Ektepakt

Vil gi 100 % særeie til kona

Publisert: 11.06.2018

Vi har lyst å skrive særeie 100 % på kona. Hvordan gjør jeg det og eventuelt hjelp til å gjøre dette?

Les mer

Ønsker å sikre egenkapital

Publisert: 04.06.2018
Emneord: ,

Jeg har et spørsmål angående særeie. Mannen min og jeg har nettopp kjøpt et hus, men jeg eide en leilighet alene som er solgt og går dermed inn med en egenkapital som han ikke har. Jeg ønsker å opprette en kontrakt som sikrer at jeg får min egenkapital tilbake ved evt samlivsbrudd. Hvordan går jeg frem for å få dette?

Les mer

Arverett for ektefeller ved særeie

Publisert: 30.05.2018

Min mann og jeg har skrevet ektepakt med fullstendig særeie på hver vår bolig med innbo, løsøre og avkastning av særeie. Ved død, vil vi allikevel ha arverett etter hverandre? Vi ønsker ikke å arve noe etter hverandre, da vi synes det er mest rettferdig at særkullsbarna får det, siden vi hadde hvert vårt og det er en god forskjell i våre formuer?

Les mer

Skatt hvis man overfører hele boligen til kona

Publisert: 30.05.2018

Fast eiendom hvor begge betaler på lånet. Ektepar vil opprette ektepakt om kvinnens særeie, tinglyse og overføre eiendom til kona. De vil fortsatt betale sammen på lånet og mannen vil fortsette å bo i huset. Finnes en skattefri løsning?

Les mer

Ektepakt fjernet uten at partner var informert

Publisert: 14.05.2018
Emneord: ,

Kan en av partnere fjerne ektepakt som var tinglyst - uten å informere andre partner?

Les mer

Råd for signering av ektepakt

Publisert: 04.04.2018

Vi ønsker en avtale for å unngå skjevdeling av midlene (verdier og gjeld) vi tok med oss inn i ekteskapet. Slik vi har forstått det så sikrer ekteskapsloven en deling av midlene man tilegner seg fra og med ekteskapsinngåelse, slik at en avtale ikke er nødvendig for dette. Kan en ektepakt sikre likedeling av midler og gjeld vi begge tok med oss inn i ekteskapet? På hvilken måte lar dette seg gjøre rimeligst mulig?

Les mer

Mor ønsker at arven skal være særeie

Publisert: 11.12.2017

Jeg arver nå et beløp fra mor, som fortsatt lever. Hun har sagt muntlig at arven skal være mitt særeie. Det er også noe min ektefelle og jeg er enige om. Må vi skrive en avtale på det? Dersom jeg velger å sette beløpet inn på vårt felles rammelån for en tid, blir arven min da tapt? Vi er gjengifte og har egne men ingen felles barn.

Les mer

Hvordan påvirker penger i fond ektepakten?

Publisert: 06.12.2017

Vi har et ektepakt hvor jeg har delvis særeie (mine bankkontoer er mitt særeie). Hvis jeg setter penger som er i min konto i sparefond, sparepensjon eller investerer i aksjer, er det fortsatt mitt særeie på samme nivå som penger i min bankkonto? Eller må ektepakt endres?

Les mer

Eksmann mener ektepakten er ugyldig

Publisert: 20.11.2017

For noen år siden oppdaget jeg at min mann var utro. Jeg ga ham valget om å inngå en ektepakt med meg hvor jeg fikk en større andel av huset samt bilen. Han godtok ektepakten, men nå da vi går fra hverandre påstår han at han ble presset til å gå med på denne avtalen og sier han kan få den annullert og at han har en god sak.

Stemmer dette? For å ta meg av våre barn som har krevd en del, sa jeg også opp jobben min for et par år siden. Visste det var risiko men følte meg trygg pga ektepakten.

Les mer

Forskjell på å være samboer og gift

Publisert: 22.09.2017

Vi skal flytte sammen og lurte på om det er forskjell på å være gifte og samboere når det er snakk om å skrive samboeravtale og testamente? Vi har begge særkullsbarn, men ingen felles (og skal ikke ha). Har hørt om at man kan skrive avtale med særkullsbarn på begrensning inntil 1 million for den som sitter igjen i evt. uskifte. Gjelder dette også for samboere? Så har jeg hørt at det er noen regler om min 5 år som samboer før man kan arve hverandre? Er det enklere å være gift i denne situasjonen?

Les mer