Ektepakt

Signert ektepakt under tvang

Publisert: 14.04.2016

Kan en av partene i et samlivsbrudd "tvinge" seg til en signatur på ektepakt ved å be den andre part velge mellom enten å signere ektepakten eller å ikke ha et forhold/fremtid med sin egen familie?

Er ektepakten rettskraftig/gyldig når sønnen kan bevitne trusselen/hendelsen før signaturen? Er en ektepakt gyldig om deling av boet før separasjon er innvilget ?

Les mer

Tinglysing av ny ektepakt

Publisert: 01.04.2016

Vi har tidligere laget en avtale om hvordan bolig skal deles i forbindelse med en eventuell skilsmisse. Denne avtalen er tinglyst. Nå ønsker vi å gjøre noen endringer på denne avtalen.

Må den nye avtalen vi lager også tinglyses for at den skal erstatte den gamle tinglyste avtalen? Eller holder det å lage en ny avtale som vi ikke tinglyser? Hvordan bør vi i så fall lage den nye avtalen hvis den ikke må tinglyses?

Les mer

Særeie og ektepakt

Publisert: 01.04.2016

Jeg og min samboer skal gifte oss om et par måneder. Ingen av oss har barn, hverken felles eller fra før. Jeg eier pr i dag en leilighet og en bil (med tilhørende lån kun på meg), mens min samboer ikke har noe verdi eller lån med seg.

Burde jeg/vi ordne særeige/ektepakt i forhold til et evt fremtidig brudd/skilsmisse, eller er det sånn at det jeg tar med meg inn i ekteskapet (det jeg eier før ekteskapet inngås) vil tilfalle kun meg ved et brudd?

Les mer

Særeie eller ektepakt ved ekteskapsinngåelse

Publisert: 15.03.2016

Jeg skal gifte meg over landegrensene med en dame som ikke eier noe av betydning. Dette betyr at jeg tar med meg alt jeg har inn i ekteskapet, hun derimot, har ikke noe å ta med seg inn i ekteskapet.

Ved et samlivsbrudd, er det rikig at alt det jeg hadde ved inngåelse av ekteskapet, er fortsatt mitt 100%, og at min kone ikke har krav på annet enn det hun brakte inn i ekteskapet, uten at vi skriver ektepakt/særeie ? Eller er ektepakt/særeie nødvendig ?

Les mer

Særeie ved ekteskap

Publisert: 02.03.2016

Eg har planlagt å gifte meg med min kjæreste frå Thailand. Men eg har tenkt å ha særeie på leiligheita mi.

Korleis skal ei slik avtale sjå ut? Må ei særeieavtale tinglysast og kva kostar det?

Eg må ha avtala oversatt til engelsk eller thai. Kor kan eg gjere det slik at den blir juridisk vanntett på Thai? Kan eg få den oversatt privat eller må eg gå til et byrå i Thailand som kan oversette? Må eg ha underskrift av vitner frå begge partar?

Les mer

Skilsmisse – slik søker du skilsmisse

Publisert: 17.08.2015

For mange er en skilsmisse en alvorlig krise. Samtidig er det mange aspekter du må tenke gjennom når ekteskapet skranter og du vurderer å skille deg. Boet skal deles, noen må flytte, økonomien blir dårligere og det sosiale nettverket blir borte. Er det barn med i bildet må også samværsordninger avklares.

Les mer

Separasjon – kompliserende regler ved separasjon

Publisert: 12.08.2015

Hvem eier hva og hva er eiendelene verdt? Disse enkle spørsmålene skaper en serie konflikter i det økonomiske oppgjør mellom ektefeller som tar ut separasjon. Lovens kompliserte skjevdelingsregler og forvirrende bestemmelser om felleseie gjør ikke samlivsbruddene enklere.

Les mer

Samlivsbrudd – flytting uten avtale ved samlivsbrudd

Publisert: 12.08.2015

Mange flytter fra hverandre uten å avtale hvordan felles utgifter skal fordeles i tiden frem til det økonomiske oppgjøret er gjennomført. Det oppstår ofte tvister om hvem som skal betale hva, og uten en avtale kan det bli problemer i forhold til kreditorer.

Les mer

Ekteskap – økonomisk standardavtale, særeie eller ektepakt

Publisert: 05.08.2015

Loven gir ektefeller en omfattende økonomisk standardavtale. Problemet er at lovens standard slett ikke passer for alle. Alternativet er særeie og ektepakt. Advokatenes erfaring er at mange glemmer å oppdatere ektepakten når det skjer endringer i formue og gjeld.

Les mer
1 3 4 5