Erstatning for tapt barndom

Ødelagt barndom pga mishandling og vold

Publisert: 06.03.2019

Jeg er en jente på 29 år. Har fått ødelagt min barndom og deler av mitt voksne liv for psykisk mishandling og vold når jeg vokste opp. Jeg prøvde som 13-åring å henge meg selv. Søkte hjelp og fikk hjelp av en helsesøster. Ble akutt innlagt på psykiatrisk avd. Etter 10 mnd på barneverninstitusjon, måtte jeg hjem igjen til mine foreldre. Hvor ting ble så ille at jeg aldri var ute annet enn skole. Ble hushjelp hjemme. Venner var uaktuelt. Barnevernet gjorde aldri noe. Hva har jeg rett på?

Les mer

Erstatning for traumatisk barndom

Publisert: 01.03.2019

Jeg er 53 år, 100 % uføretrygdet. Traumatisk barndom. Var innlagt sykehus da jeg var 12 år. Mormor, min mor og to fastleger fortalte/dokumenterte at min far var alkoholiker. Han drakk opp alle pengene og de omfattende konsekvensene det medførte. Ingen fysisk vold, men psykisk.

Den ene legen fortalte at familien var kjent og at mor drakk også. Etter innleggelsen eskalerte alt, mor ble drikkekompis til min far. Ingenting ble fulgt opp av det offentlige. Er det noen hensikt i å søke erstatning?

Les mer

Oppdaget misbruk i barndommen som voksen

Publisert: 27.02.2019

Jeg er nå over 30 år og har skjønt i voksen alder at jeg har vært utsatt for seksuelt overgrep som barn i 4-5 års alderen. Jeg har vegret meg for å anmelde saken da jeg er redd den er foreldet. Er den det? Og hvordan går jeg evt frem med denne saken?

Les mer

Erstatning fordi skolen ikke oppdaget ADHD

Publisert: 27.02.2019

Jeg trenger hjelp til å søke om erstatning for mangelfull skolegang. Jeg fikk tapt skolegang fordi ingen oppfattet at jeg hadde ADHD. Hvis man drar det videre, så begynte jeg å ruse meg fordi jeg ikke fikk til skolen. Til slutt, etter en rusbehandling, 6 år tapt i rus, psykiske problemer som angst og depresjon som følge av rus og 3-dagers koma, fikk jeg diagnosen. Nå er jeg i rusbehandling for andre gang og jeg sliter enormt med angst og depresjon. Kan dere hjelpe meg videre med dette?

Les mer

Erstatning for dårlig oppfølging i fosterhjem

Publisert: 27.02.2019

Jeg vil kalle det "personskade". Jeg er en person som havnet som barn på barnehjem, for deretter å havne i fosterhjem, der ble jeg dårlig fulgt opp. Jeg ble psykisk terrorisert, og seksuelt mishandlet. Dette skjedde også i barnehjemmet, jeg er i varig ute av stand til å leve ett verdig liv.

Jeg har uberettiget gjeld, og sliter økonomisk. Med bakgrunn av oppvekstproblemene, kan jeg søke erstatning for tap av et normalt liv med bakgrunn i manglende oppfølging av oppveksten i fosterhjemmet?

Les mer

Finne papirer om vanskelig barndom

Publisert: 23.02.2019

Jeg fysisk og psykisk misbrukt igjennom 16 år, men det sluttet ikke der De første 16 år som jeg kun fornemmer hva som har skjedd Jeg sov med min far i 16 år. Før det døde min mor i barsel, etter t hun mistet mine to brødre Jeg har søkt etter mine papirer men de finns ikke, jeg etterlyste de i Kommunen jeg bor men nei Ingenting Jeg var på ett pikehjem på 60 tallet, men det brant ned, så ingen papirer der heller Har nå vært på Modum Bad og fått diagnosen Kopleks Posttraumatisk syndrom

Les mer

Mishandlet av onkel

Publisert: 21.01.2019

Onkel forgrep seg på meg i flere år. Startet når jeg var 4 år, onkel var 17 år. Fortsatte til han var 23 år. Jeg husker en del, men kommet siste halve året frem, da jeg ikke husker så mye. Nå er jeg forandret meg, sliter veldig. Er nå 26 år siden. Ble stort møte hvor alle i familien satt rundt et bord og "snakket" om hendelsene. Psykiater og BUP overtalte onkel, meg og familie å ha møte. Jeg måtte legge frem hva jeg husket. Familien reagerte kraftig, jeg ble redd. Kan jeg nå anmelde onkel og psykiater?

Les mer

Vil søke krav om erstatning for tapt barndom

Publisert: 20.11.2018

Jeg er i dag 33 år gammel, men som ungdom var jeg under barnevernets omsorg. De tillot faren min til å ta meg med på ferie, men jeg ble i realiteten kidnappet. Jeg ble tilbakeholdt i det landet i ett år og fratatt pass og alle mine rettigheter. Det skjedde traumatiserende ting under oppholdet og det har ført til at jeg ikke har kunne fullføre skole og jobbe som voksen. Har jeg krav på oppreisning for at barnevernet sviktet meg ved å ikke følge opp at jeg returnerte fra "ferie"?

Les mer

Erstatning for tapt barndom

Publisert: 03.10.2018

Jeg lurte på om dere tar erstatningssaker for tapt barndom? Jeg spør for min bror som er 26 år og som pr idag ikke har tilgang til PC grunnet soning. Han har innhentet alle papirene sine hos barnevernet, og har en ganske sterk sak ift tapt barndom og følgene av dette. Saken er svært relevant, da barnevernet og det offentlige ikke har overholdt det ansvaret de hadde for ham da de tidlig overtok omsorgen.

Les mer

Gå til sak for mishandling i barndommen

Publisert: 30.08.2018

Jeg ble mishandlet grovt som barn av en forelder fra jeg var veldig liten og fram til jeg flyttet ut som 14-15-åring. Jeg var i barnevernet også, men ikke noe store tiltak ble gjort pga det ble aldri innrømmet at jeg ble utsatt for vold. Jeg ble slått med både belte og kleshengere nesten daglig. Jeg fikk trusler om at hvorfor jeg ikke måtte si det til noen og at alt var min egen feil, så barnevernet eller andre ville forstå hvorfor jeg fikk denne straffen. Jeg er 38 nå og tør endelig å stå frem. Er det for seint?

Les mer