Diverse

Gave fra uskiftet bo

Publisert: 01.07.2020

Uskiftet bo med 3 livsarvinger. Kan man ta opp lån med sikkerhet i bolig og gi bort gave til et barnebarn på kr 140 000 uten å informere alle livsarvinger?

Les mer

Salg av uskiftet bo

Publisert: 01.07.2020
Emneord: ,

Hva skjer med uskifta bo om den gjenlevende velger å selge det som var deres felles eie for å starte et nytt liv i en annen bope? Har barna da krav på arv etter den avdøde? Opphører uskifta bo ved salg?

Les mer

Mors rettigheter i arveoppgjør

Publisert: 01.07.2020

Mor er forlovet med X, som satt i uskiftet bo. X har nå fått verge. X har fått plass på sykehjem og leilighet skal selges av verge. Det foreligger et tinglyst testamente, som sier at mor skal arve alt innbo, samt den overskytende del av X sin pliktdelsarv. Vergen er advokat, og prøver å få til en ordning om deling av innbo mellom mor og barna. Resultatet er at mor nå skal kun blir tilgodesett med 3 eiendeler. Er dette lov, hva er praksis ift testamentet. Anbefaling fra dere videre?

Les mer

Et av barna har fått kjøpe uskiftet bo billig

Publisert: 01.07.2020

Min far døde 1977 og mor sitter i uskifte. Hun er nå 92 år og dement. Hun solgte eiendommen til min søster, mens hun var under utredning av demens i 2017. Verditakst på eiendommen var 1,1 mill i 2017. Min søster overtok for 250 000 etter å ha trukket fra borett (250 000) for 5 år. Min mor bodde i boligen 2 av de 5 årene. Er dette å betrakte som salg til underpris og kan betraktes som gave, og kan hun gjøre dette uten samtykke fra øvrige arvinger? Det er ingen særkullsbarn.

Les mer

Avtale om uskiftet bo

Publisert: 01.07.2020

Skal kjøpe bolig (50/50) med kommende ektemann. Vi skal ha særeie. Han er 10 år eldre enn meg (59) og har 3 barn fra tidligere forhold. Kan man lage avtale på at jeg kan sitte i uskiftet bo så lenge jeg lever, ved hans død?

Les mer

Mor overfører verdier til ett av barna

Publisert: 01.07.2020

Vi er 3 barn i familie. Mor er fremdeles i live og far døde i 1991. Mor har overdratt alt av verdier til ett av barna i de senere år, uten å opplyse de andre barna. Dette har kommet frem nå i senere tid. Hva kan de 2 andre barna gjøre for å få del i arv?

Les mer

Kreve skifte av far

Publisert: 01.07.2020

Min far har sittet i uskiftet bo i 25 år, han har hatt samboer i 23 av dem. Min bror og jeg har hatt lite/ingen kontakt med far siste 5 årene av diverse årsaker. Min bror har nå krevd skifte via advokat og etter mye frem og tilbake godtatt en andel av morsarven. Hva må jeg gjøre for å kreve skifte - holder det at jeg bruker min brors avtale? Og hvor skal evt kravet sendes?

Les mer

Far sløser bort arv

Publisert: 01.07.2020
Emneord: ,

Mor dør av kreft og far får utbetalt erstatning. De hadde sameie og har to døtre sammen. Far valgte å pensjonere seg, og bruker opp alle pengene de hadde i banken samt erstatningen, på dyr båt og bil og andre dyre maskiner og duppedingser. Han Sløser vilt og det er fortvilende å se på. Vil ikke døtrene få noe av arven (etter sin mor)? Vi er redd vi tilslutt bare arver gjeld. Går ikke an å diskutere med far. Han blir langsint og sur og mutt.

Les mer

Mor vil selge uskiftet bo

Publisert: 01.07.2020

Mor sitter i uskiftet bo og vil plutselig selge boligen svært billig til 1 av sine 3 barn (med borett i leilighet i huset). Er dette mulig å gjøre uten å ha tatt takst av huset eller å ha en avtale med de 2 andre barna?

Les mer

Erstatning for manglende oppfølging på skolen

Publisert: 22.06.2020

Jeg er i dag 29 år og har nylig vært under utredning og fått påvist ADHD (ADD) og dysleksi. I barneskolen har jeg vært under logoped fra ca. 4. klasse og i ungdomsskoleårene har jeg vært under PPT. Det ble da ikke påvist dysleksi, men lese, skrive og konsentrasjonsvansker. Tilrettelegging har derav vært marginal. På videregående har det ikke vært noe tilrettelegging. Jeg har heller ikke fullført videregående pga mangel på karakter i 1-2 fag. Hvem kan jeg rette erstatningskrav mot?

Les mer
1 2 3 31