Dokumentavgift

Avgifter ved overføring av hytte

Publisert: 19.06.2018

Mine foreldre vurderer å overføre hytta til meg som forskudd på arv. Hvilke avgifter og skatter må man tenke på ?

Les mer

Dokumentavgift ved overtagelse av bolig fra søsken

Publisert: 30.05.2018

Søsken med langvarig rusproblem er enig i at to resterende søsken bør overta eiendom av betydelig verdi for å unngå evt kreditorer eller at vedkomne i rus pantsetter sin del av eiendom. Er det noen måte å omgå en betydelig dokumentavgift på?

Overskjøte før død krever dokumentavgift av markedsverdi, men etter død og om alt blir delt på tre unngår vi det. Gjelder dette også om vi kjøper vedkomne ut for en symbolsk sum etter fars død? I en evt. avtale vil vi ha liks bruksrett og ved evt. salg deles alt likt.

Les mer

Urådighetserklæring

Publisert: 29.05.2018

Jeg og kjæresten bor i en leilighet som mine foreldre eier og har hatt en verdistigning på. Vi ønsker nå å kjøpe den og fortsette å bo her selv. Vi lurer på om vi kan lage en urådighetserklæring for å slippe dokumentavgift nå.

I så fall:

1. Vil mine foreldre få gevinstbeskatning når vi en dag selger den på mellomlegget fra vi lagde urådighetserklæringen til vi solgte den?

2. Vil mine foreldre få formuebeskatning?

3. Kan vi trekke fra på skatten på et lån når vi ikke eier leiligheten?

Les mer

Arveavgift når man kjøper billig hus

Publisert: 11.12.2017

Vi skal kjøpe huset til min samboers far. Da må vi kjøpe ut min samboers søster, og får kjøpe huset til halve prisen, da far skal distribuere pengene ovenfor min samboers søster. Hvordan er det med arveavgift og skatt, da vi kjøper huset for halve prisen av husets verdi?

Les mer

Ønsker å unngå dokumentavgift

Publisert: 27.11.2017

Vi skal kjøpe huset til min kones foreldre og ønsker å unngå dokumentavgift. Har lest at de kan fortsette å stå som hjemmelshaver og at boligen ikke skjøtes over til oss. I stede kan det tinglyses en sikringssperre. Hva betyr dette for oss i praksis? Vil det medføre noen konsekvenser for oss nå eller ved et senere arveoppgjør?

Les mer

Dokumentavgift ved overføring av eiendom til søsken

Publisert: 30.10.2017

Jeg eier en hytte sammen med to søsken. Jeg ønsker nå å gi min del av hytta til mine to søsken. Må det betales dokumentavgift og må den betales to ganger, da det her er snakk om å gi hytta bort til to personer? Hvem skal betale dokumentavgiften? Finnes det en måte å unngå dokumentavgift?

Les mer

Dokumentavgift ved arv

Publisert: 19.10.2017

Jeg eier i dag 50 % av en tomannsbolig (ikke seksjonert) og min mor eier den andre halvpart. Dersom hun skulle komme på sykehjem ønsker jeg å kjøpe ut min bror for å overta hele huset. Forstår at det er 2,5 % dokumentavgift ved forskudd på arv. Dersom vi er enige om markedsverdi, kan jeg da kjøpe 25 % av huset av min mor, som hun så gir til min bror som forskudd på arv, mens jeg arver de resterende 25 % når hun faller fra? Dette for å unngå dokumentavgift på min del av arven.

Les mer

Arv av hus og dokumentavgift

Publisert: 19.10.2017

Min bror og jeg er arvinger etter vår far. Han etterlater seg en 50 % av en bolig, der jeg eier 50 %. Skjøtet står i hans navn. Jeg ønsker å overta boligen, og vil kjøpe ut min bror, som nå eier 25 %. Kan jeg føre hele boligen over på meg, for å unngå dokumentavgift, eller MÅ boligen overføres i både mitt og min bror sitt navn, da begge er arvinger? Hvis så, må jeg betale dokumentavgift av 50 % da skjøtet står i min fars navn, eller av 25 %, som er min bror kontraktsfestede eierdel?

Les mer

Dokumentavgift ved samlivsbrudd

Publisert: 15.09.2015

For to år siden kjøpte jeg en leilighet. Leiligheten står i mitt navn. Jeg har hele tiden bodd sammen med samboer, men har ikke hatt samboeravtale. Vi har nå gått fra hverandre. Pusset opp leiligheten for 170K, noe hun betalte. Jeg stilte med egenkapital på 170K ved kjøp. Med denne fordelingen har vi ansett leiligheten som begge to sin. Vi har tilsammen betalt 60 000 kroner i avdrag. Fordelt på to pers = 30K. Totalt utlegg for hun er 200K. Jeg ønsker å tilbakebetale 200K til hun, men hvordan blir dette ifbm skatt for hun/meg? Utfordringer overfore myndigheter osv?

Les mer

Dokumentavgift – det er ingen dokumentavgift ved arv av bolig

Publisert: 12.08.2015

Hvis du arver bolig eller annen eiendom, skal du ikke betale dokumentavgift når eiendommen skjøtes over på deg.

Les mer