Eierforhold for samboere

Samboers eierandel i bolig

Publisert: 30.05.2018

Jeg lurer litt på dette med eierandel av bolig. Jeg og min samboer skal kjøpe oss bolig, og slik økonomien er nå har jeg mest egenkapital, slik at fordelingen blir ca 60/40. Min samboer (27 år) vurderer å bruke sin BSU-konto for å øke eierandelen. Er dette gunstig?

Les mer

Tips til endring av eierbrøken på bolig

Publisert: 24.04.2018

Vi eier 50/50 i boligen men gikk inn med ulik egenandel da vi kjøpte boligen. Ved et eventuelt brudd eller dødsfall ønsker vi at disse tingene gjenspeiles riktig. Vi ønsker nå å endre på eierbrøken på boligen, og med innskuddet av forskjellig egenandel vil nå eierforholdet være 60/40. Resterende gjeld på bolig skal deles 50/50. Hvordan går vi frem? Må det tinglyses på nytt? Boligen vår er andel av et borettslag.

Les mer

Vil kjøpe ut samboer

Publisert: 10.04.2018

Jeg skal kjøpe ut samboer. Vi har felles bolig vi kjøpte for 1,5 mill i 2014. Jeg har lagt inn 300.000,- i boligen som jeg har arvet, mens han har stått for 60% av lånet. Altså litt mer enn meg har han betalt på lånet. Faren hans har hjulpet oss å pusse opp gratis. Huset er nå verdt 2.250.000,- Hva er riktig å kjøpe han ut for?

Les mer

Beregne samboers andel av bolig

Publisert: 05.04.2018

Jeg har kjøpt hus sammen med min samboer. Pris 6 900 000 uten omkostninger, 7 100 000 med omkostninger. Vi gikk inn med 300 000 pluss pant i min bolig på 1 million. Vi har betalt ned slik at vi pr i dag har lån på 6,6. Jeg skal innfri panteobligasjonen 1. juli, og vil ha en kontrakt på plass før dette. Hvordan regner jeg meg fram til eierandelen på huset, og hvordan skriver vi denne kontrakten?

Les mer

Eierandel som samboer

Publisert: 25.03.2018

Jeg står som eier av halvparten av huset i kartverket, men samboer (som i sin tid kjøpte huset) har hele lånet på seg. Foreløpig har vi ikke samboerkontrakt. Eier jeg formelt halvparten, eller må huslånet også stå på meg? Må jeg uansett ha samboeravtale på dette?

Les mer

Kjøpe seg inn i samboers leilighet

Publisert: 25.03.2018

Min samboer eier boligen vi bor i, og jeg ønsker å kjøpe meg inn og eie 50 % av boligen. Hvordan gjøres dette på den beste måten når han allerede har nedbetalt litt av sitt lån i løpet av ca 2 år. Er det lurest med et mellomlegg og at jeg blir medlånetaker til hans lån eller hva bør vi gjøre?

Les mer

Vil regne ut riktig egenkapital

Publisert: 23.02.2018

Jeg kjøpte bolig for 1 million i 2011. Brukte 300 00 i egenkapital og 700 000 i lån. Har totalrenovert med kombinasjon av egenkapital og opptak lån, og har nå verdi 2 millioner.

Ektefelle skal kjøpe seg inn. Lån er nå på 1.4 millioner. Det sies da at min egenkapital er 600 000 som er gapet mellom verdi og lån? Om han da kjøper seg inn med 300 000, eier han da 50 % av boligen? (skal betale 1/2 av lån også). Det jeg ikke skjønner her er at min tidligere egenkapital på 300 000 ikke skal hensyntas eller burde den det? Hva foreslår dere?

Les mer

Ny samboer vil kjøpe seg inn i bolig

Publisert: 03.02.2018

Hun og han planlegger å bli samboere. Hun ønsker å selge sin leilighet og kjøpe seg inn i hans enebolig med 50 %. Hans bolig er verdt ca 4 millioner, huslån er 2,2 millioner.

Er følgende en god løsning: Hun blir medlånsansvarlig for hans lån 50/50 og utgifter deles likt. Det tinglyses at hun eier halve boligen. I stedet for at hun betaler han halve egenkapitalen, kr 900 000,- utstedes et gjeldsbrev/ heftelse e l på at ved samlivsbrudd, skal dette beløpet, kr 900 000,- fratrekkes hennes del av oppgjør.

Les mer

Samboer skal kjøpe seg inn i bolig

Publisert: 04.01.2018

Jeg har en kjæreste som skal kjøpe seg inn i min bolig. Han har en del egenkapital, men ikke "nok" ifht verdien, så vi har planer om å betale seg inn med det han har, så skriver vi særeie på resten for å eie 50/50. Men hvordan går vi fram med banken for å få satt lånet over på han, hvilke samboerkontrakt bør vi skrive? Vi har også tenkt å tinglyse pantedokumentet med en urådighetserklæring. Men hvordan ordner man alt praktisk og papirarbeid, punkt for punkt?

Les mer
1 5 6 7