Enslig forsørger

Vil ny samboer få betydning for barnebidraget?

Publisert: 15.05.2018

Jeg og min tidligere samboer har tre barn sammen som har delt fast bosted. I dag betaler han meg 800kr i bidrag per måned. Jeg forstår at hans nye kjæreste skal flytte inn med sine to barn. Det er visst midlertidig fra august til desember. Skjer det noe med barnebidraget i denne perioden når far nå vil dele boutgifter med en annen voksen? Gjelder dette evt fra dag én? Regner med at han da ikke får aleneforsørgerfradrag og heller ikke dobbelt barnetrygd? Hva skjer evt om jeg skulle fått ny samboer ?

Les mer

Bidragsforskudd fra NAV

Publisert: 02.02.2016

Mitt barnebarn har en datter med en svensk mann. Han hadde jobb i Oslo og de bodde en stund i mitt barnebarns leilighet. En dag sa han takk for seg, sluttet i jobben i Norge og flyttet hjem. Han har ikke meldt flytting til Sverige og sier han vil betale kr 1500/mnd for sin datter i Norge. Da han ikke har meldt flytting får mitt barnebarn de ytelser fra NAV som hun har krav på. Hun er i arbeid i Oslo, men har store utgifter ifm barnehage, husleie, etc. Hva gjør hun?

Les mer