Diverse

Kan en bruksrett selges uavhengig av eiendommen den er tilknyttet?

Publisert: 15.01.2018

En brygge har fire sameiere. I tillegg er det to bruksrettigheter. Den ene bruksrettigheten disponeres av den ene sameieren. Han har kjøpt naboeiendommen som fra gammelt av hadde en bruksrett til brygga. Mitt spørsmål er; kan bruksretten selges til en utenforstående?

Les mer

Hytte og uskiftet bo

Publisert: 11.01.2018

Vår far og mor er gift. Far arvet en hytte av sin far som far og mor følgelig bruker. Hvordan vil arven av hytta forløpe seg når far går bort og mor sitter igjen i uskiftet bo? Vi er 3 søsken.

Les mer

Ønsker å stenge vei på eiendommen

Publisert: 05.01.2018

Jeg eier et småbruk som har 2 veier fra hovedveien og ned til naboene. Vei nummer 1 ble laget på 70 tallet og har fungert "hovedvei" for de andre naboene siden da. Vei nummer 2 er en tidligere "hovedvei", men da for hest og kjerre. Den er nesten ikke egnet for bil idag og blir brukt 4-5 ganger i året. Den ene naboen vår har bruksrett på alle gårdsveier. Kan jeg da som eier av veien stenge eller fjerne veien, da denne er til bry for meg uten å underrette naboen som har bruksrett?

Les mer

Hvordan beregner man verdien av en borett?

Publisert: 21.12.2017

Min far vurderer å selge sin eiendom til et av 3 barn, med livslang borett. Årsaken er at han ønsker å frigi kapital etter å ha blitt pensjonist. Det finnes boligtomt på eiendommen som barnet etter hvert ønsker å bygge bolig på. Denne kan fradeles etter eller før avtale om overdragelse med livslang borett. Hvor finner jeg regler om beregning av borett. Tror markedsverdi på å leie boligen i dag ligger på ca 8000/mnd. Gjelder samme regler på hans fritidsbolig? Han bruker den mye.

Les mer

Beholde erstatningspenger ved skilsmisse

Publisert: 14.12.2017

Jeg er gift, men det kommer dessverre ikke til å vare, tror jeg. Nå venter jeg en sak om erstatning for tapt barndom. Er det særeie på den evt. summen da? Siden den er for min barndom?

Les mer

Vil kreve forskudd på arv

Publisert: 11.12.2017

Jeg er enearving etter min far. Kan jeg kreve forskudd på arv, når ny samboer kjøper seg inn i huset? Ny samboer har også et barn.

Les mer

Mor har gitt gaver fra uskiftet bo

Publisert: 11.12.2017

Min søster har tatt ansvar for å hjelpe min mor med økonomien etter at min far døde. Min mor har betalt for to dyre operasjoner for min søster. Det var ikke livstruende og summen er ca kr 300 000. Min mor satt i uskiftet bo. Nå er min mor død og kan dette regnes som forskudd på arv som vi to andre bør få kompensasjon for nå i arveoppgjøret? Det finnes ikke dokumentasjon på dette bortsett fra kanskje i bankhistorikken som min søster nekter oss innsyn i.

Les mer

Arveavgift når man kjøper billig hus

Publisert: 11.12.2017

Vi skal kjøpe huset til min samboers far. Da må vi kjøpe ut min samboers søster, og får kjøpe huset til halve prisen, da far skal distribuere pengene ovenfor min samboers søster. Hvordan er det med arveavgift og skatt, da vi kjøper huset for halve prisen av husets verdi?

Les mer

Vil kjøpe seg inn i bolig

Publisert: 11.12.2017

Jeg ønsker å kjøpe meg ytterligere inn i vår bolig. Jeg flyttet inn i 2005, taksten var 4,5 millioner. Takst nå er 14 millioner. 2,5 millioner er gjeld. Jeg kjøpte meg inn i 2005 med 1 prosent. Fra 2005 har jeg vært hjemme med felles barn, samt drevet hans to små firmaer. Pengene fra firmaene er brukt på familien, men han har også brukt mye på sine eiendommer som han hadde før han traff meg. Hvis jeg skal kjøpe meg inn med 30 % feks - hva blir dette? Vi giftet oss i 2011.

Les mer

Skjevdeling og uskiftet bo

Publisert: 11.12.2017

Kan en kreve skjevdeling etter ekteskapsloven § 58 samtidig som en benytter seg av retten til å sitte i uskiftet bo? Altså, kan jeg holde hytta som jeg arvet fra foreldrene mine utenfor arveoppgjøret samtidig som jeg sitter i uskiftet bo?

Les mer
1 2 3 27