Erstatningsplikt ved tapt skolegang

Erstatning etter mobbing på skolen

Publisert: 12.12.2018

Jeg ble mobbet gjennom hele min skolegang og sitter idag tilbake med store psykiske plager, i tillegg til påvist ADHD. Mobbingen har ført til at jeg ikke har klart å fullføre noe form for videregående skole og derfor ikke fått noen utdanning. Er idag 43 år, så lurer på om det er for sent å søke noe form for erstatning? Mobbingen ble aldri tatt tak i, selv om mine foresatte tok dette opp med lærere.

Les mer

Erstatning etter mobbing på skolen

Publisert: 30.08.2018

Jeg er nå 100 % ufør og diagnostisert med mental lidelse og mener dette i stor grad startet under barne- og ungdomskolen pga grov mobbing i flere år av både lærere og elever. Fra tidlig på barneskolen ble det gjort klart at jeg hadde både sosiale vansker og fokus/skrivevansker. At skolen var klar over at mobbing pågikk er null tvil. Sent på ungdomskolen kaltes det inn et møte med rektor der det ble sagt noen ord for så ikke noe annen hjelp eller endring. Hvor sterk er saken min for erstatning?

Les mer

Gå til sak for tapt skolegang

Publisert: 01.08.2018

Jeg lurer på om jeg har noe sak i forhold til tapt utdannelse. Jeg ble utvist fra skolen i 8. klasse i 1990 pga dårlig orden. Skolen ga ingen beskjed til min familie om min utvisning og i tillegg mottok jeg et "falskt" vitnemål på avslutningen i 9. klasse. Den har jeg brukt til å komme inn å studere gymnaset og andre ting flere ganger uten å lykkes. 2 år siden fikk jeg diagnosen ADHD. Kan jeg søke erstatning for tapt utdannelse?

Les mer

Erstatning for tapt skolegang pga ADHD

Publisert: 04.06.2018

Jeg er ei dame på 50 år som fikk diagnose ADHD for 10 år siden. Min diagnose er påvist før fylte 7 år. Skolegangen har vært problematisk med mye uro og høye frafall. Har aldri fått noen form for hjelp. Er det mulig å søke om erstatning for tapt skolegang? Etter som jeg husker så hadde jeg over 100 fraværsdager bare i 8. klasse.

Les mer

Erstatning for sen dysleksidiagnose

Publisert: 04.06.2018

Kan man få erstatning når man tar dysleksi og det viser seg at man har det 1 mnd før man er ferdig på videregående? Har gått hele min skolegang uten å vite det.

Les mer

Erstatning for manglende spesialundervisning

Publisert: 22.05.2018

Min sønn fikk diagnosen non-verbale lærevansker i 2005 i andre klasse. Idag, når han er 20 år og utredet på nytt på Ullevål sykehus, så har han fått blandet utviklingsforstyrrelser i spesifikke ferdigheter og encefalopati uspesifisert. Han fikk vedtak om spesialundervisning fra PP-tjenesten i Oslo i flere fag, men dette ble aldri fulgt opp, satt inn en assistent som hjalp noen barn. Han har altså en hjerneskade, som går utover de eksekutive funksjonene. Har han krav på erstatning?

Les mer

Erstatning for tapt skolegang

Publisert: 30.04.2018

I 2005 ble jeg plassert i institusjon. Etter fylkesnemnda gav barnevernet omsorgen fra min far. Etter 6 måneder vant vi i tingretten. Jeg ble sendt hjem. Jeg gikk ikke skole under institusjonsplasseringen (6 måneder). Jeg ble introdusert til stoff, og fikk store faglige hull som resulterte i at videregående skole bare varte i 2 uker. Sakkyndige sa at det var en feilplassering og at skolen og barnevernet skulle hatt tilrettelagt og eventuelt utredet meg før omplassering. Kan jeg kreve erstatning?

Les mer

Erstatning for mobbing

Publisert: 14.02.2018

Jeg ble kraftig mobbet da jeg gikk på barneskolen. Ble også kraftig slått, og har registrert alle de "fysiske" skadene med bilder og besøk hos fastlege. Skolen tok aldri tak i problemet, og resulterte at familien min og jeg måtte flytte. I senere tid har jeg slitt med skole, og har aldri klart å fullføre hele studieløpet mitt. Mobbingen foregikk på starten av 2000 tallet. Har jeg en sak her hvor jeg kan søke økonomisk erstatning av kommunen? Eller er saken foreldetl?

Les mer