Diverse

Erstatning for tapt barndom

Publisert: 16.04.2018

Jeg er gutt 23 og jeg føler jeg har tapt barndom. Har en alkoholiker som mor og en far som har rust seg gjennom hele barndommen min. Har vært vitne til mye jeg ikke burde vært vitne til. Vold og ganske mange rusede personer og en død person da jeg var 12 år. Og da jeg var 13 år, sa jeg til barnevernet når de var på besøk at min far ruset seg og det lå narkotika oppe på soverommet hans uten at jeg ble tatt ut av familien. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem, jeg er så glad i mine foreldre.

Les mer

Ønsker erstatning etter barnevernssak

Publisert: 16.04.2018

Barnevern har tatt ungen min uten grunn. Jeg har fått henne tilbake etter 7 dager og hjelp av en advokat. Advokaten min har sluttet å svare meg uansett hvor mange ganger har jeg ringt, og barnevern kjører veldig pressende prosess imot meg. Det har skapt en skikkelig redsel for meg at jeg får panikk når ungen går i barnehage. Jeg fikk så mye fravær at skolen vil ikke gi meg noe karakter selv om jeg tar eksamen. Alt dette p.g.a barnevern. Har jeg rett på saksøke dem og kreve erstatning?

Les mer

Eksmann bor i overdratt bolig

Publisert: 10.04.2018

Hele vår eiendom er overdratt/solgt til vår felles sønn. Hvordan skal det deles når min eksmann bor igjen i huset vi har borett i?

Les mer

Vil bygge parkeringsplass mot naboens vei

Publisert: 05.04.2018

Naboen bruker i dag en del av vår tomt til innkjørsel/vei til sin tomt. Dette ønsker vi fortsatt å tillatte. Bakgrunnen til mitt innlegg er at vi ønsker å utvide vår parkeringsplass mot denne "veien"/innkjøringen ved å ta litt ekstra plass fra vår tomt uten å hindre hans ankomst.

- Er det noen regler på hvor stor/bred "veien hans" må være? - Hvor tett opp mot veien, eller tomten hans, kan lage parkeringsplass (legge grus)? - Evt. hvis vi ønsker å bygge en carport mot innkjørselen?

Les mer

Veirett tinglyst til ett firma

Publisert: 05.04.2018

For 23 år siden gav kommunen en potensiell kjøper/utbygger X av nabotomten A veirett til å kjøre over vår eiendom for tilkomst til trafikkert gate. Denne rett er tinglyst til navngitt firma X som aldri ble eier/utbygger av denne tomt A, men bygde her hvor vi bor ( nabotomten B). Nå er nabotomten A solgt til annen utbygger som vil hevde bruk av denne veiretten. Kan tomteselger og/eller ny eier kreve dette selv om ingen av de er nevnt på det tinglyste skjøtet ?

Les mer

Får ikke tak i grunneier

Publisert: 25.03.2018

Jeg skal bygge hus. Må koble meg til offentlig avløp på naboeiendom, rett over veien, ute på et jorde, og trenger samtykke fra grunneier der tilkoblingspunktet ligger. Trenger samtykke til avkjørsel fra min eiendom, også fra samme grunneier. Men hun svarer ikke og er umulig å spore. Prøvd alt. Andre naboer sier ingen har fått kontakt med henne noen gang. Kommunen forlanger underskrift fra henne. Kan dette hindre meg i byggingen eller er det mulig å fortsette uten samtykke fra grunneier?

Les mer

Kreve hevd på veirett?

Publisert: 21.03.2018

For ca 40 år siden bygde far og 2 av hans brødre veg over naboeiendom som de har fått skriftlig lov til. Men i det tinglyste skrivet som ble laget ble det i siste liten av nabo påført at veg retten kun skal gjelde for far/hans brødre m/ kone og barn. Dvs at det står ikke på våres gr og bnr. Vi er nå 5 etterkommere (barn) som bruker vegen. Har vi hevd på veg rett med tanke fremtiden? Kan vi evt selge våres eiendommer med varig veg rett?

Les mer

Ønsker vei til fritidseiendom

Publisert: 21.03.2018

Jeg kjøpte en fritidseiendom i 2015. Tidligere eiere laget parkeringsplass på naboeiendommen og fra parkeringsplassen må man gå 120 meter på naboeiendommen før vi er på vår eiendom. Det ble i 1978 tinglyst at eiendommen jeg kjøpte i 2015 har adkomstrett over naboeiendommen. Det er ikke vei eller tydelige stier fra parkering på naboeiendommen ned til vår eiendom, og det er ikke laget vedlegg til adkomstretten som viser hvor eller hvordan vi skal ankomme. Vi ønsker å anlegge vei til eiendommen.

Les mer

Klage på verning av område

Publisert: 13.03.2018

Min 90-årige mor har en boligeiendom som nå regnes som verneverdig av, og er med i en kulturminneplan som snart skal behandles og vedtas. Vi og andre berørte naboer sender nå inn merknader der vi motsetter oss verning. Vi frykter jo redusert salgbarhet og verditap. Det verneverdige er kledningen (aluminumsplater) som ikke lenger produseres. Huset er altså ikke mulig å verne slik det er tenkt fra kommunens side. Spørsmål: Har vi noen sak juridisk sett hvis verning vedtas?

Les mer

Vil ha erstatning for tapt barndom

Publisert: 12.03.2018

Jeg lurer på hvordan jeg skal gå fram mot tapt barndom? Er ei jente på 40 år og har tenkt lenge på dette, da jeg var 9 mnd ble jeg hentet av barnevernet og innen jeg ble 2 år hadde jeg blir flyttet til flere barnehjem. Før jeg kom til adoptivforeldre. Går det an å søke erstatning, er jo usikker i hvorfor? Men foreldrene mine drev med rus. Har bare fått en mappe fra barnevernet som står at min avdøde mor var i en fødselspsykose. Lyst få vite litt mer, men vet ikke hvor jeg skal henvende meg!

Les mer
1 2 3 30