Dokumentavgift

Ønsker å unngå dokumentavgift

Publisert: 27.11.2017

Vi skal kjøpe huset til min kones foreldre og ønsker å unngå dokumentavgift. Har lest at de kan fortsette å stå som hjemmelshaver og at boligen ikke skjøtes over til oss. I stede kan det tinglyses en sikringssperre. Hva betyr dette for oss i praksis? Vil det medføre noen konsekvenser for oss nå eller ved et senere arveoppgjør?

Les mer

Dokumentavgift ved overføring av eiendom til søsken

Publisert: 30.10.2017

Jeg eier en hytte sammen med to søsken. Jeg ønsker nå å gi min del av hytta til mine to søsken. Må det betales dokumentavgift og må den betales to ganger, da det her er snakk om å gi hytta bort til to personer? Hvem skal betale dokumentavgiften? Finnes det en måte å unngå dokumentavgift?

Les mer

Dokumentavgift ved arv

Publisert: 19.10.2017

Jeg eier i dag 50 % av en tomannsbolig (ikke seksjonert) og min mor eier den andre halvpart. Dersom hun skulle komme på sykehjem ønsker jeg å kjøpe ut min bror for å overta hele huset. Forstår at det er 2,5 % dokumentavgift ved forskudd på arv. Dersom vi er enige om markedsverdi, kan jeg da kjøpe 25 % av huset av min mor, som hun så gir til min bror som forskudd på arv, mens jeg arver de resterende 25 % når hun faller fra? Dette for å unngå dokumentavgift på min del av arven.

Les mer

Arv av hus og dokumentavgift

Publisert: 19.10.2017

Min bror og jeg er arvinger etter vår far. Han etterlater seg en 50 % av en bolig, der jeg eier 50 %. Skjøtet står i hans navn. Jeg ønsker å overta boligen, og vil kjøpe ut min bror, som nå eier 25 %. Kan jeg føre hele boligen over på meg, for å unngå dokumentavgift, eller MÅ boligen overføres i både mitt og min bror sitt navn, da begge er arvinger? Hvis så, må jeg betale dokumentavgift av 50 % da skjøtet står i min fars navn, eller av 25 %, som er min bror kontraktsfestede eierdel?

Les mer

Dokumentavgift – det er ingen dokumentavgift ved arv av bolig

Publisert: 12.08.2015

Hvis du arver bolig eller annen eiendom, skal du ikke betale dokumentavgift når eiendommen skjøtes over på deg.

Les mer