Eierforhold for samboere

Krav på kompensasjon for penger lagt inn i bolig

Publisert: 03.01.2020

Har jeg krav på kompensasjon når jeg har bidratt med en verdiøkning på ca 1 million på hennes bolig? Jeg har gjort alt arbeid på huset og ca 200 000 kr av mine penger, er det noen mulighet for å få dekket mine utlegg og arbeidsinnsats etter jeg har flyttet?

Les mer

Fordeling av hytte etter samlivsbrudd

Publisert: 16.10.2019

Har vært samboer i 18 år, skal nå flytte fra hverandre. To felles barn. Jeg kjøpte hytte for 13 år siden. Vi bruker hytta veldig mye, og samboeren min (og barna) er der like mye som meg. Vi deler selvsagt på utgifter til mat og klær etc vi benytter på hytta, men det er kun jeg som betaler lån, vedlikehold, strøm, forsikring. Jeg har altså hatt større utgifter enn ham, på noe vi begge har brukt like mye. Hvordan kan vi ta hensyn til dette når vi skal fordele verdier i bruddet? Vi eier en leilighet sammen.

Les mer

Samboerskap og rettigheter til gård

Publisert: 14.10.2019

Min samboer (m/ felles barn) har kjøpt sine foreldres gård, og eier denne. Hun betaler lånet på gården+strøm. Næringsinntektene fra gården tilfaller min samboer, selv om jeg har hatt største arbeidsmengde. Jeg har alt av utgifter på biler, TV, data, mob.tlf etc til barna, samt største utgifter til ferier etc. I tillegg betaler jeg alt av renter/avdrag på et felles lån vi har fra tidligere. Hvilke rettigheter har jeg ved et evt brudd? Hun får jo betalt ned gården. Jeg eier ikke noe av verdi.

Les mer

Ønsker å beholde boligen etter samlivsbrudd

Publisert: 01.10.2019

Jeg har kjøpt bolig med min partner hvor jeg sto for hele egenkapitalen som utgjør halve kjøpesummen av boligen. Resterende er lån. Mitt spørsmål er følgende, er det mulig og kjøpe ut min partner eller rett og slett få inn en ny eier/lånetaker ved siden av meg? Eller finnes det andre løsninger ved samlivsbrudd i denne situasjonen hvor jeg vil beholde boligen.

Les mer

Samboer vil ha alt overskuddet fra boligsalg

Publisert: 01.10.2019

Jeg og sønnen min kjøpte et hus i 2012, vi solgte huset i 2017 og delte pengene, vi satt igjen med nesten 900 000 kr hver. Pga min jobbsituasjon, så fikk ikke jeg boliglån, men samboeren min og han fikk egenkapitalen min og kjøpte en leilighet som vi bor i nå. Nå vil han «kaste» meg ut, men det er mine penger? Jeg har bevis for at pengene ble overført til hans konto, og at han hele livet sitt har vært i inkasso, gjeld til staten (ble gjeldfri når han kjøpte i fjord. Jeg står ikke som eier.

Les mer

Oppgjør ved samlivsbrudd med ulik eierbrøk

Publisert: 27.09.2019

Ved samlivsbrudd der den ene skal flytte ut, lurer jeg på om gjeld på felles lån skal trekkes fra boligens verdi før vi gjør opp etter eierbrøken. Kort fortalt gikk hun inn med mindre egenkapital enn meg, reflektert i en eierbrøk på 55/45 i min favør. Lånet er delt 50/50 og vi har betalt likt ned på det. Hun ønsker å kjøpe meg ut etter verdivurdering av boligen. Skal lånet trekkes fra før jeg mottar 55 % av verdien, eller etter?

Les mer

Hvem er offisiell eier av huset?

Publisert: 27.08.2019

Jeg står ovenfor et mulig samlivsbrudd og trenger i den forbindelse å finne ut av mine rettigheter. Vi bor i mitt barndomshjem. Jeg står på skjøtet og i grunnboken. Begge står på lånet. Hvem eier da offisielt huset? Hvis det skulle vise seg at vi eier halvparten hver, kan det sies at jeg ved kjøp la inn min morsarv på 750 000. Kjøpesum var 4 mill. Siden summen ble skutt inn ved kjøp, eier jeg da en større andel enn han, eller vil jeg bare kunne ta ut en evt verdistigning av disse?

Les mer

Samlivsbrudd når en har betalt mer for bolig enn den andre

Publisert: 21.08.2019

Hvordan vil det arte seg ved et samlivsbrudd der den ene parten stilte med 300 000 i egenandel til boligkjøp for mange år siden, og den andre ingenting? Blir det da trukket 300 000 fra evt salgssum på huset før det deles på to, eller blir det mer? (inflasjon og prisøkning på bolig? Begge står som likeverdige eiere av huset.

Les mer

Fordeling av bolig etter samlivsbrudd

Publisert: 21.08.2019

Er inne i et samlivsbrudd etter 19 år. Er kun samboer uten skriftlig avtale. Flyttet inn til samboer i hans hus og bodde der i 5 år og betalte da en sum i måneden for boutgifter. Etter 5 år så kjøpte vi felles bolig (vi har 50/50 eierandel og felles lån). Etter 14 år i felles bolig så er det nå samlivsbrudd. Hvordan fordeles verdien på bolig nå? Skal det fordeles etter hva vi hadde med inn (egenkapital ved kjøp av hus) minus hva vi nå har i lån, dvs etter skjevdelingsprinsippet?

Les mer

Tinglysing når samboer kjøper seg inn i bolig

Publisert: 06.08.2019

Jeg har blitt samboer og det er meningen at jeg skal kjøpe meg inn i hennes bolig med 50 % da jeg har solgt min bolig. Hennes bolig har en verdi på ca 2,7 mill. Hun har et lån på 560 000,- og jeg har egenkapital på 1,9 mill. Kan vi skrive samboerkontrakt der det står at jeg eier 50 % av boligen, eller må det tinglyses og betale 2,5 % dokumentavgift?

Les mer
1 2 3 5