Erstatning

Erstatning for mobbing

Publisert: 14.02.2018

Jeg ble kraftig mobbet da jeg gikk på barneskolen. Ble også kraftig slått, og har registrert alle de "fysiske" skadene med bilder og besøk hos fastlege. Skolen tok aldri tak i problemet, og resulterte at familien min og jeg måtte flytte. I senere tid har jeg slitt med skole, og har aldri klart å fullføre hele studieløpet mitt. Mobbingen foregikk på starten av 2000 tallet. Har jeg en sak her hvor jeg kan søke økonomisk erstatning av kommunen? Eller er saken foreldetl?

Les mer

Erstatning fra NPE

Publisert: 14.02.2018

37 år gammel mann som i 2011 fikk diagnosen ADHD, men fikk ikke rett behandling eller medisin før 2017. I barndommen konkluderte PPT med at jeg hadde dysleksi, men ut ifra det jeg har lest fra den tiden, så hadde jeg klare tegn på ADHD. Jeg har hele livet liv slitt med psykiske problemer. Jeg er i dag uføretrygdet. Jeg har nå søkt om erstatning hos NPE. Mitt spørsmål er om saken er foreldet? I 2011, da diagnosen ble stilt, visste jeg ingenting om mine rettigheter og hadde store psykiske problemer.

Les mer

Beholde erstatningspenger ved skilsmisse

Publisert: 14.12.2017

Jeg er gift, men det kommer dessverre ikke til å vare, tror jeg. Nå venter jeg en sak om erstatning for tapt barndom. Er det særeie på den evt. summen da? Siden den er for min barndom?

Les mer

Holde erstatningspenger utenfor skilsmisseoppgjør

Publisert: 20.11.2017

Jeg har fått erstatning i fremtidig tapt arbeidsfortjeneste på 4.8 millioner. Jeg er gift, men hva skjer om vi skilles med de pengene?

Les mer

For sent å melde fra om personskade?

Publisert: 10.11.2017

Jeg falt i skibakken i 2009 og har vært utallige ganger til fastlege og spesialister siden pga mye plager i hodet og kroppen. Har hatt mye plager og perioder med sykemeldinger. Fikk nevropatidiagnose for noen år siden og er nå til utredning for det de mener er ryggmargskade.

Min lege mener dette kommer fra fallet i skibakken. Jeg ble hentet med ambulanse den gangen og var sykemeldt, men jeg meldte dette ikke til forsikringsselskapet da jeg ikke ante konsekvensene. Er det for sent?

Les mer

Erstatning fra kommunen for ødelagt hage

Publisert: 09.11.2017

Kommunen utbedrer vann og kloakk i veien jeg bor. I den forbindelse la de en midlertidig gangvei over min tomt. I den forbindelse mistet jeg en god del trær og busker. Hva må de erstatte? På forhånd fikk jeg inntrykk av at de skulle gjøre i stand, men nå virker det som det kommer et lass jord. Det er ikke «å gjøre i stand» etter min mening. Hvilke rettigheter har jeg?

Les mer

Erstatning for tapt barndom

Publisert: 09.11.2017

Jeg er en 16 år gammel jente som har blitt mishandlet psykisk og fysisk av mor hele livet. Ble fratatt mor som 15 og far som 16 på grunn av barnevernet mener pappa har hatt en omsorgssvikt. Dette har barnevernet skyld i. Jeg er mer skadet av traumer og lignende av barnevern enn det jeg noen gang har blitt av noen andre, inkludert mamma. Jeg har mistet mange ferier, aktiviteter, skole, fravær, karakterer og mye mer. Jeg ble nylig tipset om barndomserstatning. Hva vil det si?

Les mer

Hvordan søker jeg om erstatning for tapt barndom?

Publisert: 06.11.2017

Jeg er en dame i 40-årene som slitt med psykisk helse hele livet. Kronisk hodepine og fysiske smerter siden barndommen. Min oppvekst var preget av vold, men ingen grep inn. Jeg begynte skulke halvveis i ungdomsskolen, og hvor fraværet var skyhøyt, men ingen grep inn. Jeg festet mye, allerede fra 15 års alderen og kunne være borte i opptil 4 dager om gangen, men ingen grep inn. Jeg opplevde total motgang fra det offentlige. Jeg har aldri blitt trodd og har blitt sett på som evig psykisk syk på grunn av min oppvekst. Jeg har heller ikke vært i jobb på 28 år. Hvor kan jeg gå for hjelp angående erstatning på grunn av tapt barndom?

Les mer

Salg av brukt datamaskin – kan jeg bli erstatningspliktig?

Publisert: 06.11.2017

Jeg har en eldre datamaskin som jeg har byttet harddisk på selv. Nå har jeg ikke lenger bruk for den og vil selge den på bruktmarkedet finn.no. Jeg lurer på om jeg kan komme i erstatningsansvar dersom en teknisk svikt i datamaskinen skulle forårsake brann e.l. på et senere tidspunkt. Kjøper av maskinen vil selvsagt få vite at en privatperson, ikke et verksted, har byttet disk på maskinen.

Les mer

Utleier av selskapslokale kansellerer avtalen

Publisert: 15.09.2017

Fikk den 24. juli bekreftet pr. e-post et lokale til dåpsselskap den 29. oktober. Den 9. september fikk jeg beskjed om at lokalet istedet var leid ut til bryllup. Problemet er at invitasjonskort er sendt ut til 33 gjester og tilreisende fra Bodø har bestilt fly. Har jeg krav på erstatning og i så fall for hva? Må utgiftene ved invitasjonskortene erstattes? Må annet lokale til samme pris og dato tilbys som kompensasjon? Har tilreisende krav på erstatning om dåp må flyttes?

Les mer