Diverse

Erstatning etter mobbing på skolen

Publisert: 12.12.2018

Jeg ble mobbet gjennom hele min skolegang og sitter idag tilbake med store psykiske plager, i tillegg til påvist ADHD. Mobbingen har ført til at jeg ikke har klart å fullføre noe form for videregående skole og derfor ikke fått noen utdanning. Er idag 43 år, så lurer på om det er for sent å søke noe form for erstatning? Mobbingen ble aldri tatt tak i, selv om mine foresatte tok dette opp med lærere.

Les mer

Hva skjer med hytta når ektemannen dør?

Publisert: 27.11.2018

Ola dør. Han er gift med Kari. De har to felles barn og Ola har en sønn fra før. Alle barna er voksne. Ola og Kari har samlet felleseie på kr 5 000 000, inkludert her er en hytte Kari arvet fire år før Ola dør, hytta har en verdi på ca 1 300 000. Spørsmålet er: Når Kari nå må gjøre opp med særkullsbarnet, skal da hytten være en del av arven? Trenger hun gjøre opp farsarven med de to fellesbarna og? Hvordan skal dette gjøres?

Les mer

Far vi selge bolig billig til et av barna

Publisert: 23.11.2018

Et ektepar har bodd sammen i over 50 år. Huset de bor i har i alle år stått på ektemannen både i skjøte og i selvangivelsen. Så dør kona. Mannen som nå er blitt enkemann ønsker å selge huset til datteren og svigersønnen. De er 3 søsken (arvinger). Taksten på huset blir satt/vurdert til 2 millioner. Enkemannen ønsker å selge/overdra huset til datter og svigersønn for 1 million. Kan han gjøre det uten videre ? Eller må han ha noe samtykke fra de to øvrige arvingene ?

Les mer

Mor leier ut bolig med borett

Publisert: 23.11.2018

Min mor har tinglyst borett på en boenhet jeg eier. Hun leier ut denne enheten og bor ikke der selv. Er det lov? Jeg fikk en setteverge da min far døde og jeg var ung, og ble flådd i det sammensatte skifte. Har jeg en sak her?

Les mer

Far sløser bort verdier i uskiftet bo

Publisert: 23.11.2018

Etter min mor døde i brann hjemme sitter min far i uskiftet bo. Han bygget opp igjen og sløste bort 600-700 000 han satt igjen med. Kan han selge huset fritt uten å dele ut arven til min bror og meg? Skal da ha leilighet. Han er også under formynderi fra Fylket da han er drikkedement. Fylket overtok da vi ikke orket mer.

Les mer

Fars formue i uskiftet bo forsvinner

Publisert: 14.11.2018
Emneord: ,

Ser på årets ligning at formuen til min far er blitt redusert med ti millioner siden 2016-ligningen. Han sitter i uskiftet bo. Kan han gjøre som han vil med midlene som er i boet? Er det noe jeg og mine søsken kan gjøre med det, krav på å få vite hva pengene er blitt brukt til? Eller om de er gitt bort?

Les mer

Rettigheter hvis mann med særkullsbarn dør

Publisert: 09.11.2018

Jeg er gift med en mann som har 4 barn og to av de er adoptert bort. Vi har kjøpt leilighet sammen. Hva skjer hvis han faller bort? Hvilke rettigheter har jeg i leiligheten? Må jeg betale dem ut med en gang eller kan jeg bli boende til jeg dør uten å betale dem ut? Vi har ikke nedbetalt leilighet. Kjøpte den i januar i år. Trenger å vite hvilke trygghet/rettighet jeg har siden det ikke er mine barn. Jeg har ingen barn. Hans barn bor i Sverige.

Les mer

Naboen krever bruksrett til eiendom

Publisert: 26.10.2018

Kjøpte hus for 10 år siden, og var veldig glad å bo i det. Men plutselig det kom brev fra nabo, som sier at han vil hevde på min eiendom fordi han brukte den i 40 år etter avtale med sin svigerfar. Men det noe tull. Nabo bruker ikke den delen av eiendom.

Som dere vet, alle boligkjøp tinglyses, og alt hevd er umulig fordi grenser over eiendom er klare. Så nabo vet at han eier/eide ikke del av min eiendom. § 4. Den som veit at han ikkje eig tingen, hevdar ikkje.

Les mer

Uskiftet bo uten samtykke fra særkullsbarn

Publisert: 25.10.2018

Vi har kjøpt vår første leilighet sammen og i den forbindelse har vi skrevet testament og arvepakt. Vi er usikker på om vi kan sitte i uskiftet bo uten samtykke fra særkullsbarn?

Les mer

Fratrekk for borett

Publisert: 25.10.2018
Emneord: ,

Min bror har fått kjøpe barndomshjemmet vårt av min mor etter at pappa falt ifra. Der skal min bror på egen bekostning bygge en egen enhet til min mor ved siden av. Kan han få fratrekk ved borett på barndomshjemmet vårt på noen millioner når han bygger en egen enhet for vår mor ved siden av som hun skal bo i? Min mor skal ha livslang borett i den nye enheten.

Les mer