtalte at vi skulle ta en test, men han har ikke villet svare meg etter dette. Jeg har nå en sønn på 4 år og ønsker å vite med tanke på sykehistorien. Hvordan går jeg frem for å få farskapstesten?

Les mer