Fars rettigheter

Hvor har far lov til å flytte?

Publisert: 27.08.2019

Eg har delt foreldreansvar for dotter mi. Ho bur saman med mor si, og eg ser henne tredjekvar veke, etter avtale mellom meg or mor hennar. Har eg lov til å flytte til utlandet, eller i Noreg før dotter mi har fylt 18 år? Eller må mor hennar gjeve meg lov til dette?

Les mer

Varsle om flytting til far

Publisert: 12.11.2018

Jeg tenker å flytte til en annen kommune med mitt barn. Det foreligger ingen fast samværsavtale og far har skrevet fra seg foreldreansvaret. Må far da varsles 3 mnd før flytting?

Les mer

Vil at barnefar skal registreres etter flere år

Publisert: 05.11.2018

Hvis man har et barn med "ukjent" far, og etter flere år nå likevel ønsker at far skal registreres - Hva vil konsekvensene bli for meg og ham?

Les mer

Datter ønsker at stefar skal adoptere henne

Publisert: 01.10.2018

Min datter på 15 ønsker at stefar skal adoptere henne. Han har vært inni bildet siden jenta var 8 mnd, og hun kaller han pappa. Hennes kontakt med biologisk far har vært veldig av og på. Nå har hun avskåret han helt. Ikke snakket med ham på 1,5 år og vil ikke ha noe med han å gjøre. Er det slik at far MÅ samtykke for å få dette igjennom, eller kan hun få innvilget adopsjon selv om han ev sier nei? Vi har delt foreldreansvar.

Les mer

Straffbart å ikke oppgi fars navn?

Publisert: 10.09.2018

Kan det ha rettslige konsekvenser for mor hvis far blir ført opp som "far ukjent" hos NAV, selv om han er kjent?

Les mer

Mor nekter far å treffe barnet

Publisert: 30.08.2018

Mor og far har 50/50 foreldreansvar. De er skilt og har inngått en skriftlig samværsavtale. Far har fulgt samværsavtalen, men nå har mor nektet far å ha samvær med sønnen sin på en SMS 9. mai. Han har ikke fått beskjed om dette fra noen. Det er snart 4 mnd siden far har sett sønnen sin. Far har sendt melding til mor om hvordan sønnen har det og om far kan se han. Mor svarer ikke. Advokaten hans mener far må vente med å se sønnen.

Spørsmål: Hva skal han gjøre? Han er 100 % egnet til å ha sønnen. Mor vil ha rettssak.

Les mer

Har ikke fått foreldreansvar

Publisert: 27.08.2018

Jeg har fortsatt ikke foreldreansvar for min sønn på grunn av at vi ikke underskrev papirer på sykehuset, men valgte å gjøre det selv. Dette har vi gjort en rekke ganger og sendt inn, møtt opp personlig sammen med mor og begge har skrevet under hver gang, men allikevel etter 10 år har fortsatt ikke foreldreansvar blitt registrert. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Far vil bare betale husleie, ikke bidrag

Publisert: 27.08.2018

Har en datter på 16 år som nå det siste året ikke har hatt samvær med sin far. Pga en stemor som ikke er så grei. Vi har privat bidragsavtale. Ho starter nå på videregående og skal betale 4500 i husleie. Stipendet dekker ikke hele husleia. Far sier han kan betale husleia, men da ikke bidrag. Prøver å fortelle at det som mangler på husleia blir en ekstra utgift pluss mat osv på hybelen, buss osv. Og at bidraget er for utgifter som kommer i tillegg til hybel osv.

Les mer

Ønsker ikke å oppgi fars navn til NAV

Publisert: 27.08.2018

Har ikke oppgitt far på fødselsattest eller hos NAV. Skal ha møte med NAV snart, kan de kreve navnet eller kan man nekte?

Les mer

Far ønsker mer omsorg for barnet

Publisert: 13.06.2018

Bodde sammen med mor og barn inntil vi ble skilt i 2016. Barnet var da 1 år. Barnet har 100 % trivsel og både mor og far er gode omsorgspersoner. Har delt foreldreansvar.

Eg ønsker 50/50 samvær, men møter motstand fra mor. Barnets bosted er hos mor pga barnets alder ved bruddet. Far har samvær 3 helger i mnd, fre-søn, pluss 1 overnatting pr uke. Mor godtar heller ikkje at far har samvær meir enn 3 dager sammenhengende i ferien, då hun meiner gutten er for ung til dette. Far ønsker advokat sin mening angående dette.

Les mer