Eierforhold for samboere

Ønsker å beholde boligen etter samlivsbrudd

Publisert: 01.10.2019

Jeg har kjøpt bolig med min partner hvor jeg sto for hele egenkapitalen som utgjør halve kjøpesummen av boligen. Resterende er lån. Mitt spørsmål er følgende, er det mulig og kjøpe ut min partner eller rett og slett få inn en ny eier/lånetaker ved siden av meg? Eller finnes det andre løsninger ved samlivsbrudd i denne situasjonen hvor jeg vil beholde boligen.

Les mer

Samboer vil ha alt overskuddet fra boligsalg

Publisert: 01.10.2019

Jeg og sønnen min kjøpte et hus i 2012, vi solgte huset i 2017 og delte pengene, vi satt igjen med nesten 900 000 kr hver. Pga min jobbsituasjon, så fikk ikke jeg boliglån, men samboeren min og han fikk egenkapitalen min og kjøpte en leilighet som vi bor i nå. Nå vil han «kaste» meg ut, men det er mine penger? Jeg har bevis for at pengene ble overført til hans konto, og at han hele livet sitt har vært i inkasso, gjeld til staten (ble gjeldfri når han kjøpte i fjord. Jeg står ikke som eier.

Les mer

Oppgjør ved samlivsbrudd med ulik eierbrøk

Publisert: 27.09.2019

Ved samlivsbrudd der den ene skal flytte ut, lurer jeg på om gjeld på felles lån skal trekkes fra boligens verdi før vi gjør opp etter eierbrøken. Kort fortalt gikk hun inn med mindre egenkapital enn meg, reflektert i en eierbrøk på 55/45 i min favør. Lånet er delt 50/50 og vi har betalt likt ned på det. Hun ønsker å kjøpe meg ut etter verdivurdering av boligen. Skal lånet trekkes fra før jeg mottar 55 % av verdien, eller etter?

Les mer

Hvem er offisiell eier av huset?

Publisert: 27.08.2019

Jeg står ovenfor et mulig samlivsbrudd og trenger i den forbindelse å finne ut av mine rettigheter. Vi bor i mitt barndomshjem. Jeg står på skjøtet og i grunnboken. Begge står på lånet. Hvem eier da offisielt huset? Hvis det skulle vise seg at vi eier halvparten hver, kan det sies at jeg ved kjøp la inn min morsarv på 750 000. Kjøpesum var 4 mill. Siden summen ble skutt inn ved kjøp, eier jeg da en større andel enn han, eller vil jeg bare kunne ta ut en evt verdistigning av disse?

Les mer

Samlivsbrudd når en har betalt mer for bolig enn den andre

Publisert: 21.08.2019

Hvordan vil det arte seg ved et samlivsbrudd der den ene parten stilte med 300 000 i egenandel til boligkjøp for mange år siden, og den andre ingenting? Blir det da trukket 300 000 fra evt salgssum på huset før det deles på to, eller blir det mer? (inflasjon og prisøkning på bolig? Begge står som likeverdige eiere av huset.

Les mer

Fordeling av bolig etter samlivsbrudd

Publisert: 21.08.2019

Er inne i et samlivsbrudd etter 19 år. Er kun samboer uten skriftlig avtale. Flyttet inn til samboer i hans hus og bodde der i 5 år og betalte da en sum i måneden for boutgifter. Etter 5 år så kjøpte vi felles bolig (vi har 50/50 eierandel og felles lån). Etter 14 år i felles bolig så er det nå samlivsbrudd. Hvordan fordeles verdien på bolig nå? Skal det fordeles etter hva vi hadde med inn (egenkapital ved kjøp av hus) minus hva vi nå har i lån, dvs etter skjevdelingsprinsippet?

Les mer

Tinglysing når samboer kjøper seg inn i bolig

Publisert: 06.08.2019

Jeg har blitt samboer og det er meningen at jeg skal kjøpe meg inn i hennes bolig med 50 % da jeg har solgt min bolig. Hennes bolig har en verdi på ca 2,7 mill. Hun har et lån på 560 000,- og jeg har egenkapital på 1,9 mill. Kan vi skrive samboerkontrakt der det står at jeg eier 50 % av boligen, eller må det tinglyses og betale 2,5 % dokumentavgift?

Les mer

Eks-samboer nekter å selge bolig

Publisert: 12.06.2019

Jeg og samboer gikk fra hverandre for snart 2 år siden og la hus vi begge eier likt ut for salg. Bestemte oss for å prøve igjen, men det funket ikke. Sambo flyttet ut for 3 mnd, jeg bor i huset. Huset har hele tiden stått for salg. Ingen bud, ingen på visning. Satt ned pris en gang, eks-sambo nekter å sette ned mer. Er belastning for meg å bli boende, jeg kommer ikke videre etter bruddet før huset er solgt og jeg kan flytte ut. Hvor lenge kan han nekte? Kan jeg gjøre noe? Han nekter å bo i huset.

Les mer

Samboer krever tilbakebetalt penger for leilighet

Publisert: 04.06.2019

Samboeren min og jeg kjøpte en leilighet sammen for 2 år siden. Jeg har betalt lån for begge til banken hver måned mot at hun har overført sin del av lånet til min konto. Nå ønsker hun å si opp sin del og flytte ut (jeg blir boende i leiligheten). Hun ber nå at jeg tilbakebetaler alt hun har betalt så langt til banken. Hvis jeg gjør det, betyr det at hun har bodd gratis de to siste årene i leiligheten som nå er min. Har jeg krav på å be om leie fra henne fra de årene hun har bodd her?

Les mer

Kjøpe seg inn i samboers leilighet

Publisert: 03.06.2019

Kjæresten min eier en leilighet som jeg kan kjøpe meg inn i. Beløpet mitt er ca 100 000. Etterhvert vil jeg forsøke å kjøpe meg inn mer. Bør jeg betale han husleie? Hvordan bør jeg/vi gjøre dette? Tinglyse dokumentet?

Felles utgiftskonto, vi har ulike banker. Hvordan skal jeg gå frem for å sikre meg at ved eventuelt samlivsbrudd så får jeg også økonomisk kompensasjon for de 100 000 kr jeg kjøpte meg inn med. Vi har barn fra tidligere ekteskap, men ingen felles.

Les mer
1 2 3 5