Eierforhold for samboere

Vil kjøpe ut samboer

Publisert: 10.04.2018

Jeg skal kjøpe ut samboer. Vi har felles bolig vi kjøpte for 1,5 mill i 2014. Jeg har lagt inn 300.000,- i boligen som jeg har arvet, mens han har stått for 60% av lånet. Altså litt mer enn meg har han betalt på lånet. Faren hans har hjulpet oss å pusse opp gratis. Huset er nå verdt 2.250.000,- Hva er riktig å kjøpe han ut for?

Les mer

Beregne samboers andel av bolig

Publisert: 05.04.2018

Jeg har kjøpt hus sammen med min samboer. Pris 6 900 000 uten omkostninger, 7 100 000 med omkostninger. Vi gikk inn med 300 000 pluss pant i min bolig på 1 million. Vi har betalt ned slik at vi pr i dag har lån på 6,6. Jeg skal innfri panteobligasjonen 1. juli, og vil ha en kontrakt på plass før dette. Hvordan regner jeg meg fram til eierandelen på huset, og hvordan skriver vi denne kontrakten?

Les mer

Eierandel som samboer

Publisert: 25.03.2018

Jeg står som eier av halvparten av huset i kartverket, men samboer (som i sin tid kjøpte huset) har hele lånet på seg. Foreløpig har vi ikke samboerkontrakt. Eier jeg formelt halvparten, eller må huslånet også stå på meg? Må jeg uansett ha samboeravtale på dette?

Les mer

Kjøpe seg inn i samboers leilighet

Publisert: 25.03.2018

Min samboer eier boligen vi bor i, og jeg ønsker å kjøpe meg inn og eie 50 % av boligen. Hvordan gjøres dette på den beste måten når han allerede har nedbetalt litt av sitt lån i løpet av ca 2 år. Er det lurest med et mellomlegg og at jeg blir medlånetaker til hans lån eller hva bør vi gjøre?

Les mer

Vil regne ut riktig egenkapital

Publisert: 23.02.2018

Jeg kjøpte bolig for 1 million i 2011. Brukte 300 00 i egenkapital og 700 000 i lån. Har totalrenovert med kombinasjon av egenkapital og opptak lån, og har nå verdi 2 millioner.

Ektefelle skal kjøpe seg inn. Lån er nå på 1.4 millioner. Det sies da at min egenkapital er 600 000 som er gapet mellom verdi og lån? Om han da kjøper seg inn med 300 000, eier han da 50 % av boligen? (skal betale 1/2 av lån også). Det jeg ikke skjønner her er at min tidligere egenkapital på 300 000 ikke skal hensyntas eller burde den det? Hva foreslår dere?

Les mer

Ny samboer vil kjøpe seg inn i bolig

Publisert: 03.02.2018

Hun og han planlegger å bli samboere. Hun ønsker å selge sin leilighet og kjøpe seg inn i hans enebolig med 50 %. Hans bolig er verdt ca 4 millioner, huslån er 2,2 millioner.

Er følgende en god løsning: Hun blir medlånsansvarlig for hans lån 50/50 og utgifter deles likt. Det tinglyses at hun eier halve boligen. I stedet for at hun betaler han halve egenkapitalen, kr 900 000,- utstedes et gjeldsbrev/ heftelse e l på at ved samlivsbrudd, skal dette beløpet, kr 900 000,- fratrekkes hennes del av oppgjør.

Les mer

Samboer skal kjøpe seg inn i bolig

Publisert: 04.01.2018

Jeg har en kjæreste som skal kjøpe seg inn i min bolig. Han har en del egenkapital, men ikke "nok" ifht verdien, så vi har planer om å betale seg inn med det han har, så skriver vi særeie på resten for å eie 50/50. Men hvordan går vi fram med banken for å få satt lånet over på han, hvilke samboerkontrakt bør vi skrive? Vi har også tenkt å tinglyse pantedokumentet med en urådighetserklæring. Men hvordan ordner man alt praktisk og papirarbeid, punkt for punkt?

Les mer

Eierandel i samboeravtale

Publisert: 19.12.2017

Samboere i snart fem år, har fått en standard samboerkontrakt på 50/50 i forhold til huslånet. Vil en samboerkontrakt være nok for meg hvis det oppstår et samlivsbrudd for å sikre meg verdier når lånet står i hans navn? Hvordan vil det funke, hvis han vil ha huset? Vil jeg bli ansvarlig for halvparten av gjelden, hvis jeg ikke har huset? Eller må han "kjøpe meg ut" på et vis? Kontrakten vår spesifiserer ikke noe om det som allerede er nedbetalt. Ellers har jeg har bidratt med "leie" i 4 år.

Les mer

Kan man beskytte bolig mot den ene samboers kreditorer?

Publisert: 30.10.2017

Vi er et par som har bodd sammen i flere år og vi kjøpte hus sammen for to år siden. Dette måtte vi nå selge for et halvt år siden, da min økonomi førte til at huset nærmet seg tvangssalg. Nå vil min samboer kjøpe nytt hus for en arv han nå får. Er det noen måte å «frede» det huset på? Å gjøre slik at namsmann ikke kan tvangsselge dette grunnet min økonomiske situasjon. Vi ønsker å bo sammen videre.

Les mer

Eierandel i bolig etter oppussing den ene betalte for

Publisert: 16.10.2017

Samlivsbrudd etter ett års samliv i nykjøpt bolig. Leilighet kjøpt for 1,44 mill for ett år siden. Vi har pusset opp hele leiligheten. Ny takst ble 1,8 mill. Låneopptak på 1,44, likt fordelt på begge. Jeg har betalt kr. 100 000,- mer av oppussings-kostnadene. Pengene var en gave fra min bestemor til meg. Min eks-kjæreste tenker å kjøpe meg ut, men mener at jeg kun skal ha 50 000,- ekstra i tillegg til verdi. Hvordan regne ut prosentvis eierandel av boligen ved ulikt innskudd, da det var et oppussingsobjekt?

Les mer