Diverse

Erstatning etter skade i matbutikk

Publisert: 17.09.2020

Jeg vil vite og bli veiledet om noe som har skjedd med meg Det viser seg at jeg hadde en ulykke jeg var på kiwi og jeg falt på løs rampe, bare i bakhodet og den brøt 2 cm og de satte meg 3 sting. Jeg vil saksøke butikk siden jeg har vært psykologisk veldig dårlig siden dette er butikkens feil, og jeg har også blitt igjen med mange blåmerker over hele kroppen, med hodepine og nakke. Jeg håper de kan hjelpe meg, hva kan jeg gjøre lovlig?

Les mer

Erstatning etter vanskelig oppvekst

Publisert: 17.09.2020

Jeg er nå innlagt i behandling for rus, har nå fått påvist ADHD og sosial angst. Har hatt jobb i 10 år, men slitt mye psykisk, og mye rusproblemer. Har også hatt en problematisk oppvekst og slitt mye på skolen særlig i ung alder og blitt daglig mobbet. Jeg lurer på er dette noe å lage sak av, da jeg mener at min lærer burde fanget opp dette og ikke bare oversett meg med tanke på utredning, noe som preget meg veldig gjennom livet med tanke på jobb og skole generelt? Hva gjør jeg?

Les mer

Felles ansvar for skifteattest

Publisert: 16.09.2020

Vi er to søstre som har arvet dødsboet etter vår mor. Vi skal skifte privat. Min søster vil at vi skal ha felles ansvar for fordelingen av boet, noe som betyr at vi begge skal ha skifteattesten med våre navn på som ansvarlige for gjennomføringen. Hvilke konsekvenser får i tilfelle dette? Betyr det at vi begge må reise til banken og undertegne papirer, forestå salg av boligen mv? Eller kan likevel bare den ene, hvis vi blir enige om det, gjøre de praktiske disposisjonene, selge boligen mv?

Les mer

Skille ut tomt med borett

Publisert: 04.09.2020

Svigermoren min har borett i huset vårt. Hun flyttet ut fra huset 2014 og hun har bodd i kommunal leilighet i 7 år. Tomten vår er stort og ville vi skulle ut tomt fra hagen. Når du skiller ut tomt alle heftelser kopiere fra originale eiendommen. Kan vi slette boretten uten hennes signatur i den nyutskilte tomten? Fordi den nyutskilte tomten skal ha egen gårds- og bruksnummer. Hun skal fremdeles ha borett i hovedhuset, men ikke den nyutskilte tomten.

Les mer

Lån fra uskiftet bo

Publisert: 03.09.2020
Emneord: ,

Min far sitter i uskiftet bo. Han har tatt opp et banklån på kr. 600 000,- for å hjelpe et av sine barn. Ingen annen gjeld. Det er to søsken som skal arve ham etter at boligen hans er solgt og gjelden slettet av boet. Hvordan regnes arveandelene ut da? Skal det ene søskenet som ikke fikk lånet ha kr. 600 000,- eller kr. 300 000,- mer under arveoppgjøret enn den som fikk låne pengene? Har det noen betydning hvis denne lånesummen forandres til forskudd på arv og det foreligger et gavebrev?

Les mer

Stefar i uskiftet bo

Publisert: 03.09.2020

Erklæring/bindende avtale ifm arveoppgjør. Jeg er et særkullsbarn der min mor døde tidligere i år. Min stefar sitter i uskiftet bo med meg og mine 2 halvsøsken. Han er far til disse 2 og trenger nødvendigvis ikke skifte med dem, hvis jeg forstår loven rett. Alle felles midler er pt frosset inntil jeg skriver under/inngår en avtale om arveoppgjør. I den forbindelse er mitt spm om det finnes et standardoppsett/eksempel på slike avtaler ?

Les mer

Forskudd på arv fra uskiftet bo

Publisert: 03.09.2020
Emneord: ,

Far døde 2016. Han etterlot seg ca 1 700 000,-. Disse er brukt opp av mor. Mor sitter i uskiftet bo. 2018 tok mor opp et lån 2 300 000,- som bror kjøpte hytte for. Mor betalte renter på dette lånet inntil februar 2020. Lånet ble innfridd etter salg av større hus 8 800 000,-. Mor kjøpte leilighet til 4 300 000,-. Det eksisterer også en hytte ca 3 000 000,-. Jeg er ikke interessert i å ta over hytten. Mor ønsker å beholde 1 000 000,-. Hva gjør jeg? Jeg kunne tenkt meg tilsvarende arvebeløp nå.

Les mer

Pliktdelsarv fra uskiftet bo

Publisert: 27.08.2020

Far døde i for flere år siden, mor har sittet i uskiftet bo frem til nylig da eiendommen ble solgt og hun kjøpte leilighet. 3 barn, 5 barnebarn. Eiendommen ble solgt for ca 10 mill. Hvor stor er pliktdelsarven? Hvor mye kan hun gi i gaver/skjevfordele?

Les mer

Ønsker å sikre uskiftet bo

Publisert: 26.08.2020
Emneord: ,

Min ektefelle og jeg har hver to særkullsbarn. Vi ønsker gjensidig å innhente samtykke fra særkullsbarna om uskiftet bo når en av oss faller fra. Dette for å sikre den etterlatte økonomisk. Alle barna er myndige. Finnes det et standardisert skjema for slikt samtykke, eller må vi skrive en «unik» avtale? Må vi i så fall skrive en avtale for hvert enkelt særkullsbarn, eller kan alle skrive under på en felles avtale?

Les mer

Onkler selger arv etter bestefar

Publisert: 26.08.2020

Angående arv etter besteforeldre. Min mor har gått bort og da står vel jeg i lik stilling som hennes søsken, siden jeg er enebarn. Nå er har min bestefar gått bort, og mine onkler holder på å selge en hytte mine besteforeldre eier. Og jeg regner med at pengene etter den hytta blir fordelt likt mellom onklene mine, det er snakk om ca 350 000 kr på hver, hvis de utelater meg. Men blir det regnet som en del av arven deres, når min min bestemor går bort? Eller er det en gave, og jeg må bare glemme det?

Les mer
1 2 3 33