Diverse

Selge fritidseiendom skattefritt

Publisert: 28.06.2018

Jeg arvet en fritidsbolig i Risør etter min mors bortgang i 2011 og har et spørsmål relatert til arv, skatt, bruksrett og råderett. Hennes ektefelle (min stefar) har en livsvarig, men ikke eksklusiv, bruksrett, men han ønsket aldri å bruke eiendommen videre og har ikke brukt den siden min mors bortgang. Bruksretten ble derfor annullert i 2016. Det sies at en skal eie og råde over en bolig i 5 år før denne kan selges skattefritt. Når kan jeg selge boligen skattefritt?

Les mer

Borett i solgt bolig

Publisert: 26.06.2018

Har solgt bolig, men har tre års gratis borett. Innebærer en borett at jeg kan flytte men bruke boligen til lager - eller forutsetter det folkeregistrert adresse i boligen?

Les mer

Utleier krever erstatningskrav

Publisert: 26.06.2018

Flyttet ut 1.juni 2018 fra en leilighet (flyttet inn 1.juni 2017). Utleier avtalte med meg og mine to samboere at dersom vi flytter 1.juni 2018, har vi ansvaret for utvask, fiks av mangler og å få inn nye leietakere på egenhånd. De skulle ikke ha noe ansvar for dette, med mindre vi ikke fikk tak i noen til å flytte inn i oppsigelsestiden. Nå krever utleier 2500kr av oss, hvor det står i kontrakten at det skal dekke utleiers "kostnader" iht. dette. Lurer på om det strider mot § 3-7 i husleieloven?

Les mer

Vannrør sprakk etter bytte fra brønn til vannverk

Publisert: 21.06.2018

Etter tvungen bytting fra brønn til vannverk, så har rørene sprukket til tross for at man informerte om at rørene ikke tåler det høyeste vanntrykket grunnet gamle rør. Nå har rørene sprukket og det er en stor lekkasje som kommunen vil at vi skal reparere og betale selv. Familien min har veldig dårlig råd, og er nå redd for å miste huset. Har vi noen rettigheter i denne saken?

Les mer

Sykepenger når man er nyansatt

Publisert: 21.06.2018

En utenlandsk arbeidstaker som er ansatt i enkeltpersonforetak er blitt syk etter 13 dager i arbeid. Har ikke jobbet før i Norge. Har han da kan krav på sykepenger fra arbeidsgiver eller NAV ettersom at han ikke har vært i ansatt i mindre en fire uker?

Les mer

Avgifter ved overføring av hytte

Publisert: 19.06.2018

Mine foreldre vurderer å overføre hytta til meg som forskudd på arv. Hvilke avgifter og skatter må man tenke på ?

Les mer

Datter tok sitt eget liv – kan foreldrene søke om erstatning?

Publisert: 19.06.2018

Det var en venninne av meg som for en stund siden valgte å ta livet sitt. Hun ble voldtatt for tre år siden og klarte aldri å bli bedre. Er det ikke slik at foreldrene kan søke om erstatning? For i mitt syn så er voldtekten hovedgrunnen til at det ble sånn. Jeg vet at de allerede har søkt om erstatning etter voldtekten, men det er ikke noe som skjer. Har de ikke ytterlige krav på erstatning om voldtekt leder til selvmord?

Les mer

Fått betalingskrav fra Tyskland

Publisert: 19.06.2018

Jeg har en reiseblogg og har fått et krav om å betale for et bilde jeg ikke har rettigheter på. En beklagelig feil av meg. Advokaten som har sendt kravet er fra Tyskland. Han er veldig på og gir meg korte tidsfrister. Betaler jeg ikke, vil saken gå videre og store omkostninger vil påløpe. Vil en slik sak fra Tyskland være rettskraftig i Norge? Og har de noen mulighet til å kreve inn disse pengene? Kan jeg ende opp med stor gjeld som jeg er nødt til å betale?

Les mer

Nekte kjøring til båtplass

Publisert: 14.06.2018

Vi har en person som har en båtplass slik at han må ned vår vei og gjennom vårt tun, samt en parkeringsplass som er angitt et annet sted. I mange år har han kjørt hele veien ned til båtplassen og parkert der. Vi er nye eiere og ønsker at han skal bruke den angitte parkeringsplassen som er tinglyst. Kan vi nekte han å kjøre hele veien ned? Det står kun om båtplass og parkering i heftelsen, ikke noe om veirett. Og er ikke tinglyste avtaler med forrige eier gyldig?

Les mer

Minstearv til gjenværende ektefelle

Publisert: 11.06.2018

NN har sittet i uskiftet bo i over 20 år. Arvingene ønsker et skifte, og NN vurderer å innfri deres ønske. I lov om arv under Kapittel II. Arv på grunnlag av ekteskap, står det under § 6. «Ektemaken har rett til fjerdeparten av arven når det er livsarvinger etter arvelateren. Minstearven skal likevel tilsvare 4 ganger grunnbeløpet i folketrygda ved dødsfallet.» Er det grunnbeløpet som gjaldt ved dødstidspunktet eller er det dagens grunnbeløp som gjelder?

Les mer
1 2 3 35