Eierforhold for samboere

Kjøpe seg inn i samboers leilighet

Publisert: 25.03.2018

Min samboer eier boligen vi bor i, og jeg ønsker å kjøpe meg inn og eie 50 % av boligen. Hvordan gjøres dette på den beste måten når han allerede har nedbetalt litt av sitt lån i løpet av ca 2 år. Er det lurest med et mellomlegg og at jeg blir medlånetaker til hans lån eller hva bør vi gjøre?

Les mer

Vil regne ut riktig egenkapital

Publisert: 23.02.2018

Jeg kjøpte bolig for 1 million i 2011. Brukte 300 00 i egenkapital og 700 000 i lån. Har totalrenovert med kombinasjon av egenkapital og opptak lån, og har nå verdi 2 millioner.

Ektefelle skal kjøpe seg inn. Lån er nå på 1.4 millioner. Det sies da at min egenkapital er 600 000 som er gapet mellom verdi og lån? Om han da kjøper seg inn med 300 000, eier han da 50 % av boligen? (skal betale 1/2 av lån også). Det jeg ikke skjønner her er at min tidligere egenkapital på 300 000 ikke skal hensyntas eller burde den det? Hva foreslår dere?

Les mer

Ny samboer vil kjøpe seg inn i bolig

Publisert: 03.02.2018

Hun og han planlegger å bli samboere. Hun ønsker å selge sin leilighet og kjøpe seg inn i hans enebolig med 50 %. Hans bolig er verdt ca 4 millioner, huslån er 2,2 millioner.

Er følgende en god løsning: Hun blir medlånsansvarlig for hans lån 50/50 og utgifter deles likt. Det tinglyses at hun eier halve boligen. I stedet for at hun betaler han halve egenkapitalen, kr 900 000,- utstedes et gjeldsbrev/ heftelse e l på at ved samlivsbrudd, skal dette beløpet, kr 900 000,- fratrekkes hennes del av oppgjør.

Les mer

Samboer skal kjøpe seg inn i bolig

Publisert: 04.01.2018

Jeg har en kjæreste som skal kjøpe seg inn i min bolig. Han har en del egenkapital, men ikke "nok" ifht verdien, så vi har planer om å betale seg inn med det han har, så skriver vi særeie på resten for å eie 50/50. Men hvordan går vi fram med banken for å få satt lånet over på han, hvilke samboerkontrakt bør vi skrive? Vi har også tenkt å tinglyse pantedokumentet med en urådighetserklæring. Men hvordan ordner man alt praktisk og papirarbeid, punkt for punkt?

Les mer

Eierandel i samboeravtale

Publisert: 19.12.2017

Samboere i snart fem år, har fått en standard samboerkontrakt på 50/50 i forhold til huslånet. Vil en samboerkontrakt være nok for meg hvis det oppstår et samlivsbrudd for å sikre meg verdier når lånet står i hans navn? Hvordan vil det funke, hvis han vil ha huset? Vil jeg bli ansvarlig for halvparten av gjelden, hvis jeg ikke har huset? Eller må han "kjøpe meg ut" på et vis? Kontrakten vår spesifiserer ikke noe om det som allerede er nedbetalt. Ellers har jeg har bidratt med "leie" i 4 år.

Les mer

Kan man beskytte bolig mot den ene samboers kreditorer?

Publisert: 30.10.2017

Vi er et par som har bodd sammen i flere år og vi kjøpte hus sammen for to år siden. Dette måtte vi nå selge for et halvt år siden, da min økonomi førte til at huset nærmet seg tvangssalg. Nå vil min samboer kjøpe nytt hus for en arv han nå får. Er det noen måte å «frede» det huset på? Å gjøre slik at namsmann ikke kan tvangsselge dette grunnet min økonomiske situasjon. Vi ønsker å bo sammen videre.

Les mer

Eierandel i bolig etter oppussing den ene betalte for

Publisert: 16.10.2017

Samlivsbrudd etter ett års samliv i nykjøpt bolig. Leilighet kjøpt for 1,44 mill for ett år siden. Vi har pusset opp hele leiligheten. Ny takst ble 1,8 mill. Låneopptak på 1,44, likt fordelt på begge. Jeg har betalt kr. 100 000,- mer av oppussings-kostnadene. Pengene var en gave fra min bestemor til meg. Min eks-kjæreste tenker å kjøpe meg ut, men mener at jeg kun skal ha 50 000,- ekstra i tillegg til verdi. Hvordan regne ut prosentvis eierandel av boligen ved ulikt innskudd, da det var et oppussingsobjekt?

Les mer

Samboer vil kjøpe seg inn i hus verdt 4 millioner

Publisert: 03.10.2017

Jeg kjøpte et hus til 2.5 millioner i 2013, hvor taksten var 3 millioner. Jeg fikk 500 000 i arv i form av "avslag" på kjøpesummen fra familien min. I dag har jeg en samboer med et felles barn, hvor vi begge ønsker at hun skal kunne kjøpe seg inn. Alle mine ekstra inntekter fra overtid, bonuser er lagt i huset for å utbedre det slikt at det i dag har en verdi på 4 millioner. Hvordan kan hun kjøpe seg inn på en best mulig og rettferdig måte for alle parter? Jeg har i dag et lån på 3 millioner på dette huset.

Les mer

Samboer krever avkastning på sin egenkapital i bolig

Publisert: 02.10.2017

Samboeren min og jeg kjøpte et hus for 2 år siden til 5,3 millioner. Han gikk inn med 500 000 i egenkapital - jeg ingenting. Vi har kontrakt på delt lån; 50/50 og har betjent det slik siden. Jeg har med andre ord halvparten av lånet, selv om jeg tjener mindre enn ham, og vi har delt alt av mat/husholdning. Vi har gått fra hverandre og skal selge, men han sier han skal ha avkastninger på sitt egenkapital, i tillegg til gevinst, selv om vi ikke har noe kontrakt på dette. Kan han gjøre det?

Les mer

Eierandel på småbruk

Publisert: 09.06.2017

Jeg og samboer tok opp felles lån på ca 3 000 000 og kjøpte et småbruk. Vi står med 50 % eierandel hver. Han er hovedlånetaker på lån, jeg er medlånetaker. Vi betaler like mye hver på lånet. Men ut fra hans bank der jeg er oppført som disponent. Bør jeg betale min part av lån fra min egen bank? Eller holder det at jeg står som disponent. Lurer på om man bør sikre seg mht tinglysing av eierandel? Hvordan finne ut om våre eierandeler er tinglyst? Vi har ikke samboerkontrakt. Har ett felles barn.

Les mer