Fars rettigheter

Ønsker å slette min far fra fødselsattesten

Publisert: 20.04.2017

Min biologiske far har aldri vært til stede og jeg har aldri møtt han. Han ønsket selv å ikke ha noe med meg å gjøre da jeg ble født. Jeg er nå 27 år gammel. Jeg ønsker ikke å arve noe etter han ei heller at han skal arve noe etter meg dersom jeg skulle gå bort før han. Er det på noen måte mulig å "slette" han fra min fødselsattest, eller fjerne "farskapet" på noen måte? At det heller står; "Far: Ukjent"?

Les mer

Kan mor flytte langt unna med barnet?

Publisert: 02.11.2016

Dersom mor flytter med felles barn, uten å informere far, hvordan løses det? Far mistenker at mor vil flytte til andre deler av landet. Hvordan vil det bli løst? Og hvem vil evt. hente barnet?

Les mer

Dele utgifter til samvær

Publisert: 14.09.2016

Jeg henter og bringer sønnen min til hvert eneste samvæ r(som ikke alltid blir til hjemmet hennes). Har han annenhver helg og hver mandag. + 50/50 fordeling på ferier. Betaler også barnebidrag. Kan jeg kreve at hun må bli med å betale reiseutgiftene?

Les mer

Kan mor flytte med felles barn uten samtykke?

Publisert: 01.09.2016

Jeg(far) og moren til vår datter har vært skilt i 10 år og har delt omsorg(hun bor annen hver uke hos oss) for vår datter. Kan hun da flytte ut av kommunen eller fylke uten noe videre form for mitt samtykke? Hvilken rett har jeg? 

Les mer

Samværsordning i henhold til barnets beste

Publisert: 30.08.2016

Jeg og barnefar var ikke sammen da barnet vårt ble født. Han selv har vært under barnevernet i alle de år, og bodd i fosterheim. På grunn av barnefarens sin oppførsel, er jeg bekymret for ønske han satt frem på mekling; Han ønsker å ha barnet vårt annen hver helg på overnatting fra han er ett år, og mer etterhvert. Barnefar bor i en annen kommune, sammen med sin fosterfamilien. Jeg lurer på om han har rett til å ha barnet vårt på overnatting, eller kan jeg som mamma bestemme for barnets beste at han ikke får det?

Les mer

DNA-test avgjør farskap

Publisert: 16.08.2016

Når et barn blir født i ekteskap, regnes morens ektemann automatisk som far til barnet, selv om han ikke er den biologiske faren. Farskapssaker avgjøres ved DNA- tester.

Les mer

Hvem får foreldreretten?

Publisert: 17.03.2016

En nær venn har et barn på 12 år med sin samboer, men vil ikke å være i forholdet lenger. Mor bruker barnet for å presse ham til å ikke gjøre noe. Han er redd for at hun skal få foreldrerett og flytte langt vekk hvis han tar det endelige steget.

Gutten har i oppveksten hatt størst tilknytning til mor da hun ikke har jobbet og far har jobbet mye for å få alt til å gå rundt. Far har de siste årene brukt tid på å være med ham og fått bedre kontakt. Far vil bli boende i barndomshjemmet til gutten. Er det sannsynlig at mor vil få foreldreretten?

Les mer

Adopsjon av stebarn

Publisert: 28.01.2016

Jeg har ett barn på 4 år som aldri har hatt noe med barnefaren å gjøre. Far har selv valgt å holde seg unna og har ikke en gang sett barnet. Jeg har nå samboer og vi har vært sammen siden barnet var 7 mnd. Barnet har automatisk sett på ham som far og han er hennes pappa som hun vet.

Min samboer vil nå gjerne få rettigheter for min datter. Men hvordan kan jeg gå frem for eventuelt å få biologisk far til å fraskrive seg barnet? Og er det mulig at min samboer kan få adoptere min datter ? Dette er noe vi begge ønsker veldig sterkt.

Les mer
1 3 4 5