Diverse

Betaling for vedlikehold av hyttevei

Publisert: 14.11.2017

Vi er noen søsken som har arvet en skogtomt. Denne er ennå ikke oppdelt og tinglyst i egne parseller. Det er kun jeg som har bygget hytte på "min" del av denne skogstomten. Nå er det gjort arbeider med forbedringer og drenering på skogsveien som fører fram til tomta. Er det da kun jeg som har bygget hytte her å som bruker denne skogsveien som skal/bør betale for denne utbedringen, eller er det like mye de andre søsknenes ansvar også? Hvem bør betale?

Les mer

For sent å melde fra om personskade?

Publisert: 10.11.2017

Jeg falt i skibakken i 2009 og har vært utallige ganger til fastlege og spesialister siden pga mye plager i hodet og kroppen. Har hatt mye plager og perioder med sykemeldinger. Fikk nevropatidiagnose for noen år siden og er nå til utredning for det de mener er ryggmargskade.

Min lege mener dette kommer fra fallet i skibakken. Jeg ble hentet med ambulanse den gangen og var sykemeldt, men jeg meldte dette ikke til forsikringsselskapet da jeg ikke ante konsekvensene. Er det for sent?

Les mer

Erstatning fra kommunen for ødelagt hage

Publisert: 09.11.2017

Kommunen utbedrer vann og kloakk i veien jeg bor. I den forbindelse la de en midlertidig gangvei over min tomt. I den forbindelse mistet jeg en god del trær og busker. Hva må de erstatte? På forhånd fikk jeg inntrykk av at de skulle gjøre i stand, men nå virker det som det kommer et lass jord. Det er ikke «å gjøre i stand» etter min mening. Hvilke rettigheter har jeg?

Les mer

Erstatning for tapt barndom

Publisert: 09.11.2017

Jeg er en 16 år gammel jente som har blitt mishandlet psykisk og fysisk av mor hele livet. Ble fratatt mor som 15 og far som 16 på grunn av barnevernet mener pappa har hatt en omsorgssvikt. Dette har barnevernet skyld i. Jeg er mer skadet av traumer og lignende av barnevern enn det jeg noen gang har blitt av noen andre, inkludert mamma. Jeg har mistet mange ferier, aktiviteter, skole, fravær, karakterer og mye mer. Jeg ble nylig tipset om barndomserstatning. Hva vil det si?

Les mer

Erstatning for ødelagt barndom

Publisert: 09.11.2017

Jeg har levd i et voldelig hjem fra jeg var liten. Jeg har slitt en hel masse med fravær på skolen, begynte å ruse meg tidlig. Skolen og barnevern har visst om dette, men det har bare blitt feid under teppet. Min far tok selvmord etter at han rett og slett ga meg grisejuling for en siste gang da jeg gikk i 10. klasse. 15 år. Slitt psykisk og med rusmisbruk siden, hvordan kan jeg få frem at barnevernet sviktet? Har jeg sak for tapt barndom/skole?

Les mer

Hvordan søker jeg om erstatning for tapt barndom?

Publisert: 06.11.2017

Jeg er en dame i 40-årene som slitt med psykisk helse hele livet. Kronisk hodepine og fysiske smerter siden barndommen. Min oppvekst var preget av vold, men ingen grep inn. Jeg begynte skulke halvveis i ungdomsskolen, og hvor fraværet var skyhøyt, men ingen grep inn. Jeg festet mye, allerede fra 15 års alderen og kunne være borte i opptil 4 dager om gangen, men ingen grep inn. Jeg opplevde total motgang fra det offentlige. Jeg har aldri blitt trodd og har blitt sett på som evig psykisk syk på grunn av min oppvekst. Jeg har heller ikke vært i jobb på 28 år. Hvor kan jeg gå for hjelp angående erstatning på grunn av tapt barndom?

Les mer

Salg av brukt datamaskin – kan jeg bli erstatningspliktig?

Publisert: 06.11.2017

Jeg har en eldre datamaskin som jeg har byttet harddisk på selv. Nå har jeg ikke lenger bruk for den og vil selge den på bruktmarkedet finn.no. Jeg lurer på om jeg kan komme i erstatningsansvar dersom en teknisk svikt i datamaskinen skulle forårsake brann e.l. på et senere tidspunkt. Kjøper av maskinen vil selvsagt få vite at en privatperson, ikke et verksted, har byttet disk på maskinen.

Les mer

Kan naboen gjøre endringer på veien?

Publisert: 01.11.2017

Naboeiendommen har en tinglyst veirett over en del av min eiendom. Kan eier av naboeiendommen som nå bygges ut med 6 rekkehus foreta terrengmessige endringer på min eiendom eller på annen måte disponere min eiendom som berøres av veiretten?

Les mer

Dokumentavgift ved overføring av eiendom til søsken

Publisert: 30.10.2017

Jeg eier en hytte sammen med to søsken. Jeg ønsker nå å gi min del av hytta til mine to søsken. Må det betales dokumentavgift og må den betales to ganger, da det her er snakk om å gi hytta bort til to personer? Hvem skal betale dokumentavgiften? Finnes det en måte å unngå dokumentavgift?

Les mer

Veirett over annens tomt

Publisert: 30.10.2017

Jeg kjøpte et hus for noen år siden. Da visste jeg at det var ett hus som hadde veirett på privat vei som går igjennom tomten min. Det er flere hus som bruker denne veien, men nå skal det bygges flere boliger. De har fått veirett, men dette er ikke tinglyst. Jeg får høre at jeg eier tomten, men at en annen eier veien, altså asfalten oppå tomten min. Er dette mulig eller lovlig at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt, og at det i prinsippet kan komme så mange boliger det bare vil uten mitt samtykke?

Les mer
1 2 3 30