Diverse

Saksøke skolen for dårlig oppfølging

Publisert: 20.06.2017

Går det an å saksøke skole for dårlig oppfølging? Jeg har fra førsteklasse av slitt med konsentrasjon, men det ble aldri tatt tak i. Selv da min far tok det opp. "Hun vokser det fra seg" fikk vi alltid til svar. Dette vokste jeg aldri fra meg og har slitt på skolen i alle år. Dette har gått ut over mye, blant annet det psykiske.

Jeg er 22 år nå, og er enda ikke ferdig med Vgs. Jeg ble også mobbet på skolen, noe som alle så, men ingen tok tak i. Som også har fått konsekvenser i ettertid.

Les mer

Manglende oppgjør for morsarven

Publisert: 10.05.2017

Vår mor døde på 80-tallet. Da var vi 3 søsken som alle var under 12 år. Vår far giftet seg på nytt på 90-tallet. Huset som vår far og mor hadde bygget sammen bor vår far og nye kone fortsatt i.

Vi søsken har nå tenkt å kreve vår del av morsarven. Hvordan fordeles et hus og hvordan er det lurt for oss å gå fram? Ser at det står at boet skulle vært gjort opp i det han giftet seg på nytt, dette er ikke gjort. Er dette lovlig?

Les mer

Kompensasjon for utvidet veirett

Publisert: 20.04.2017

Min far har en eiendom hvor det er snakk om utbygging på nabotomten. Det er snakk om ca 16 boenheter. Denne eiendommen har iflg skyldelingsforretning rett til "kjøyreveg" over min fars eiendom. Huset som står der i dag har opparbeidet en kjøreveg som de benytter. Spørsmålet er om det kan opparbeides ny vei og la alle de nye boenhetene benytte denne veien? Det er laget en privat reguleringsplan der det er inntegnet ny oppgradert vei over eiendommen, men det er ikke skrevet noen avtale om utvidelse av veiretten. Hvordan går man eventualt fram videre? Kan en veirett utvides til å gjelde så mange enheter uten noen form for kompensasjon? Og hva må man eventuelt tåle av utvidelse av veirett?

Les mer

Opplever trusler i borettslag

Publisert: 27.03.2017

Andelseier-styre i borettslag: Jeg opplever at det har blitt uholdbart for meg å bli boende i borettslaget der jeg har bodd i mange år, fordi vi i har fått et styre som har vært bøllete mot meg, og for få dager siden til og med utsatt meg for vold. Volden ble anmeldt til politiet. Jeg er bekymret for at de kommer til å henlegge saken. Men nye voldsepisoder kan skje. Vi bor nært hverandre og jeg er ikke trygg lenger. Kan jeg få gratis bistandsadvokat for å få saken til retten, kreve at de holder seg unna meg og kreve erstatning?

Les mer

Forelegg for doping i posten

Publisert: 27.03.2017

Det er en ukjent som sender dopingmiddel til meg fra utlandet. Jeg vet ikke hvem som har sendt det til meg i posten. Jeg har ikke bestilt det og har ikke kvittering på det.

Så fikk fra jeg forelegg på kr 5000 fra politiet.  Jeg vil ikke vedta forelegget, men jeg er redd for konsekvensene. Hva kan advokaten hjelpe meg med?

Les mer

Rett til fri rettshjelp?

Publisert: 20.03.2017

Jeg kjenner noen som har måttet flytte fra mannen sin. Han nekter å signere under flyttemeldingen for barna og det fordi han ikke vil betale noe barnebidrag. Barna ønsker ikke å være/bo hos han. Hun er for tiden uten jobb og nå nylig ble en av barna hennes alvorlig syk. Hun kan da ikke jobbe. Hun ser seg nødt til å gå til retten for å få krav på barnebidrag. Hva er rettighetene hennes i forhold til fri retthjelp?

Les mer

Skjevdeling av arv

Publisert: 13.03.2017

For snart 2 år siden flyttet min ex og jeg fra hverandre fysisk. Vi solgte felles bolig 3.900.000 kr og kjøpte ny bolig til henne 2.900.000 kr. Denne har jeg betjent et lån på 1.200.000 kr siden hun ikke har funnet nytt arbeid eller vurderes som arbeidsufør. Hun ønsker nå å kjøpe meg ut og ønsker å benytte skjevdeling av arv etter sin far som ble benyttet til nedbetaling av lån kr 700.000. Jeg fikk også en arv kr 600.000 som også ble benyttet til nedbetaling av lån. Dette skal vel settes opp mot hverandre?

Les mer

Skal forsikringsselskapet dekke advokatutgifter?

Publisert: 21.02.2017

Min datter ble påkjørt av en bil i et kryss. Bilen hadde vikeplikt, men stoppet ikke. Nå nekter forsikringsselskapet å erklære skyld i saken med bakgrunn i at bilfører ikke ble straffet. Jeg har spurt om selskapet vil dekke advokatutgifter for barnet, men dette nekter de. Jeg har sett at dere skriver et annet sted at bilens forsikringsselskap skal dekke advokat for syklisten i slike tilfeller. Tar dere feil eller tar forsikringsselskapet feil? Hvis selskapet tar feil; hvor kan jeg finne lovhjemmel til dette?

Les mer

Forelegg for skadeverk

Publisert: 21.02.2017
Emneord:

Jeg ble beskyldt for skadeverk her om dagen. Vi var i avhør og nektet straffeskyld for dette. I dag fikk jeg et forelegg på 15.000 kroner for skadeerstatning, og lurer på hvordan vi kan unngå dette forelegget, evtuelt ta det til retten. 

Les mer

Advokat krever legejournal

Publisert: 09.11.2016

Jeg sendte et henvendelse til en advokatfirma angående et søksmål som jeg vil gå med mot min hjemkommune på grunn av mangelfull opplæring fra grunnskole. Jeg må søke fri rettshjelp siden jeg ikke har inntekt til å dekke utgifter, og fikk svar fra dem at jeg måtte legge fram "legejournal under vurdering" på at jeg har personskade for å få fri retthjelp! Stemmer dette at jeg må legge fram det?

Les mer
1 2 3 28