Farskap

Potensiell barnefar ønsker abort

Publisert: 04.09.2019

Dattera mi er gravid, hun har hatt sex med 2 forskjellige gutter i en periode av 5 dager. Det var ikke meningen at hun skulle bli gravid. Hun ønsker å beholde barnet. Og vi som foreldrene hennes skal støtte henne hele veien. Dattera mi vil oppdra barnet selv, uten hjelp og involvering av far, hvis far ikke ønsker det. Hun har fortalt begge gutter at hun er gravid, men nå prøver de å presse henne mot en abort. Noe hun absolutt ikke ønsker! Hva må hun gjøre nå?

Les mer

Trenger hjelp til farskapstest

Publisert: 19.11.2018

Trenger en blodprøve i farskapssak. Ungen er 23 år og motsetter seg. Kan jeg stevne fram en test?

Les mer

Vil at barnefar skal registreres etter flere år

Publisert: 05.11.2018

Hvis man har et barn med "ukjent" far, og etter flere år nå likevel ønsker at far skal registreres - Hva vil konsekvensene bli for meg og ham?

Les mer

Kan man fraskrive seg farskap?

Publisert: 23.10.2018

Har gjort ei kvinne gravid, og ho vurderer å behalde fosteret. Sjølv er eg ikkje klar for å bli forelder, og er dessutan student utan inntekt. Kan eg fråskrive meg farskap sidan vi ikkje er gift? Treng eg berre betale barnebidrag om eg fråskriv meg foreldreretten?

Les mer

Usikker på farskap

Publisert: 01.10.2018

Min samboer har ett barn fra tidligere som han i senere tid har blitt usikker på om han er den biologiske far til. Dette pga at det har kommet fram diverse utroskap i forholdet. Per dags dato har han ingen kontakt med barnet, men vil gjerne DNA-teste henne for å vite sikkert om han er far eller ikke. Av tidligere erfaringer kommer barnemoren mest sannsynlig til å nekte på en sånn test? Hvordan går vi frem da? Og er det muligheter for at staten kan nekte han en rettslig DNA-test?

Les mer

Barnefar stakk etter en uke

Publisert: 01.10.2018

Jeg har oppdratt en gutt alene i 13 år. Faren til barnet gav meg ett ultimatum, enten ville han ta barnet bort ifra meg ellers skulle han slippe å betale barnebidrag. Han stakk av en uke etter gutten var født. Er dette lovlig?

Les mer

Straffbart å ikke oppgi fars navn?

Publisert: 10.09.2018

Kan det ha rettslige konsekvenser for mor hvis far blir ført opp som "far ukjent" hos NAV, selv om han er kjent?

Les mer

DNA-test av barn

Publisert: 27.08.2018

Jeg er far til 2 voksne barn, ble skilt fra mor for over 20 år siden. Jeg har hele livet følt meg usikker på om jeg faktisk er den biologiske faren til begge barna. Har jeg rett til å få vite dette? I tilfelle hvordan går jeg frem? Jeg ønsker først og fremst å vite dette for min egen del og holde dette for meg selv.

Les mer

Ønsker ikke å oppgi fars navn til NAV

Publisert: 27.08.2018

Har ikke oppgitt far på fødselsattest eller hos NAV. Skal ha møte med NAV snart, kan de kreve navnet eller kan man nekte?

Les mer

Vil frata egen far farskap

Publisert: 02.07.2018

Jeg er en 34 år gammel kvinne. Pappa har ikke vært i bilde. Vil avskrive han som far. Er dette mulig, eventuelt hvor finner jeg søknad? Mor er enig. Han har heller ikke betalt barnebidrag på 18 år, tror jeg. Hvor kan jeg finne ut av dette?

Les mer