Erstatning for tapt barndom

Saksøke kommune for manglende hjelp til datter

Publisert: 08.10.2019

Min datter som er idag 26 år og er rusmisbruker samt har psykiske problemer "falt gjennom stolene". Det ble tidlig i barndommen påvist store generelle lærevansker og ved 18 årsalderen ADHD. Det ble stor svikt i hjelpen både fra skolen og barneverntjenesten og idag har hun store utfordringer. Hjelpen idag fungerer heller ikke. Jeg ønsker på hennes vegne å reise en sak mot kommunen da jeg ser at de sviktet på alle punkter. Jeg mener hun kan være berettiget til en erstatning. Hvordan går jeg fram?

Les mer

Erstatning for seksuell misbruk som barn

Publisert: 23.09.2019

Kan jeg søke erstatning? Litt kort fortalt har jeg vært i et fosterhjem jeg ble seksuelt misbrukt, ble en kasteball mellom forskjellige barnevernshjem og moren min. Moren min var veldig voldelig og sterk rusmisbruker. Hun kunne straffe meg ved å blant annet barbere av meg håret mitt. På første ungdomshjem som 12-åring ble jeg utsatt for mye rus, og endte opp som sprøytenarkoman som 15-åring. Jeg er i dag over 30 år og har fått livet på stell. Hvordan gå frem?

Les mer

Erstatning etter feil diagnose

Publisert: 29.04.2019

Jeg er en 22 år gammel jente som har vurdert å søke om erstatning/gå rettens vei, fordi jeg fikk diagnosen lettere psykisk utviklingshemming på ungdomsskolen. Da jeg gikk i behandling på BUP (16-19 år), sa de at diagnosen ikke stemte. Jeg har lidd under emosjonell omsorgssvikt i hjemmet, og sliter pr dags dato med PTSD.

Jeg vet jeg ikke er psykisk utviklingshemmet, fordi neste år har jeg fullført en bachelorgrad på normert tid. Hvordan går man fram? Er det bare å ta kontakt med en advokat?

Les mer

Rett til erstatning for tapt barndom?

Publisert: 08.03.2019

Ble i 1985-1992 utsatt for grov vold i hjemmet. Min mor og daværende stefar slo meg ofte og stefar drakk seg full hver kveld. De kranglet og slåss nesten hver kveld! Jeg gikk i barnehagen og ble mobbet mye i barnehagen. Barnevernet kom på hjemmebesøk 1 gang. Jeg ble fortalt av min mor hva jeg måtte lyge om.

Så startet barneskolen. Hver dag nesten en tom matboks. Mobbet her og. Vært utsatt for 2 seksuelle overgrep da jeg var 9 og 11 år. Rettigheter? Erstatning for tapt barndom?

Les mer

Erstatning for traumatisk oppvekst

Publisert: 06.03.2019

Jeg er 27 år gammel og har hatt en traumatisk oppvekst der barnevernet inngrep og splittet meg og min søster fra mor da min far var død. Jeg har fått sett henne bare en håndfull ganger i løpet av livet og senere blitt psykisk terrorisert av henne. Jeg har også blitt påført omsorgssvikt der jeg i dag har konsentrasjonsvansker, dårlig ordforråd og muligens PTSD. Hvordan går jeg frem for å søke erstatning? Jeg ønsker også rådgiving, men jeg lurer på om jeg har rett til fri rettshjelp?

Les mer

Ødelagt barndom pga mishandling og vold

Publisert: 06.03.2019

Jeg er en jente på 29 år. Har fått ødelagt min barndom og deler av mitt voksne liv for psykisk mishandling og vold når jeg vokste opp. Jeg prøvde som 13-åring å henge meg selv. Søkte hjelp og fikk hjelp av en helsesøster. Ble akutt innlagt på psykiatrisk avd. Etter 10 mnd på barneverninstitusjon, måtte jeg hjem igjen til mine foreldre. Hvor ting ble så ille at jeg aldri var ute annet enn skole. Ble hushjelp hjemme. Venner var uaktuelt. Barnevernet gjorde aldri noe. Hva har jeg rett på?

Les mer

Erstatning for traumatisk barndom

Publisert: 01.03.2019

Jeg er 53 år, 100 % uføretrygdet. Traumatisk barndom. Var innlagt sykehus da jeg var 12 år. Mormor, min mor og to fastleger fortalte/dokumenterte at min far var alkoholiker. Han drakk opp alle pengene og de omfattende konsekvensene det medførte. Ingen fysisk vold, men psykisk.

Den ene legen fortalte at familien var kjent og at mor drakk også. Etter innleggelsen eskalerte alt, mor ble drikkekompis til min far. Ingenting ble fulgt opp av det offentlige. Er det noen hensikt i å søke erstatning?

Les mer

Oppdaget misbruk i barndommen som voksen

Publisert: 27.02.2019

Jeg er nå over 30 år og har skjønt i voksen alder at jeg har vært utsatt for seksuelt overgrep som barn i 4-5 års alderen. Jeg har vegret meg for å anmelde saken da jeg er redd den er foreldet. Er den det? Og hvordan går jeg evt frem med denne saken?

Les mer

Erstatning fordi skolen ikke oppdaget ADHD

Publisert: 27.02.2019

Jeg trenger hjelp til å søke om erstatning for mangelfull skolegang. Jeg fikk tapt skolegang fordi ingen oppfattet at jeg hadde ADHD. Hvis man drar det videre, så begynte jeg å ruse meg fordi jeg ikke fikk til skolen. Til slutt, etter en rusbehandling, 6 år tapt i rus, psykiske problemer som angst og depresjon som følge av rus og 3-dagers koma, fikk jeg diagnosen. Nå er jeg i rusbehandling for andre gang og jeg sliter enormt med angst og depresjon. Kan dere hjelpe meg videre med dette?

Les mer

Erstatning for dårlig oppfølging i fosterhjem

Publisert: 27.02.2019

Jeg vil kalle det "personskade". Jeg er en person som havnet som barn på barnehjem, for deretter å havne i fosterhjem, der ble jeg dårlig fulgt opp. Jeg ble psykisk terrorisert, og seksuelt mishandlet. Dette skjedde også i barnehjemmet, jeg er i varig ute av stand til å leve ett verdig liv.

Jeg har uberettiget gjeld, og sliter økonomisk. Med bakgrunn av oppvekstproblemene, kan jeg søke erstatning for tap av et normalt liv med bakgrunn i manglende oppfølging av oppveksten i fosterhjemmet?

Les mer