Eierforhold for samboere

Samboer skal kjøpe seg inn i bolig

Publisert: 04.01.2018

Jeg har en kjæreste som skal kjøpe seg inn i min bolig. Han har en del egenkapital, men ikke "nok" ifht verdien, så vi har planer om å betale seg inn med det han har, så skriver vi særeie på resten for å eie 50/50. Men hvordan går vi fram med banken for å få satt lånet over på han, hvilke samboerkontrakt bør vi skrive? Vi har også tenkt å tinglyse pantedokumentet med en urådighetserklæring. Men hvordan ordner man alt praktisk og papirarbeid, punkt for punkt?

Les mer

Eierandel i samboeravtale

Publisert: 19.12.2017

Samboere i snart fem år, har fått en standard samboerkontrakt på 50/50 i forhold til huslånet. Vil en samboerkontrakt være nok for meg hvis det oppstår et samlivsbrudd for å sikre meg verdier når lånet står i hans navn? Hvordan vil det funke, hvis han vil ha huset? Vil jeg bli ansvarlig for halvparten av gjelden, hvis jeg ikke har huset? Eller må han "kjøpe meg ut" på et vis? Kontrakten vår spesifiserer ikke noe om det som allerede er nedbetalt. Ellers har jeg har bidratt med "leie" i 4 år.

Les mer

Kan man beskytte bolig mot den ene samboers kreditorer?

Publisert: 30.10.2017

Vi er et par som har bodd sammen i flere år og vi kjøpte hus sammen for to år siden. Dette måtte vi nå selge for et halvt år siden, da min økonomi førte til at huset nærmet seg tvangssalg. Nå vil min samboer kjøpe nytt hus for en arv han nå får. Er det noen måte å «frede» det huset på? Å gjøre slik at namsmann ikke kan tvangsselge dette grunnet min økonomiske situasjon. Vi ønsker å bo sammen videre.

Les mer

Eierandel i bolig etter oppussing den ene betalte for

Publisert: 16.10.2017

Samlivsbrudd etter ett års samliv i nykjøpt bolig. Leilighet kjøpt for 1,44 mill for ett år siden. Vi har pusset opp hele leiligheten. Ny takst ble 1,8 mill. Låneopptak på 1,44, likt fordelt på begge. Jeg har betalt kr. 100 000,- mer av oppussings-kostnadene. Pengene var en gave fra min bestemor til meg. Min eks-kjæreste tenker å kjøpe meg ut, men mener at jeg kun skal ha 50 000,- ekstra i tillegg til verdi. Hvordan regne ut prosentvis eierandel av boligen ved ulikt innskudd, da det var et oppussingsobjekt?

Les mer

Samboer vil kjøpe seg inn i hus verdt 4 millioner

Publisert: 03.10.2017

Jeg kjøpte et hus til 2.5 millioner i 2013, hvor taksten var 3 millioner. Jeg fikk 500 000 i arv i form av "avslag" på kjøpesummen fra familien min. I dag har jeg en samboer med et felles barn, hvor vi begge ønsker at hun skal kunne kjøpe seg inn. Alle mine ekstra inntekter fra overtid, bonuser er lagt i huset for å utbedre det slikt at det i dag har en verdi på 4 millioner. Hvordan kan hun kjøpe seg inn på en best mulig og rettferdig måte for alle parter? Jeg har i dag et lån på 3 millioner på dette huset.

Les mer

Samboer krever avkastning på sin egenkapital i bolig

Publisert: 02.10.2017

Samboeren min og jeg kjøpte et hus for 2 år siden til 5,3 millioner. Han gikk inn med 500 000 i egenkapital - jeg ingenting. Vi har kontrakt på delt lån; 50/50 og har betjent det slik siden. Jeg har med andre ord halvparten av lånet, selv om jeg tjener mindre enn ham, og vi har delt alt av mat/husholdning. Vi har gått fra hverandre og skal selge, men han sier han skal ha avkastninger på sitt egenkapital, i tillegg til gevinst, selv om vi ikke har noe kontrakt på dette. Kan han gjøre det?

Les mer

Eierandel på småbruk

Publisert: 09.06.2017

Jeg og samboer tok opp felles lån på ca 3 000 000 og kjøpte et småbruk. Vi står med 50 % eierandel hver. Han er hovedlånetaker på lån, jeg er medlånetaker. Vi betaler like mye hver på lånet. Men ut fra hans bank der jeg er oppført som disponent. Bør jeg betale min part av lån fra min egen bank? Eller holder det at jeg står som disponent. Lurer på om man bør sikre seg mht tinglysing av eierandel? Hvordan finne ut om våre eierandeler er tinglyst? Vi har ikke samboerkontrakt. Har ett felles barn.

Les mer

Ansvar for ekssamboers gjeld?

Publisert: 19.05.2017

Jeg og samboer gikk ifra hverandre for over 2 år siden. Vi ble enig om at han skulle få sitte med huset siden han var 1. låntaker, og at han hadde fast jobb med stabil, god inntekt.

Jeg har prøvd å få meg skrevet at huset fra første stund, men han har nektet og skrive under på det. Så har det seg slik at da etter 2 år, fikk jeg masse brev om at de ikke fikk tak i samboer, og at han ikke har betalt noen regninger og huslånet på lang tid. Dette har da resultert i at huset ble tvangssolgt.

Men nå har jeg fått ett brev om at det er jeg som må betale hele gjelden som er igjen på huset (det er mye). Han slipper å betale fordi han får kun støtte fra NAV. Jeg har kun 30 % stilling med ett barn 100 % alene. Må jeg betale hele gjelden hans? Eller hva kan jeg gjøre ?

Les mer