Dokumentavgift

Arveavgift når man kjøper billig hus

Publisert: 11.12.2017

Vi skal kjøpe huset til min samboers far. Da må vi kjøpe ut min samboers søster, og får kjøpe huset til halve prisen, da far skal distribuere pengene ovenfor min samboers søster. Hvordan er det med arveavgift og skatt, da vi kjøper huset for halve prisen av husets verdi?

Les mer

Ønsker å unngå dokumentavgift

Publisert: 27.11.2017

Vi skal kjøpe huset til min kones foreldre og ønsker å unngå dokumentavgift. Har lest at de kan fortsette å stå som hjemmelshaver og at boligen ikke skjøtes over til oss. I stede kan det tinglyses en sikringssperre. Hva betyr dette for oss i praksis? Vil det medføre noen konsekvenser for oss nå eller ved et senere arveoppgjør?

Les mer

Dokumentavgift ved overføring av eiendom til søsken

Publisert: 30.10.2017

Jeg eier en hytte sammen med to søsken. Jeg ønsker nå å gi min del av hytta til mine to søsken. Må det betales dokumentavgift og må den betales to ganger, da det her er snakk om å gi hytta bort til to personer? Hvem skal betale dokumentavgiften? Finnes det en måte å unngå dokumentavgift?

Les mer

Dokumentavgift ved arv

Publisert: 19.10.2017

Jeg eier i dag 50 % av en tomannsbolig (ikke seksjonert) og min mor eier den andre halvpart. Dersom hun skulle komme på sykehjem ønsker jeg å kjøpe ut min bror for å overta hele huset. Forstår at det er 2,5 % dokumentavgift ved forskudd på arv. Dersom vi er enige om markedsverdi, kan jeg da kjøpe 25 % av huset av min mor, som hun så gir til min bror som forskudd på arv, mens jeg arver de resterende 25 % når hun faller fra? Dette for å unngå dokumentavgift på min del av arven.

Les mer

Arv av hus og dokumentavgift

Publisert: 19.10.2017

Min bror og jeg er arvinger etter vår far. Han etterlater seg en 50 % av en bolig, der jeg eier 50 %. Skjøtet står i hans navn. Jeg ønsker å overta boligen, og vil kjøpe ut min bror, som nå eier 25 %. Kan jeg føre hele boligen over på meg, for å unngå dokumentavgift, eller MÅ boligen overføres i både mitt og min bror sitt navn, da begge er arvinger? Hvis så, må jeg betale dokumentavgift av 50 % da skjøtet står i min fars navn, eller av 25 %, som er min bror kontraktsfestede eierdel?

Les mer

Dokumentavgift ved samlivsbrudd

Publisert: 15.09.2015

For to år siden kjøpte jeg en leilighet. Leiligheten står i mitt navn. Jeg har hele tiden bodd sammen med samboer, men har ikke hatt samboeravtale. Vi har nå gått fra hverandre. Pusset opp leiligheten for 170K, noe hun betalte. Jeg stilte med egenkapital på 170K ved kjøp. Med denne fordelingen har vi ansett leiligheten som begge to sin. Vi har tilsammen betalt 60 000 kroner i avdrag. Fordelt på to pers = 30K. Totalt utlegg for hun er 200K. Jeg ønsker å tilbakebetale 200K til hun, men hvordan blir dette ifbm skatt for hun/meg? Utfordringer overfore myndigheter osv?

Les mer

Dokumentavgift – det er ingen dokumentavgift ved arv av bolig

Publisert: 12.08.2015

Hvis du arver bolig eller annen eiendom, skal du ikke betale dokumentavgift når eiendommen skjøtes over på deg.

Les mer

Tinglyse et skjøte

Publisert: 03.07.2015

Vi er fire søsken som har arvet en hytte. Det vil si at far overførte hytta på oss tre eldste søsken i 2005 - seks år før han døde. To år før han døde i 2011 fikk vi kontakt med en "ny" bror fra København (fars yngste sønn), som vi tre eldste ikke har vist noe om. Dette er ikke noe problem for oss, men nå vil vi ha ham inn som eier og arvtager av hytta sammen med oss. Hvordan skal vi gjøre det på en enklest mulig måte, både i forhold til det å få tinglyst et skjøte, og for at dette skal være en arv, og ikke en gave.

Les mer

Tinglyse overføring av samboers andel

Publisert: 16.06.2015

Jeg og min samboer har bestemt oss for å gå fra hverandre. Vi eier felles bolig med felles lån og har bodd sammen i under to år. Samboeren min eier 1/3, og jeg de resterende 2/3. Vi har blitt enige om at jeg kjøper samboerens tredjedel til dagens verdivurdering, og overtar lånet alene. En tinglysing av dette vil utløse en dokumentavgift. Dersom vi velger å ikke tinglyse, eier da samboeren stadig en tredjedel av boligen? Vil dette regnes som formue, da samboeren ikke har gjeld på sin andel?

Les mer

Fritak for dokumentavgift i skifteoppgjør

Publisert: 12.05.2015

Ved forsinket skifte (50% av bolig) etter skilsmisse, kan skifte gjøres ihht. §8 av lov om dokumentavgift ? "Fritatt for avgift er: a) Dokument som overfører hjemmel som eier eller bruker til fast eiendom til ektefelle ved den annen ektefelles død eller ved skifte av felleseie i forbindelse med separasjon eller skilsmisse".

Les mer