Ektepakt

Kostnad for ektepakt

Publisert: 03.06.2019

Vi er et par som gifter oss nå i sommer og skulle gjerne hatt en særeieavtale siden vi skal kjøpe hus og jeg går inn med egenkapitalen som jeg gjerne vil ha på papiret før jeg gjør det. Hva koster dette hos dere?

Les mer

Sikre arven til særkullsbarn

Publisert: 09.05.2019

Lurer på hvordan arven blir fordelt hvis jeg dør først. Har giftet meg på nytt. Vi har ingen felles barn. Hun har 3 barn fra tidligere ekteskap, og jeg har 1 barn fra tidligere ekteskap.

Da vi giftet oss hadde jeg et nedbetalt hus som er tinglyst på meg. Senere har jeg arvet et sjøhus og en hytte etter mine foreldre. Hvordan vil mitt barn komme ut av et eventuelt arveoppgjør? Er det noe jeg kan gjøre, slik at min sønn kommer godt ut av dette arveoppgjøret mens jeg lever?

Les mer

Barn godtar ikke uskiftet bo

Publisert: 09.05.2019

Ektepar (gift i over 30 år) med 2 særkullsbarn hver, ingen felles barn. Hans barn vil ikke skrive under på avtale om at lengstlevende kan sitte i uskiftet bo (hennes barn har signert).

De har nettopp kjøpt ny borettslagsleilighet som må belånes litt. Han ønsker derfor å sikre sin kone ved å la henne ha særeie på den nye leiligheten. Det nye lånet skal derfor stå i kun hennes navn. Spm. er: Er dette OK? Vil hans arvinger kunne skape problemer dersom han dør først? Hva skjer dersom hun dør først?

Les mer

Tinglyse verdier som særeie hos ny ektefelle

Publisert: 24.04.2019

Om man kan registrere (tinglyse) bolig og andre verdier som den nye ektefellens særeie mens man selv fortsatt er i live? Da sikrer man sin nye mann eller kone. Barn fra tidligere forhold får ingenting av den nye ektefellens særeie. Er dette mulig uten å komme i rettssak i ettertid?

Les mer

Særeie på tomt

Publisert: 13.11.2018
Emneord: , ,

Min mann måtte ha særeie på tomten han arvet fra sine foreldre (noe de bestemte). Vi har bygget hus på den, har han da særeie på huset også? Hva kan vi eventuelt gjøre? Kan han "selge" huset til meg, så kan vi ha felleseie på det? Er det lov og evt en mulighet?

Les mer

Spørsmål rundt opprettelse av ektepakt

Publisert: 16.10.2018
Emneord: ,

Skal gifte oss - den ene har ett særkullsbarn. Ønsker at lengstlevende skal kunne beholde felles bolig som eies 50/50. Resterende til familien på hver side. Hvordan gå frem? Sende informasjon til dere og inngå en avtale om at dere sette opp testament?

Les mer

Endre eieforhold i ekteskap

Publisert: 03.10.2018

Vi er gift og eier bolig sammen (50-50 %). Nå vil vi endre eieforholdet slik at den ene parten eier 70 % og den andre 30 %. Holder det med å skrive under en ektepakt? Bør det også meldes inn til skatteetaten?

Les mer

Fordeling av verdier ved salg av særeiet hus

Publisert: 13.08.2018

Jeg har bedt om separasjon fra min mann gjennom over 40 år. Jeg har en tinglyst ektepakt der det står at jeg har særeie på innbo og løsøre samt bankinnskudd og evt. verdipapirer som lyder på mitt navn. Min manns særeie omfatter det øvrige av det vi idag eier. Hva vi senere erverver skal være vedkommendes særeie. Hvis ekteskapet oppløses ved død, skal gjenlevende ektefelle ha adgang til å sitte i uskiftet bo med den annens særeie, verdi kr. 600 000,-. Hvordan blir fordelingen ved salg av hus?

Les mer

Arv og særeie på bolig i ekteskap

Publisert: 02.08.2018

Jeg og min kone er og skal fortsatt være gift. Jeg har kjøpt ut henne og fått tinglyst hennes andel i felles bolig på meg. Den er nå min. Hun bruker pengene til å kjøpe en bolig til sin sønn. Denne blir bare tinglyst på henne. Hva skjer om en av oss faller fra? Vi ønsker ikke å ha arverett på bolig overfor hverandre. Arver mine barn min bolig, og hennes barn hennes bolig. For ordens skyld kan jeg opplyse om at hun blir boende litt begge plasser, alt etter behovet for tilsyn hennes sønn måtte ha.

Les mer

Ektepakt og testament

Publisert: 02.08.2018

Da mine foreldre skilte seg, fikk min far med seg en eiendom av stor verdi ut av ekteskapet. Ifm. skilsmissen ble det laget en avtale mellom mine foreldre som sier at dersom min far gifter seg på ny skal det opprettes en ektepakt hvor nevnte eiendom skal være særeie. Samtidig opprettet min far et ugjenkallelig testamente hvor jeg og mitt søsken står som arvinger av eiendommen. Min far har nå giftet seg på ny. Hva vil konsekvensen være dersom han ikke oppretter en slik ektepakt?

Les mer
1 2 3 5