Diskriminering

Diskriminering av leietakere

Publisert: 05.01.2018

Vi er et par på 25 og 33 år som er på jakt etter bolig å leie. Vi er begge uføre, men har stabil nok inntekt til å ha råd til 10 000 kr + strøm i mnd. Min samboer røyker kun ute og ikke ved vinduer og ventiler. Jeg har utenlandsk etternavn. Vi har opplevd avslag på avslag. Vi fikk klar beskjed om at røykere var uvelkommen uansett. Fått avvisning pga utenlandsk etternavn. Og i dag avtalte vi visning, men de trakk seg så snart de fant ut om uføre. Er det "lov" å diskriminere uføre, røykere og utenlandske?

Les mer

Diskriminering- FN-skepsis til norsk praksis

Publisert: 13.08.2015

FNs Menneskerettskomité har uttrykt bekymring for at det norske politiets praksis fører til diskriminering. Vurderingen ble gitt i mars 2006, og ligger i komiteens merknader til Norges rapport om sivile og politiske rettigheter.

Les mer

Diskriminering på grunn etnisitet og hudfarge

Publisert: 05.05.2015

Jeg jobber som ufaglært montør i en privat firma.Vi er flere som jobber som ufaglærte - noen er norske og noen er innvandrere. De norske får imidlertid høyere lønn enn innvandrene. Arbeidsgiver sier at må man snakke norsk for å få mer. Når man må bo hjemmefra for å utføre jobben betaler også arbeidsgiver mer penger per døgn til norske enn til innvandrerne (merutgifter til mat, hybelleie). Har arbeisgiver lov til dette?

Les mer