Ektepakt

Ektepakt når ektefeller tjener ulikt

Publisert: 21.08.2019

I løpet av de 8 årene vi har vært gift har jeg tjent betydelig mer enn min kone. Et raskt overslag viser at jeg har brakt inn i "fellespotten" 8 MNOK mot hennes 3,5 MNOK. Nå har hun arvet 4,5 MNOK, hvor dette er investert i hytte på fjellet og båt med båtplass. Det er vel fornuftig å sette opp en god avtale i tilfelle skilsmisse eller at en av oss faller fra. Om vi ikke gjør det, er hovedregelen at alt skal deles 50/50 siden vi er gift?

Les mer

Ønsker særeie

Publisert: 24.06.2019
Emneord: , ,

Jeg har vært gift med en marokkaner i 6 år og mener det er på tide vi skriver ektepakt. Jeg eide en leilighet i Ålesund før vi giftet oss, den solgte jeg 1 år etter han kom til Norge i 2014. Han hadde ikke jobb. Jeg kjøpte den for 500 000 og solgte den for 1 650 000 med en verdiøkning på 1 150 000. Jeg ønsker dette skal være mitt særeie da jeg har 4 voksne barn og 8 barnebarn. Etter vi solgte og flyttet til Østlandet, har han jobbet og betalt inn i ny bolig, vi har felles lån. Han er barnløs. Er det OK?

Les mer

Kostnad for ektepakt

Publisert: 03.06.2019

Vi er et par som gifter oss nå i sommer og skulle gjerne hatt en særeieavtale siden vi skal kjøpe hus og jeg går inn med egenkapitalen som jeg gjerne vil ha på papiret før jeg gjør det. Hva koster dette hos dere?

Les mer

Sikre arven til særkullsbarn

Publisert: 09.05.2019

Lurer på hvordan arven blir fordelt hvis jeg dør først. Har giftet meg på nytt. Vi har ingen felles barn. Hun har 3 barn fra tidligere ekteskap, og jeg har 1 barn fra tidligere ekteskap.

Da vi giftet oss hadde jeg et nedbetalt hus som er tinglyst på meg. Senere har jeg arvet et sjøhus og en hytte etter mine foreldre. Hvordan vil mitt barn komme ut av et eventuelt arveoppgjør? Er det noe jeg kan gjøre, slik at min sønn kommer godt ut av dette arveoppgjøret mens jeg lever?

Les mer

Barn godtar ikke uskiftet bo

Publisert: 09.05.2019

Ektepar (gift i over 30 år) med 2 særkullsbarn hver, ingen felles barn. Hans barn vil ikke skrive under på avtale om at lengstlevende kan sitte i uskiftet bo (hennes barn har signert).

De har nettopp kjøpt ny borettslagsleilighet som må belånes litt. Han ønsker derfor å sikre sin kone ved å la henne ha særeie på den nye leiligheten. Det nye lånet skal derfor stå i kun hennes navn. Spm. er: Er dette OK? Vil hans arvinger kunne skape problemer dersom han dør først? Hva skjer dersom hun dør først?

Les mer

Tinglyse verdier som særeie hos ny ektefelle

Publisert: 24.04.2019

Om man kan registrere (tinglyse) bolig og andre verdier som den nye ektefellens særeie mens man selv fortsatt er i live? Da sikrer man sin nye mann eller kone. Barn fra tidligere forhold får ingenting av den nye ektefellens særeie. Er dette mulig uten å komme i rettssak i ettertid?

Les mer

Særeie på tomt

Publisert: 13.11.2018
Emneord: , ,

Min mann måtte ha særeie på tomten han arvet fra sine foreldre (noe de bestemte). Vi har bygget hus på den, har han da særeie på huset også? Hva kan vi eventuelt gjøre? Kan han "selge" huset til meg, så kan vi ha felleseie på det? Er det lov og evt en mulighet?

Les mer

Spørsmål rundt opprettelse av ektepakt

Publisert: 16.10.2018
Emneord: ,

Skal gifte oss - den ene har ett særkullsbarn. Ønsker at lengstlevende skal kunne beholde felles bolig som eies 50/50. Resterende til familien på hver side. Hvordan gå frem? Sende informasjon til dere og inngå en avtale om at dere sette opp testament?

Les mer

Endre eieforhold i ekteskap

Publisert: 03.10.2018

Vi er gift og eier bolig sammen (50-50 %). Nå vil vi endre eieforholdet slik at den ene parten eier 70 % og den andre 30 %. Holder det med å skrive under en ektepakt? Bør det også meldes inn til skatteetaten?

Les mer

Fordeling av verdier ved salg av særeiet hus

Publisert: 13.08.2018

Jeg har bedt om separasjon fra min mann gjennom over 40 år. Jeg har en tinglyst ektepakt der det står at jeg har særeie på innbo og løsøre samt bankinnskudd og evt. verdipapirer som lyder på mitt navn. Min manns særeie omfatter det øvrige av det vi idag eier. Hva vi senere erverver skal være vedkommendes særeie. Hvis ekteskapet oppløses ved død, skal gjenlevende ektefelle ha adgang til å sitte i uskiftet bo med den annens særeie, verdi kr. 600 000,-. Hvordan blir fordelingen ved salg av hus?

Les mer
1 2 3 6