Ektepakt

Særeie på tomt

Publisert: 13.11.2018
Emneord: , ,

Min mann måtte ha særeie på tomten han arvet fra sine foreldre (noe de bestemte). Vi har bygget hus på den, har han da særeie på huset også? Hva kan vi eventuelt gjøre? Kan han "selge" huset til meg, så kan vi ha felleseie på det? Er det lov og evt en mulighet?

Les mer

Spørsmål rundt opprettelse av ektepakt

Publisert: 16.10.2018
Emneord: ,

Skal gifte oss - den ene har ett særkullsbarn. Ønsker at lengstlevende skal kunne beholde felles bolig som eies 50/50. Resterende til familien på hver side. Hvordan gå frem? Sende informasjon til dere og inngå en avtale om at dere sette opp testament?

Les mer

Endre eieforhold i ekteskap

Publisert: 03.10.2018

Vi er gift og eier bolig sammen (50-50 %). Nå vil vi endre eieforholdet slik at den ene parten eier 70 % og den andre 30 %. Holder det med å skrive under en ektepakt? Bør det også meldes inn til skatteetaten?

Les mer

Fordeling av verdier ved salg av særeiet hus

Publisert: 13.08.2018

Jeg har bedt om separasjon fra min mann gjennom over 40 år. Jeg har en tinglyst ektepakt der det står at jeg har særeie på innbo og løsøre samt bankinnskudd og evt. verdipapirer som lyder på mitt navn. Min manns særeie omfatter det øvrige av det vi idag eier. Hva vi senere erverver skal være vedkommendes særeie. Hvis ekteskapet oppløses ved død, skal gjenlevende ektefelle ha adgang til å sitte i uskiftet bo med den annens særeie, verdi kr. 600 000,-. Hvordan blir fordelingen ved salg av hus?

Les mer

Arv og særeie på bolig i ekteskap

Publisert: 02.08.2018

Jeg og min kone er og skal fortsatt være gift. Jeg har kjøpt ut henne og fått tinglyst hennes andel i felles bolig på meg. Den er nå min. Hun bruker pengene til å kjøpe en bolig til sin sønn. Denne blir bare tinglyst på henne. Hva skjer om en av oss faller fra? Vi ønsker ikke å ha arverett på bolig overfor hverandre. Arver mine barn min bolig, og hennes barn hennes bolig. For ordens skyld kan jeg opplyse om at hun blir boende litt begge plasser, alt etter behovet for tilsyn hennes sønn måtte ha.

Les mer

Ektepakt og testament

Publisert: 02.08.2018

Da mine foreldre skilte seg, fikk min far med seg en eiendom av stor verdi ut av ekteskapet. Ifm. skilsmissen ble det laget en avtale mellom mine foreldre som sier at dersom min far gifter seg på ny skal det opprettes en ektepakt hvor nevnte eiendom skal være særeie. Samtidig opprettet min far et ugjenkallelig testamente hvor jeg og mitt søsken står som arvinger av eiendommen. Min far har nå giftet seg på ny. Hva vil konsekvensen være dersom han ikke oppretter en slik ektepakt?

Les mer

Hva skjer med gjeld når man gifter seg?

Publisert: 03.07.2018

Jeg om min kjæreste skal gifte oss i sommer. Jeg er eier av et selskap som det er åpnet konkurs i, av dette er det mulig at jeg får litt gjeld. Vil dette når vi gifter oss gå over på han også? Vil ikke at han skal måtte stå ansvarlig for min gjeld, men er usikker på om det blir hans ansvar også når vi blir gift. Kan kreditorer ta pant i min mans eiendeler som hus og bil o.l?

Les mer

Skrive ektepakt selv

Publisert: 02.07.2018
Emneord: ,

Skal gifte meg og ønsker å beholde huset og bilen. Før fikk jeg beskjed om at jeg kunne skrive dette selv (ektepakt/testamente) og at det holdt med 2 vitner over 18 år og oss. Samt at alle var til stede. (Ingen av oss har gjeld til andre). Trenger vi å registrere dette offentlig da? Eller kan vi to skrive ned oss i mellom med to vitner over 18 år og alle fire til stede.

Les mer

Råd om sikring av eiendom gjennom ektepakt

Publisert: 26.06.2018

Vi er gift og bor i et hus vi har bygget sammen. Hos leverandør av huset sto vi begge som kjøpere. Tomten huset står på fikk min mann i arv fra sine foreldre. Skjøtet på eiendommen står dermed på kun ham. Vi var gift da han fikk tomten. Mitt spørsmål er om vi bør foreta oss noe for å sikre meg i tilfelle brudd eller dødsfall? Har lest litt om å tinglyse skjøte på at han overdrar 50% av eiendommen til meg, og/eller ektepakt. Er det dette vi bør gjøre? Vi har felles barn, ingen har særkullsbarn.

Les mer

Uenigheter om arv av bolig

Publisert: 19.06.2018

Min mor og hennes mann solgte boligen de bodde i to år før han døde. De har vært sammen i 26 år, gift i 13. Det var hans bolig da hun flyttet inn, men hun har vært med å betale oppgradering, hage og alt som innebærer et daglig liv med regninger, mat,osv. Men aldri fått navnet sitt på skjøtet. Nå vil hans barn ha særarv på bolig som ble solgt FØR han døde samt 2/3 del av hans del av leiligheten de kjøpte sammen som begge eier. Hvilke rettigheter har min mor? Kan særkullsbarn forlange dette?

Les mer