Erstatningsplikt ved tapt skolegang

Erstatning for mobbing i skolen

Publisert: 15.10.2019

Jeg ble mobbet fra 1. til 7. klasse og sitter nå igjen med påvist PTSD og depresjon. Jeg skulle vært ferdig med vgs nå, men det har ikke skjedd ettersom jeg ikke får til å fullføre på grunn av de psykiske plagene. Jeg vil gå til sak mot skolen som aldri tok det opp som de skulle og personen som mobbet. Eneste er at jeg vet ikke om skolen har dokumentasjon på mobbingen engang. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Skolen oppdaget ikke ADHD

Publisert: 12.06.2019

Jeg er 21 år og har strevd på skolen siden jeg gikk i 4. klasse. Ingen av lærere mente det var noe galt, men at jeg bare måtte pugge og fokusere mer. Jeg droppet ut av 3. klasse på vgs i 2017, og fikk ADHD-diagnose noen mnd etter at jeg droppet ut.

Har jeg krav på erstatning, ettersom ingen lærere så at det var tegn til at noe var annerledes ved meg?

Les mer

Erstatning etter forsinket diagnostisering av dysleksi

Publisert: 03.06.2019

Jeg er i tidlig tyveårene. Jeg fikk i 4. klasse diagnosen aspergers syndrom etter at min mor ba om at jeg skulle bli testet. Jeg lærte ikke å lese før i 4. klasse. Og sliter ennå med å lese og skrive. Også matematikk. Har ingen forståelse for matematikk. Jeg fikk ingen ekstra hjelp selv om jeg slet. Endte med at jeg strøk i flere fag på vgs. Har nå nettopp fått diagnosen dysleksi/kalkuli. Hvordan dette ikke ble plukket opp er utrolig. Hvordan går jeg frem for å søke erstatning fra kommunen?

Les mer

Vil saksøke skolen på grunn av mobbing

Publisert: 22.05.2019

Saksøking av barneskole for ekstrem mobbing og dårlig oppfølging. Jeg har blitt mobbet ekstremt av både lærere og elever gjennom hele barneskolen, og når mine foreldre var i møter med lærer(e) og rektor, så de ikke problemet og sa at det aldri skjer mobbing der og at jeg bare var umoden. Jeg fikk diagnosen ADHD (m.m) til slutt, noe lærerne ikke ville tro jeg kunne ha. Sliter litt med kroppen etter et par skader på skolen og litt sosialt etter mobbingen nå idag. Er dette nok til å saksøke skole?

Les mer

Erstatning etter mobbing på barneskolen

Publisert: 10.05.2019

Jeg ble mobbet hele barneskolen fra 1. - 7. klasse, og har slitt ekstremt etter det. I 10. klasse var jeg så psykisk dårlig at jeg klarte ikke å være på skolen. Og klarte ikke å fullføre heller 1. året på videregående. Har vært innom BUD 3 ganger og VOP en gang. Kan jeg søke om erstatning? Sliter ekstremt enda og klarer ikke å jobbe.

Les mer

Erstatning fordi skolen ikke oppdaget ADHD

Publisert: 27.02.2019

Jeg trenger hjelp til å søke om erstatning for mangelfull skolegang. Jeg fikk tapt skolegang fordi ingen oppfattet at jeg hadde ADHD. Hvis man drar det videre, så begynte jeg å ruse meg fordi jeg ikke fikk til skolen. Til slutt, etter en rusbehandling, 6 år tapt i rus, psykiske problemer som angst og depresjon som følge av rus og 3-dagers koma, fikk jeg diagnosen. Nå er jeg i rusbehandling for andre gang og jeg sliter enormt med angst og depresjon. Kan dere hjelpe meg videre med dette?

Les mer

Erstatning for dysleksi

Publisert: 23.02.2019

Jeg er 55 år. Har dysleksi. Fikk ikke hjelp når jeg gikk på skole. Gikk 9 år så vidt. Men begynte i jobb da jeg ikke fikk til noe. Med lesing, konsentrasjon osv. Jeg skal nå i år prøve å ta fagbrev i renhold. Men jeg vet det går galt. Så de ekstra kroner vi får i timen for å ha fagbrev, tror jeg ikke jeg får noen gang.

Kan jeg prøve å søke erstatning for dysleksien og ikke få hjelp. Jeg ble slått over fingrene men pekestokken fordi jeg ikke klarte å skrive au og øy på tavla da jeg gikk på barneskolen.

Les mer

Erstatning etter mobbing på skolen

Publisert: 12.12.2018

Jeg ble mobbet gjennom hele min skolegang og sitter idag tilbake med store psykiske plager, i tillegg til påvist ADHD. Mobbingen har ført til at jeg ikke har klart å fullføre noe form for videregående skole og derfor ikke fått noen utdanning. Er idag 43 år, så lurer på om det er for sent å søke noe form for erstatning? Mobbingen ble aldri tatt tak i, selv om mine foresatte tok dette opp med lærere.

Les mer

Erstatning etter mobbing på skolen

Publisert: 30.08.2018

Jeg er nå 100 % ufør og diagnostisert med mental lidelse og mener dette i stor grad startet under barne- og ungdomskolen pga grov mobbing i flere år av både lærere og elever. Fra tidlig på barneskolen ble det gjort klart at jeg hadde både sosiale vansker og fokus/skrivevansker. At skolen var klar over at mobbing pågikk er null tvil. Sent på ungdomskolen kaltes det inn et møte med rektor der det ble sagt noen ord for så ikke noe annen hjelp eller endring. Hvor sterk er saken min for erstatning?

Les mer

Gå til sak for tapt skolegang

Publisert: 01.08.2018

Jeg lurer på om jeg har noe sak i forhold til tapt utdannelse. Jeg ble utvist fra skolen i 8. klasse i 1990 pga dårlig orden. Skolen ga ingen beskjed til min familie om min utvisning og i tillegg mottok jeg et "falskt" vitnemål på avslutningen i 9. klasse. Den har jeg brukt til å komme inn å studere gymnaset og andre ting flere ganger uten å lykkes. 2 år siden fikk jeg diagnosen ADHD. Kan jeg søke erstatning for tapt utdannelse?

Les mer