Dokumentavgift

Arvet bolig av sin avdøde bror

Publisert: 18.09.2018

Min avdøde bror uten livsarvinger har testamentert sin bolig til meg. Tingretten har fastslått at kun jeg og min søster er arvinger etter ham. Kartverket har konkludert med at jeg skal betale dokumentavgift for hele markedsverdien av eiendommen. Skulle jeg ikke vært fritatt for min ideelle del av arven (1/2-parten) med tanke på dokumentavgiften?

Les mer

Mor vil overføre hytte til barna

Publisert: 10.09.2018

Min mor ønsker å sette over hytta på meg og min søster. Verdivurdering på hytta er 2 mill, og min søster og jeg er blitt enige om at jeg overtar hytta og betaler ut henne med halvparten av verdien på hytta. Min mor er 80 år og ønsker borett på hytta. Vil denne boretten senke verdien på hytta? Jeg vil da få forskudd på arv på 1 million og må betale ut min søster med 1 mill. Hvordan gjør vi dette i praksis? Vil det bli skatt eller noen avgift/dokumentavgift på dette? Bør hun selge meg hytta isteden for arv?

Les mer

Vil kjøpe seg inn i leilighet uten dokumentavgift

Publisert: 28.08.2018

Jeg ønsker å kjøpe meg inn i min samboers leilighet, med lik eierandel og egenkapital. Vi har blitt enige om verdi på leiligheten, men vurderer å unngå dokumentavgift. Han har et barn fra tidligere samliv, vi har ingen sammen og er ikke gift. Hva skjer ved f.eks død, vil hans barn da få arv og leilighet, eller finnes det noen måte å sikre seg sin del? Hvordan gjøres dette rent praktisk?

Les mer

Kjøpe ut mor fra leilighet

Publisert: 02.08.2018

Min mor og jeg arvet en leilighet i 2009. Min eierandel av leiligheten er 50 %. Min samboer og jeg ønsker nå å kjøpe leiligheten fra min mor. Er følgende riktig? Vi kan selv bli enige om kjøpesum, så lenge vi betaler tinglysningsgebyr på 2,5% av markedsverdi? Hvis min samboer og jeg bor i leiligheten i mer enn ett år etter kjøpet, trenger vi ikke betale gevinstskatt? Stemmer dette?

Les mer

Avgifter ved overføring av hytte

Publisert: 19.06.2018

Mine foreldre vurderer å overføre hytta til meg som forskudd på arv. Hvilke avgifter og skatter må man tenke på ?

Les mer

Dokumentavgift ved overtagelse av bolig fra søsken

Publisert: 30.05.2018

Søsken med langvarig rusproblem er enig i at to resterende søsken bør overta eiendom av betydelig verdi for å unngå evt kreditorer eller at vedkomne i rus pantsetter sin del av eiendom. Er det noen måte å omgå en betydelig dokumentavgift på?

Overskjøte før død krever dokumentavgift av markedsverdi, men etter død og om alt blir delt på tre unngår vi det. Gjelder dette også om vi kjøper vedkomne ut for en symbolsk sum etter fars død? I en evt. avtale vil vi ha liks bruksrett og ved evt. salg deles alt likt.

Les mer

Urådighetserklæring

Publisert: 29.05.2018

Jeg og kjæresten bor i en leilighet som mine foreldre eier og har hatt en verdistigning på. Vi ønsker nå å kjøpe den og fortsette å bo her selv. Vi lurer på om vi kan lage en urådighetserklæring for å slippe dokumentavgift nå.

I så fall:

1. Vil mine foreldre få gevinstbeskatning når vi en dag selger den på mellomlegget fra vi lagde urådighetserklæringen til vi solgte den?

2. Vil mine foreldre få formuebeskatning?

3. Kan vi trekke fra på skatten på et lån når vi ikke eier leiligheten?

Les mer

Arveavgift når man kjøper billig hus

Publisert: 11.12.2017

Vi skal kjøpe huset til min samboers far. Da må vi kjøpe ut min samboers søster, og får kjøpe huset til halve prisen, da far skal distribuere pengene ovenfor min samboers søster. Hvordan er det med arveavgift og skatt, da vi kjøper huset for halve prisen av husets verdi?

Les mer

Ønsker å unngå dokumentavgift

Publisert: 27.11.2017

Vi skal kjøpe huset til min kones foreldre og ønsker å unngå dokumentavgift. Har lest at de kan fortsette å stå som hjemmelshaver og at boligen ikke skjøtes over til oss. I stede kan det tinglyses en sikringssperre. Hva betyr dette for oss i praksis? Vil det medføre noen konsekvenser for oss nå eller ved et senere arveoppgjør?

Les mer

Dokumentavgift ved overføring av eiendom til søsken

Publisert: 30.10.2017

Jeg eier en hytte sammen med to søsken. Jeg ønsker nå å gi min del av hytta til mine to søsken. Må det betales dokumentavgift og må den betales to ganger, da det her er snakk om å gi hytta bort til to personer? Hvem skal betale dokumentavgiften? Finnes det en måte å unngå dokumentavgift?

Les mer