Diskriminering og mobbing

Erstatning for mobbing

Publisert: 05.09.2016

Skriver personskade, men det gjelder mobbing i hele oppveksten, fra medelever og andre barn og ungdom. Hverken barne- eller ungdomskolen gjorde noen ting som helst, mamma var i kontakt med både rektor og klasselærer flere gange i mnd, men ingenting skjedde, bare mere mobbing, fordi jeg sladra. Nå er jeg 24 år, og har så dårlig psyke at jeg klarer ikke å gå på skolen, klarer ikke å få meg jobb, og livet mitt er blitt et liv på sosialen. Jeg må hver mnd søke om bistand fra Nav, og dette gjør ikke psyken min noe bedre.

Les mer

Konflikt på arbeidsplassen

Publisert: 13.04.2016

Jeg jobber i et helserelatert yrke og en konkurrent som også sitter i etisk komite i vår forening har sendt sms'er med produserte løgner om meg til min arbeidsgiver for å sette meg i dårlig lys. Sånn som jeg oppfatter saken så er det både brudd på taushetsplikt, misbruk av stilling i vinnings hensikt og falske anklager. Jeg har tilskrevet leder av etisk råd og avventer svar, men vil gjerne høre deres råd om hva som er riktig framgangsmåte i en slik sak.

Les mer

Saksøke sjefen for mobbing

Publisert: 01.03.2016

Jeg ble tvunget til å avslutte i jobb i august mens jeg var i sykemelding. Sjefen var da også mentor for meg gjennom NAV og fikk lønnstilskudd fra NAV. Han brukte hersketeknikker på meg og trykte meg ned psykisk. Han kalte meg bla drittunge og kommenterte vekten min.

Jeg sliter fortsatt psykisk pga dette og har vanskeligheter med å finne jobb og komme meg i gjenge igjen. Kan jeg føre søksmål og har jeg rett på fri rettshjelp når jeg nå går på den laveste satsen i arbeidsavklaringspenger?

Les mer

Diskriminering – strenge krav til arbeidsgiver ved diskriminering

Publisert: 13.08.2015

Tidligere var det vanskelig for personer som ble diskriminert i arbeidslivet å bevise at de ble utsatt for ulovlig diskriminering. Nye regler har snudd bevisbyrden, slik at arbeidsgivere må dokumentere at det ikke har foregått forskjellsbehandling.

Les mer

Diskriminering- FN-skepsis til norsk praksis

Publisert: 13.08.2015

FNs Menneskerettskomité har uttrykt bekymring for at det norske politiets praksis fører til diskriminering. Vurderingen ble gitt i mars 2006, og ligger i komiteens merknader til Norges rapport om sivile og politiske rettigheter.

Les mer

Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

Publisert: 13.08.2015

Trakassering og annen form for mobbing er forbudt. Som arbeidstaker har du vern mot slik behandling. Mobbing på arbeidsplassen kan gi rett til erstatning.  

Les mer

Diskriminering – skjerpet forbud mot diskriminering

Publisert: 05.08.2015

1. januar 2006 ble det innført to nye lover mot diskriminering. Vi fikk et nytt likestillings- og diskrimineringsombud og en ny nemnd.

Les mer

Rasisme – rasistiske uttalelser kan straffes

Publisert: 05.08.2015

Rasistiske uttalelser er forbudt og kan medføre straff, uavhengig av om uttalelsene kommer i politiske taler, på Internett eller i andre fora. Balansegangen mellom ytringsfrihet og forbudet mot rasistiske uttalelser er vanskelig i praksis.

Les mer