Erstatningsplikt ved tapt skolegang

Erstatning for mobbing

Publisert: 14.02.2018

Jeg ble kraftig mobbet da jeg gikk på barneskolen. Ble også kraftig slått, og har registrert alle de "fysiske" skadene med bilder og besøk hos fastlege. Skolen tok aldri tak i problemet, og resulterte at familien min og jeg måtte flytte. I senere tid har jeg slitt med skole, og har aldri klart å fullføre hele studieløpet mitt. Mobbingen foregikk på starten av 2000 tallet. Har jeg en sak her hvor jeg kan søke økonomisk erstatning av kommunen? Eller er saken foreldetl?

Les mer

Erstatning for ødelagt barndom

Publisert: 09.11.2017

Jeg har levd i et voldelig hjem fra jeg var liten. Jeg har slitt en hel masse med fravær på skolen, begynte å ruse meg tidlig. Skolen og barnevern har visst om dette, men det har bare blitt feid under teppet. Min far tok selvmord etter at han rett og slett ga meg grisejuling for en siste gang da jeg gikk i 10. klasse. 15 år. Slitt psykisk og med rusmisbruk siden, hvordan kan jeg få frem at barnevernet sviktet? Har jeg sak for tapt barndom/skole?

Les mer

Saksøke skolen for dårlig oppfølging

Publisert: 20.06.2017

Går det an å saksøke skole for dårlig oppfølging? Jeg har fra førsteklasse av slitt med konsentrasjon, men det ble aldri tatt tak i. Selv da min far tok det opp. "Hun vokser det fra seg" fikk vi alltid til svar. Dette vokste jeg aldri fra meg og har slitt på skolen i alle år. Dette har gått ut over mye, blant annet det psykiske.

Jeg er 22 år nå, og er enda ikke ferdig med Vgs. Jeg ble også mobbet på skolen, noe som alle så, men ingen tok tak i. Som også har fått konsekvenser i ettertid.

Les mer

Erstatning etter mobbing i skolen

Publisert: 21.09.2015

Jeg ble mobbet i gjennom hele barneskolen og ungdomsskolen, noe som har gitt meg store psykiske plager, flere diagnoser. Hele oppveksten min ble ødelagt, og jeg er syk enda i en alder av 25 år. Mobbingen ble aldri stoppet av skolen, så nå vurderer jeg å saksøke. Kan jeg gjøre dette? Er det liten eller stor sjansen for å vinne en slik sak? Og har jeg rett på fri rettshjelp?

Les mer

Saksøke skole for tapt skolegang

Publisert: 02.02.2015

Min sønn går i 10.klasse på ungdomsskolen og har først nå fått diagnosen dysleksi. Kan man saksøke en skole for tapt skolegang?

Les mer